HAYAT SERMAYESİ - Eğitimde Başarıya Giden Yol

Dr. Hüseyin Emin Sert
 

Hayatta herkesin bir misyonu vardır veya olmalıdır. İnsanlar hayata en güzelini başarmak için gelirler. Başarabilmek için iyi yetişmek gerekir. İyi yetişmek de verimli bir eğitim ve mükemmel bir çalışma ile gerçekleşebilir. Başarıya giden yol, programlı çalışma, düzenli olma ve öğrenilenleri tekrar ederek uygulamadan geçer.

Anlamakta güçlük çekilen konu ya da dersler sabahın erken saatlerinde çalışılacak olursa verimlilik artar. Tabii ki bunun için de tv. vs gibi meşgul edici şeylerden uzak durup zamanında istirahata çekilmek gerekir. Çalışmaya ayrılacak zamanı önceden belirlemek gerekir. Bunu yaparken dersin veya işin önemi, anlaşılırlığı ve ağırlığını göz önünde bulundurmak faydalıdır.

Kendinize "Acaba simdi ne yapabilirim?" sorusunu sorduğunuz olmuştur. Bu soruyu sormak doğaldır ancak plan ve programlı çalışanlar, bu soruya takılı kalmazlar. Çünkü yaptıkları çalışma planı, böyle bir soruya hemen cevap verecek kapasitededir. Çevrenize göz attığınızda hemen fark edeceksiniz ki; başarılı insanlar belli bir plan ve program dahilinde çalışan disiplinli insanlardır. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir.

Hiçbir durum karsısında kararsız kalmayınız. Biliniz ki, verilen en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Bu gerçek, "Simdi ne yapabilirim?" sorusunu sorduğunuzda sizleri aydınlatan bir ışık olmalıdır. Kararsızlık ve ne yapacağını bilememe insanları korku, endişe ve başarısızlığa iter. Şüphesiz hayatımızın her anı güzellikler ve iyiliklerle dolu değildir. Mutlaka sıkıntı, problem ve tabi ki sorumluluklarımız vardır. Bunların üstesinden gelmek için mücadele kaçınılmazdır.

Ancak hiçbir şey, sonunda bize kazanım sunmayan endişelerle dolu bir dünyada yok olup gitmemize değmez. Mutlaka her zorluğun bir çıkısı, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Geleceğe yönelik muhtemel kötülük ve olumsuzlukları düşünmek, bugünümüzü kendi isteğimizle yok etmemize sebep olabilir. Bu noktada stratejik hareket etmek gerekir.

Endişe içinde olmak insanin doğru düşünme ve sağlıklı karar verme yeteneğini köreltir. Endişeden kurtulmada inancın hissedilir bir yeri vardır. İnançlı insanlar endişeleri de yenebilecek güce sahiptirler. Belli bir iradi güç gösterebilen kişi artik programını yapabilir. Çünkü hedefi bellidir. İkinci adım belli program çerçevesinde bu hedefe ulaşmak olmalıdır.

Planlanmış programlanmış hayatta dirlik, düzen ve başarı vardır.  Mutluluk da ancak başarı sonrası erişilecek bir değerdir. Etkili ve verimli öğrenmenin temelinde de planlı ve programlı çalışma yatar.

"Beş N Bir K" kuralı diye bilinen, neyi, nerede, ne zaman, nasıl, niçin yapacağını bilen kişi doğru karar verir ve hedefe erişir.

Her programda olduğu gibi günlük programda da yapacağınız işlerde öncelik arz edenler olabilir. O vakit yaptığınız programı tekrar gözden geçirip öncelikle o işin üzerine giderek bitirmeniz gerekmektedir.

Her şeyin ötesinde şunu kesinlikle bilmek gerekir ki; Ders başında geçirilen süre değil, çalışılan zaman sonunda elde ettiğiniz verim önemlidir. Hedef ve gaye verimli çalışma ve netice almak olmalıdır. On saat çalışıyor gözükmekle, bir saat hakkiyle çalışmak arasında dağlar kadar verimlilik farkı vardır. Bunlardan birincisi insani bıkkınlığa, motivasyon eksikliğine ve sonuçta da yapılan işten soğumaya ve başarısızlığa iterken, diğeri dersi severek çalışma sürecini başlatır. Bunlardan sonraki çalışmalar için de teşvik unsuru olur.

"İlimde bir tat var ki, hiçbir şeyde o tat yok.

Allah'ın huzurunda âlinden makbul zat yok"

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, ders çalışma ve dinlemede derse adaptasyondan 35-40 dakika sonra konsantrasyon bozulmaları ve dikkat uçuşmaları başlamaktadır. Bundan dolayı 40 dakika çalışıp 10 dakikalık ara vermek en doğru olanıdır. Ancak bu 10 dakika sonunda yine derse veya işe dönmek gerekir. Hayatı programlayıp verimli bir şekilde değerlendirme temennisiyle selamlar.

 

 
 
Elâzığ - 14.08.2007