1. Kuran ayetleri ve kelimeleri, Kuranın içinde açıklanmaktadır. (Buna dayanak: fussilet 33)
  2. Sonra gelen ayetler, Sure başındaki ayetleri açıklamaktadır. Baştaki ayetlerde sonrakilere anahtar olmaktadır.
  3. Ayet içinde geçen her bir kelime bir kapıdır bu kapıdan girilince bir çok kapılar açılmaktadır. Girilecek İlk kapı, tevbe – ön yargılardan zihinsel temizliktir.
  4. “Sure isimleri” önemli bir anahtardır. Bir ayet ilk anda anlaşılmazsa sure ismine dikkat edilmelidir.
  5. Aynı ve aynı anlamdaki benzer kelimeler arasındaki bağlantılardan doğan kuran kaynaklı hak sözler vardır ve bu sözlerle rabbimiz ehlinin – elbabının kalbine harfsiz, kelimesiz ve sessiz bir mana akışı halinde konuşmaktadır.
  6. Kur’an, hidayetin kaynağı olduğu gibi, ters düşünen ve ona göğsünü - gönlünü açmayan yaklaşım sahiplerini de dalalete düşüren ve kendisinden uzak tutan bir yapıdadır.
  7. “Onda çelişki yoktur” sözü, sadece bir iddia değil, aynı zamanda mana hazinelerinin kilitlerini açan çok önemli bir “anahtardır”. Birbirinden farklı iki ifadeye rastladığınızda içinde geçen kilit kelimelerin “mevkisi ve mevzusu” farklı olduğu görülmektedir. Burada çok önemli derin manalar, hatta mucize hazineler bulunmaktadır.
  8. Kullanılan İsimlere değil O ismin ifade ettiği vasıflara dikkat edilmelidir.
  9. Kur’an içinde geçen bazı konuşmalar, bazı insanlarca sanıldığı gibi sadece dil ile yapılan konuşma lisanı değildir. Hakikatin kelamıdır. Zaten kitap dahi hakikatin kelamıdır.

Kur’an okumak, bence (bana) farzdır. Sonra düşünmek, uygulamak ve yaşamak.....

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım doğrultuda Enfal suresi ilk ayetlerini ve savaş konusunu okumaya çalışırsak:

1- Dikkat edilirse Enfal, “savaş sonrası” ifadesidir aynı surenin 39. Ayetindede geçen “nihayet” (nun-te-he) kelimesi ve savaş ayetleri incelenirse; Allah yolunda savaşmanın tüm ölçüleri, ilgili ayetlerde verilmektedir.

2-Savaş sonrası elde edilen nimetler Allah ve Rasulüne aittir fakat bunlar yine mü’minlere verilmektedir.

“8:69. Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir.”

3- Enfal, ganimet, hayır ve nimetler kelimesinden, sadece dünyalık mal mülk eşya anlaşılmamalıdır.

“28:60. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi?”

  1. Savaşmak için önce “düşman” açıkça bilinmelidir. Açık düşman bellidir.

Bozguncu şeytan ve hizmetçileridir. Bunlar yeryüzünü düzeltiyoruz iddiası ile fesat çıkaranlar ve ayrıca Allahın Dinini değiştirip bozan ve tanınmaz hale getirenlerdir.

5- ne zaman ve nereye kadar savaşmalıyız

“8:39. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.”

(Benzer bir ayet bakara suresindede geçmişti.)

“2:193. Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”

Din yalnızca Allaha tahsis edilinceye kadar, fitnenin (ve bence faizinde), kökü kesilinceye kadar savaşacağız. Cahillik ve bozgunculuk bitinceye kadar savaşacağız

Bu savaş elbette ateşli silahlarla olmayacaktır. Silah tek çeşit değildir. En güçlü silahımız; Rabbimizin kur’andaki “kelimeleridir”.

Dikkat edilirse: Rabbimiz, “kelimeleri” ile dinini üstün kılacağını vaad ediyor. (bi kelimatihi)

“Dua” en etkili silahlarımızdandır. Dua insanlığımız için bir çağrıdır, davettir, istektir. Çağrımız ve davetimiz insanlığın “Kur’ana” gelmesidir. Allahtan başka büyük yoktur. Rasulullahın (a.s.v.s.) bize tebliği ve tarzı (sünneti) budur.

Bugün yeryüzündeki tüm Müslümanlar için bütün mezhepler kaldırılsa, ayrılıklar sona erdirilse, gelinecek ortak karar yeri ve üzerinde tereddütsüz ittifak edilecek kaynak nedir?

İşte ona çağırıyoruz. İşte bu durumda bütün fitneler ortadan kalkar, Din Allaha tahsis edilir.

Bundan yine müslümanlar ve insanlık fayda görür. Bunun için savaşacağız.

Turisina
http://sufizmveinsan.com

28
.08.2001

 


Üst Ana sayfa e-mail