İletişimin vazgeçilmez aracı internet, bazılarımız için bir para kaynağı, bazılarımız içinse çok fazla önemi olmayan bir sistem.

İşte, istesek de, istemesek de günlük hayatımızda büyük bir yer tutan internetin tarihçesi:

Farklı mekânlardaki bilgisayarlar arasında iletişim fikri, ilk olarak 1960'lı yıllarda A.B.D. Savunma Bakanlığı'nda oluşmuştur. İlk uygulama, NASA içerisinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra NASA'ya mal satan firmalar ile NASA arasında bağlantı sağlanmıştır. Bunun sonucunda firmalar da alt kuruluşları ve mal satın aldıkları işletmeler ile iletişimi sağlamak amacıyla sisteme dahil olmuşlardır. Farklı sistemler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla, 2 Eylül 1969 yılında oluşturulan network, ARPA (U.S. Advanced Research Projects Agency) adını almıştır. 1970'lere gelindiğinde, araştırmacılar yeni ARPANET tekniklerini iletişim protokollerine uyarlayarak tek bir network iletişimine başlamışlardır. Bu protokol NCP yerine kullanılmaya başlanan TCP/IP'dir. Aynı zamanlarda Xerox Palo Alto Research Center, koaksiyel kablo üzerinde iletilen paket sıkıştırmalı EtherNet LAN sistemini geliştirmiştir. Bunun sonucunda Unix kullanan birçok üniversitede TCP/IP desteklenmeye başlanmıştır. 1980'lerin başında farklı TCP/IP protokolleri birleştirmek amacıyla INTERNET geliştirilmiştir.

Internet’in kolaylıkları:

1. Fiyat açısından uygundur.
2. Yerel ya da uluslararası kullanıma açıktır.
3. Özel yazılım veya donanıma fazla masraf yapılmasına gerek yoktur.
4. Basit bir network olmamakta, buna karşın farklı network gruplarının birleşimi olmaktadır.
5. Sadece akademisyenler, işadamları veya askeri amaçlı değil, özel ya da ticari amaçlarla da kullanılabilir.

Ve bazı terimleri:

HTTP: Belgelerin ana bilgisayardan gözatıcılara ve tek tek kullanıcılara aktarım yöntemidir.

WWW: Belgeler arasında ortak olan bilgiler arasında ilişkiler kurarak kolay erişimi sağlayan bir Internet sistemidir.

URL: WWW sayfalarının adreslerine verilen ad.

Domain: Bir ağ üzerindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılan sınıflandırma.

Domain Adı: Internet üzerindeki her bilgisayara verilmesi gereken alfanumerik adres.

IP: Sistemler arasında aktarılan ve temel paket teslim hizmetini sağlayan bilgi birimini tanımlayan internet iletişim kuralıdır.

IP Adresi: Ana makineye atanmış 32 bit Internet iletişim kuralı adresidir.

HTML: Web sayfalarının biçimlendirildiği ve web bilgilerinin dağıtıldığı bir "imleme" dilidir.

Link: HTML bağlantıları doküman içinde sizi başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya bambaşka bir servise yollayabilir.

FTP: Çok farklı sistemler arasında dosya aktarımını sağlamak için kullanılan iletişim kurallarıdır.

Webmaster: Bir web sitesinin yönetimini üstlenen kişiye "Webmaster" adı verilir.

GIF: Grafik Değişim Biçimi. Gözde olmasının nedeni, dosyaları küçülten bir sıkıştırma yöntemi kullanmasıdır.

JPEG: Fotoğrafları sıkıştırmak için çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Java: Kolay kullanılır, güvenli, nesneye dayalı ve güçlü bir programlama dilidir.

ZIP: Bir kişi bir dosyayı "sıkıştırdığında" elde edilen dosya "zip" dosya olarak adlandırılır.

FAQ:  Sık Sorulan Sorular.

Mpeg: Hareketli görüntüleri 200:1 oranına kadar sıkıştırmaya yarayan bir grafik formatıdır.

Multimedia: Metin, grafik, ses, animasyon, video ve haberleşme teknolojilerine verilen genel ad.

İstanbul - 08.01.2002
http://sufizmveinsan.com

Kaynaklar:
1-Pc Magazine,
2-Eğitici Dizini,
3-İnternet Servisleri,
4-Comdata Bilgisayar.

Popüler Bilim
Nisan- Mayıs 2002


Üst Ana sayfa e-mail