HAYAT SERMAYESİ - Ekranlardan Neler Esiyor

Dr. Hüseyin Emin Sert
 

Ekranlar toplumun geleceğinin aynasıdır.

Çapraşık Aile İlişkileri

Son zamanlarda üretilen yerli dizilerde bile çapraşık aile ilişkileri dikkat çekmektedir. Bilmem sizler de bu gözleme katılır mısınız?

Toplumun temeli ailedir. Bir toplumda aile yıpranır ve yozlaşırsa toplumu ayakta tutan dinamikler ciddi yaralar alıyor demektir.

Dizilerle sıradanlaşan çapraşık ilişkiler, günlük toplum hayatına da taşınabilir hale gelmektedir. “Modelleme/örnekleme” dediğimiz eğitim gerçeği ekran vasıtasıyla da zihinlere kazınabilmektedir. Çok dikkatli olunmalıdır. Dizileri kültürel değerler açısından değerlendirecek uzmanlara ve onları seçerek izleyecek bilinçli kişilere ihtiyaç vardır.

Dedikodunun Ekrandaki adı: Magazin

Her kanal artık bir şekilde magazin programı yapar hale geldi. Neler var bu magazinlerde; hangi sanatçı nerde nasıl eğlenmiş? Kim kiminle kırıtıyor? Vs.

Sanatçı(!)nın yaptığı gayr-i meşruluklar, sanki meşrumuş gibi gösterilmeye çalışılmakta. Bu şekilde, aslında ciddi bir bozulmaya doğru gidilmektedir.

Rock Festivalinde sahah sabah 150 prezervatif satılmış, acaba 2 gün boyunca neler yaşandı. Nerde oldu bu? Fatih’in fethettiği İstanbul’da. Rock ne? Bizim müzik değer ve kültürümüzle ne ilgisi var? Oraya kimlerin çocukları gitti? Bu soruların cevaplarını düşünün, nelerin olup bittiğini fark edin…

Haber Programları

Haber saatlerinde insanımız sinir krizi geçirme noktasına gelmektedir. Ya bir zam haberi, ya bir trafik kazası, ya bir kapkaç ya da eski evlerin yanması haberi, çoğu defa her gün gördüğümüz sıradan manzaralar haline gelmiş durumda.

Haber anlayışı sorgulanmalıdır. Güzelliklerin yaygınlaşmasını istiyorsak, olumlu ve örnek alınacak hususları da ön plana çıkarmak durumundayız. “Marifet iltifata tabidir, Müşterisiz meta zayidir.” Kültürel programlar yapılmadan önce de duyurulmalıdır ki, ilgilenenler o programı canlı olarak takip edebilsin.

Çizgi Filmler

Çocuklarımız için çizgi filmler vazgeçilmez unsurlar haline geldi. Mutlaka onlara taşımak durumunda olduğumuz değerlerimizi program haline getirmeliyiz.

Çocuklarımızı hangi değer üzere yetiştirmek istiyorsak onları ekran yoluyla çocuklarımızın önüne koymak durumundayız. Sihir vs. gibi çizgi filmler, çocukları hayatın gerçeklerinden uzaklaştırmaktadır.

Toplumun Nabzını Tutacak Programlar

Toplumun derdi ile dertlenecek, tarafları bir araya getirip çözüm yollarını araştıracak programlara ihtiyaç var. Kurumlar arası koordinasyonsuzluk toplumumuzun ve sistemin işlemesinin en ciddi problemlerindendir. Kâğıt üzerindeki işbirliği pratik hayata yansımamaktadır.

Günlük hayata bunun yansıması farklı kurumlar tarafından yapılan sokak kazıları şeklindedir. İski ayrı kazar, PTT ayrı, doğalgaz ayrı, Karayolları ayrı… İşaretlendirme de yeterli ve uygun olmayınca, insanlar ve arabalar o çukurlara düşer, 7 kişi can verir, bizler sadece seyrederiz.

Gezi Programları

Gezi programları aslında ilgi ile izlenmekte ama şu “prime time” hastalığı, kaliteli televizyon izleyicilerini de eğlence programlarına mahkûm etmektedir.

_____ . _____

Sağlıklı ve güzel bir gelecek için, hayatımızın akışını yönetmeye çalışmalı, ne izlediğimizi iyi seçmeliyiz. Gerekirse tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. İzlemek pasifliktir. Aktiflik tepkilerimizi gerekli noktalara ulaştırmakla mümkün olabilir.

 

 
 
Elâzığ - 11.03.2008