Yedi'ler!...
5.Bölüm


Abdülkerim CEYLÎ – “İnsan-ı Kâmil” – Sûreti Muhammediye bölümü.

Sayfa:549-…-554

Allah’ü Taâlâ ateşi Kahhar isminden isminden yarattı ..

Ve onu: Celâl isminin zuhur yeri kıldı.

Ve ona YEDİ TECELLİ eyledi.

Bunlar:

BİRİNCİ TECELLİ:

Bu tecelliyi Müntekim ismiyle yaptı.

Bu cehennemin adı : LEZ ‘ dır.

Burası kul hakkı bulunmayan mâsiyet ehlinin mahalli olup, günahları kul ile Allah arasında kalan işler içindir.

Meselâ : Yalan, riyâ, livâta, şarap içmek, farz emirleri terk etmek, Allah’ın haram ettiği şeyleri mubah görmek … gibi.

70/11-18  Bu tabakadakileri anlatır.

Azapları zordur ama bundan sonrakilerin azabına nazaran en hafif olanıdır.

İKİNCİ TECELLİ :

Bu tecelli Adil ismi ile olur.

Bu tecelli ile cehennemde bir vadi açılır ; adı : CAHİM olur.

Zulüm , taassup , batıl talep , tuğyan gibi fücurdan yaratılmıştır  kapısı.

Burası: Haksız yere Allah’ın kullarına saldıran , baş kaldıran, mallarını alan, kanlarını akıtan, sövmek, gıybet vb. yollardan halkın namusuna dil uzatan kimselerin yeridir. 

Üzerlerinde kul hakkı kalan , imanlarında yalancı , zalim ve insanlara sataşanların meskeni olan CAHİM ; FÜCCAR’ların yurdudur.

82/14  Bu tabakadakileri anlatır.

Azapları birinci tabaka ehlinin azabından çok çok şiddetlidir.

ÜÇÜNCÜ RACELLİ :

Bu tecelli ŞEDİD ismi ile olur.

Bu tecelli ile cehennemde bir vadi açılır ; adı : ÜSRA olur.

Burası : Cimrilik ve çok mal yığmayı istemek.. kin, haset, şehvet, dünya sevgisi vb. huyları olanların meskenidir.

Azapları bundan öncekilerin azabından kat kat şiddetlidir..

DÖRDÜNCÜ TECELLİ:

Bu tecelli GAZAB ismi ile olur.

Bu tecelli ile cehennemde bir vadi açılır ; adı : HAVİYE olur.

Burası cehennemin en alt tabakasıdır.

Nifak, riya, yalancı iddia vb. şeylerden yaratılmıştır kapısı.

4/145 Bu tabakadakileri anlatır.

Azapları bundan öncekilerin azabından kat kat şiddetlidir..

BEŞİNCİ TECELLİ :

Allah’ü Taâla bu tecellisini MÜZİLL  ismi ile yapar.

Bu vadinin adı SAKAR ‘dır.

Allah’ü Taâla bu vadinin kapısını KİBİRLENME huyundan yaratmıştır. Burası ; Firavunlar, haksız yere üstün görünüp zulüm yolunu  tutanları zillete düşürür.

Allah’ü Taâla GAYYUR sıfatının sahibidir.

Her kim O’nun sıfatlarından yahut isimlerinden birine iddia yollu hak etmediği halde sahip çıkmak isterse, işler ters döner, iddia ettiğinin zıddı ile, Allah’ü Taâla kıyamet günü ona azap eder.

Anlatılan kimseler de : Yeryüzünde kibre daldıkları, haksız tere yüce Hakk’ın  sıfatını takındıkları için : MÜZİLL ismi ile tecelli eder.

Bu manada gelen âyet-i kerime şöyledir:

“-Sonra.. döndü.. kibre kapıldı.. “(74/23)

Sonra şöyle dediğini anlattı :

“-Bu ancak beşer sözüdür.. Ve onu SAKAR’a sokacağım.” (74/25-26)

Daha açık manası şudur:

-Allah’a ibadetten , O’nun yüce saltanatı karşısında eğilmekten .. döndü.

Kibir yolunu tutmaya yöneldi , Allah’a ibadet etmek istemedi ve şöyle dedi:

“-Bu bir beşer sözüdür..”

ALTINCI TECELLİ:

Allah’ü Taâla bu tecellisini ZÜLBATŞ  ismi ile yapar.

Bu cehennem vadisinin adı  ŞAİR olur.

Allah’ü Taâla bu cehennem vadisinin kapısını şeytanlıktan yaratmıştır.

Tabiat kıvılcımı ile nefis duhanından çıkan bir ateştir bu.

Bu olanların sonunda : Fitneler olur, gazap meydana gelir , şehvet çıkar, mekir , ilhad  vb. durumlar hasıl olur.

Bu huyların sahipleri şeytanlarla beraber bu vadide kalır.

Biz onları , şeytanlara atmaya yarar kıldık.. Ve onlara : ŞAİR azabı hazırladık . (67/5)

YEDİNCİ TECELLİ:

Allah’ü Taâla cehenneme bu tecellisini ELİM İTAB SAHİBİ ismi ile yapar.

Bu vadinin adı  CEHENNEM olur.

Bu tabakanın kapısı küfür ve şirkten yaratıldı.

“-Kitap ehlinden ve müşriklerden , ebedî cehennem ateşinde kalacaklardır…

Halkın şerlisi bunlardır..” (97/6)

Dolayısıyla bunları azabı , azabın şerlisi olacaktır.

Çünkü cehennemin azap işine bir son yoktur.

Bu , şu âyetin manasıdır:

“-O gün cehenneme:

-Doldun mu ? ..

 Diye soracağız , şöyle diyecek :

-Daha fazla yok mu?...” (50/30)

 

Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul -26
.07
.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail