Gördüğün Yarattığın mıdır?

 

Makrokozmosta Determinist yasalar geçerlidir. Yani bir nesnenin hareketi önceden tahmin edilebilir.(Nedensellik ilkesi). Fakat bu boyutta her şey belirlenebilmesine karşın, Mikrokozmosa doğru indiğimizde belirginlik, yerini belirsizliğe bırakır. Yani bir nesnenin (taneciğin) hareketi önceden tahmin edilememekte, ancak olasılıklı (ihtimal) olarak algılanabilmektedir. Bu boyutta geçerli olan yasalara da indeterminist yasalar adı verilir. Bu boyutun indeterminist olmasının nedeni, Haysenbergin belirsizlik ilkesiyle açıklanmaktadır. Çünkü, bir taneciğin konumunu “ne kadar kesin saptamaya çalışırsak, hızını da o kadar çok hata ile ölçeriz .Aksi de doğrudur. Bunun sonucu olarak da taneciğin durumunu  ancak olası sınırlar içinde yüzde ihtimalleri ile ifade edebiliriz.                                                                                                     

Önemli olan soru, bu fiziksel olguyu mistisizm ile nasıl birleştirebileceğimizdir. Eğer bir taneciğin konumu ölçülürken hızındaki hata artıyorsa nedeni,bu ölçümü yapanın etkisidir.(*)

Çünkü gözlemleyici ,gözlemlenen olaya müdahale etmekte,gözlemleyici statüsünden çıkarak katılımcı statüsüne girmektedir. Gözlemleyici ile gözlemlenen aynı olmakta ve gözleneni yaratmaktadır. Böylece de Dualite (ikilik) Teke inmiş olmaktadır. Bu da bizi ,maddenin var olmadığı, her şeyin şuurdan ibaret olduğu gerçeğine götürür. Çevremizde ne algılıyorsak, o algılananların bizim tarafımızdan oluşturulduğu,bizim dışımızda ikinci varlığın bir şeyler yaratıp o yaratılan şeyleri algılayacak bizlerin ise var olmadığı anlamına gelmektedir.

Bilim adamları bu görüşün teyidi mahiyetinde,günümüzde Nötrinoyu gerçekte var olmamasına karşın, denklemlerin öngörüsü doğrultusunda maddeleştirmeyi başarmışlardır. Aynı şekilde bugün tarihçiler bir araya gelerek ortaya koydukları öngörülerle geçmişte var olmayanı oluşturarak (yaratarak) günümüze maddesel kalıntılar biçiminde taşımaktadırlar. Ya da iki kişinin algıladığı gerçekliği aynı yerde bulunan bir üçüncü kişinin algılayamaması...

 İşin ilginç yönü bu tesbitlerin bile beş duyu skalasına göre yapılmış olması.

Kenan Keskin
20/04/2000

 

Ya ötesi...
------------------------
(* )Taneciği görmek, ona ışın(foton)göndererek yansıyan ışını değerlendirmektir. Fakat gönderilen ışın ile tanecik etkileşerek taneciğin konumunu ve hızını değiştirerek bir sonraki durumun belirlenememesine neden olacaktır.