1001- "Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz?... Sade hayat îmandandır, sade hayat îmandandır."

Hz. Muhammed

1002- "Sevmeyi bilmeyen sevildiğini anlayamaz."

Ahmed Hulûsi

1003- "Zaman sevginin varlığında kendini yok eder."

A.F.Y

1004- "Benlik her türlü düşmanlığın, haksızlığın, iftiranın, arsızlığın, hırsızlığın, soygunculuğun, zûlmün ve kan dökmenin başlangıcıdır."

Buddha

1005- "Hem sana değdirmeye elim varmaz,
Hem sensiz aldığım nefes, nefes olmaz;
Bir garip dertbu, kimseye de açılmaz:
Bir zehir zakkum ki, tadına da doyulmaz."

Ömer Hayyam

1006- "Kalbinizin sevmediği insanlardan uzak durun."

Hz. Ömer

1007- "Soylu insan ortalamadır."

Conficius

1008- "Bir kamil kimse eline toprak alsa altın olur. Bir nâkız kimse eline altın alsa toprak olur."

Mevlâna

1009- "Azadlık gönlün azadlığıdır başka değil."

Şeyh Şibli

1010- "Bütün nesneler bir tek özden yapılmıştır, ama buna rağmen farklı tesirler altında aldıkları biçimlere göre birbirinden farklı olmaktadırlar. Kendilerini biçimlendirdikleri gibi hareket etmekte ve hareket ettikleri gibi olmaktadırlar."

Buddha

1011- "Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur. "

Mevlâna

1012- "Kişinin yediklerinin en faziletlisi elinin kazancını yemesidir."

Hz. Muhammed

1013- "Allah’ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren artık asla onu tanıyamayız."

Conficius

1014- "İnsanlar yiyecek ekmekleri ve yatacak bir yönleri olunca düşünmekten vazgeçerler.

Volataire

1015- "Herhangi biriniz ölümü arzu etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırması umulur, kötü biri ise tevbe ederek doğru yola gelmesi umulur."

Hz. Muhammed

1016- "Hicretin en faziletlisi, Allah’ın sevmediği şeyleri terk etmendir."

Hz. Muhammed

1017- "Yatarken, kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi, diye düşünebiliyor musun?"

Ahmed Hulûsi

1018- "Geleceği söyleme, an-ı daim yaşantısının bir işaretidir."

A.F.Y

1019- "Beşer aklı, dünyanın en tehlikeli vebasıdır."

Calvin

1020- "Sana şüphe veren şeyi bırak da, şüphe vermeyen şeye bak..."

Hz. Muhammed

1021- "Dostum olan olmuş vahlanma boşuna;
Dünyayı kara zindan etme başına.
Yaşamana bak, elinden tek gelen bu:
Olacakları danışan varmı sana?

Ömer Hayyam

1022- "Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez."

Hz. Esma

1023- "Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar."

Mevlâna

1024- "Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

Conficius

1025- "Suyu hayal etmekle susuzluğunu gideremez, ateşi düşünmekle ısınamazsın."

Ebu Bekir Nessec

1026- "Ben öyle bir aşka dalmışımki evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır."

Mevlâna

1027- "Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur."

Hz. Muhammed

1028- "İnsanlarla öyle iyi geçin ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın."

Hz. Ali

1029- "Başkalarına mutluluk sağlayabilen adam mutludur."

Diderot

1030- "Evren ve ben varoluş içinde birlikteyiz. Ben ve nesneler biriz."

Chang Tzu

1031- "Masum bir kişinin öldürüldüğünü görürseniz yanına yanaşmayın, belki o mazlum olarak öldürülür de oraya Allah'ın gazabı iner ve size de isabet edebilir."

Hz. Muhammed

1032- "Karşınızdakinin büyüklüğünü idrâk edemiyorsanız, Ona yaklaşınız."

Ahmed Hulûsi

1033- "Sevgi çalışarak elde edilmez, ısmarlanamaz."

A.F.Y

1034- "Ademoğlunun hepsi kıskançtır. Kıskançlıkta bile bazı kimseler bazılarından üstündürler. Dil ile konuşmadıkça, kıskancın kıskançlığı kendisine zarar vermez."

Hz. Muhammed

1035- "Hamdolsun o Allah'a ki mâhlûkatına, kendisini bilmek için kendisini bilmekten aciz olduklarını bilmekten başka bir yol vermedi."

Hz. Ebû Bekr

1036- "Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür."

Muhiddin Arâbi

1037- "Canların canı dost, gel etme, dinle beni.
Küsme feleğe değmez, yeme kendini;
Çekil, otur gürültüsüz bir köşeye,
Seyret bu hengâmede olan biteni.

Ömer Hayyam

1038- "Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler."

Muhiddin-i Arabi

1039- "Gençliğimde sanırdım ki hayat bir sevinçtir. Yetiştim ve gördüm ki hayat bir çalışmadır. çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir.

Thomas Carlyle

1040- "Denizin durgunluğu dalgalara gebedir."

Tagore

1041- "Kim bana hiç kimseden birşey istemeyeceğine dair söz verirse cennete gireceğine ona kefil olurum."

Hz. Muhammed

1042- "Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma. Zahmet cek, top gibi ol, cevken olma."

Mevlâna

1043- "Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar."

Ruskin

1044- "Akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür."

Hz. Ali

1045- "Ey haberi haber verenden habersiz. Senin tövben günahından beterdir."

Hz. Mevlâna

1046- "Allah'ın en hoşlandığı şey, garipler ve dinleri uğrunda yurtlarını terk edenlerdir. Kıyamette Allah onları Meryemoğlu İsa ile birlikte ve onun arkadaşları olarak diriltecektir."

Hz. Muhammed

1047- "Ölümsüzlüğün tek çaresi ölmektir."

Ahmed Hulûsi

1048- "Allah'a ulaşan yol, Aklın sevgi ile bütünleştiği istikamette olur."

A.F.Y

1049- "İlim meclislerine vardım,
Eyledim talep..
İlim geride kaldı,
İllâ edep, illâ edep..."

Yunus Emre

1050- "Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz.. Kırarak değil."

Arnold Glassow

1051- "Bir şey  feda edilmeden, hiçbir şey kazanılmaz."

Hz. Ali

1052- "Allah’a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle hayal ile değil..."

İmâm-ı Rabbani

1053- "Önemli olan bir adamın imanı hakkında ne söylediği değil, bu imanın onu ne yaptığı, ne hâle getirdiğidir."

Roger Garaudy

1054- "Kanaat ile takva büyük kazançtır. Çünkü ne dünyaya bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz."

Aziz Pavlos

1055- "Sevmek, birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır."

A.Saint Exupery

1056- "Edebsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı."

Mevlâna

1057- "Dünya padişahın, kayserin, hakanın olsun;
Cehennem kötünün, cennet iyinin olsun;
tesbih meleklerin olsun, temizlik Rızvan'ın:
Sevgili bizim olsun, canı canımız olsun."

Ömer Hayyam

1058- "Geçmiş ve gelecek yoktur,yalnızca sonsuz bir ŞİMDİ vardır."

Abraham Cowley

1059- "Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir. Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan
kimsedir."

Hz. Muhammed

1060- "Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir."

İsmet Özel

1061- "İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Dâvud (a.s) da kendi elinin emeğini yerdi."

Hz. Muhammed

1062- "Israrla çalınan kapı elbet bir gün açılır."

Ahmed Hulûsi

1063- "Zevkleri iç güdü haline getirmek başka. Allah'ı yaşama başkadır. Anlayan anladığı basamağı yaşar."

A.F.Y

1064- "Bir insan doğru yaşayan ve karekteri sağlam, akılı bir arkadaş bulursa, onunla birlikte yaşayabilir ve bütün tehlikeleri yenerek, mutlu ve düşünceli olur.

Fakat şayet doğru yaşayan ve karekteri sağlam bir arkadaş bulamazsa, daha iyisi yanlız yürüsün.Tıpkı saltanat ve hükümet dertlerini arkasında bırakıp, ormanda yanlız bir filmisali hayat yaşıyan bir kral gibi.

Buddha

1065- "Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri: "Allah’ım; (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver" diye dua eder. Diğeri de; "Allah’ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver" diye beddua eder."

Hz. Muhammed

1066- "İnsan son nefese hazır gerekmiş:
Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş.
Biz heran şarap ve sevgiliyleyiz:
Böylece dirilirsek işimiz iş."

Ömer Hayyam

1067- "Bilmek ve bildiğini yapmamak, henüz o şeyi tam bilmemek demektir."

Abdülhakim Arvasi

1068- "Sen beşeri vasıflardan fani oldunmu, o vakit Allah'ın sırlar denizi seni baş üstünde tutar."

Mevlâna

1069- "Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz."

Ataullah İskenderi

1070- "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir."

Hz. Muhammed

1071- "Sadaka malı eksiltmez... Allah affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin de derecesini artırır."

Hz. Muhammed

1072- "'İnsan', bir bilinç varlığın adıdır ki; bugün et-kemik bedeni kullanır; yarın, ruh bedeni; cennete girebilenler ise nur olarak yaşarlar!.

Dünya'da da yaşarken, kendini bedensiz soyut bilinç varlık olarak hissedemeyenler, daha sonraki boyutlarda bunu hissedip yaşama olanağını elde edemeyeceklerdir.

Bedenle yaşamanın hakkını vereyim diye yalnızca iş-eş-aş hakkıyla uğraşırken; bilinç varlık olmanın hakkını ihmal ederek bunu hissedemeyenler, ebeden kozmik evrensel bilinç boyutunda kendilerini tanıyamayacaklardır.

Dünyada mertebe ve kerâmet peşinde koşan bedensellikle kayıtlanmış birimler, en büyük kerâmetin evrensel kozmik bilinç boyutunda yaşamak olduğunun farkında bile değillerdir."

Ahmed Hulûsi

1073- "Cehennemlikleri size haber vereyim mi?. Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir."

Hz. Muhammed

1074- "Laneti çok yapanlar, kıyamet günü şefaatçi olamazlar. Şahit de olamazlar."

Hz. Muhammed

1075- "Karanlığa küfredeceğine bir mum yak."

Conficius

1076- "Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik?.."

Abdülhâkim Arvasi

1077- "Nice oruçlu vardır ki; orucundan elde ettiği, ancak açlıktır."

Hz. Ali

1078- "Onun hoş olmayan hali benim canıma hoş gelir. Gönül inciten sevgilime canım feda olsun."

Mevlâna

1079- "Ne gündüz oturduk, ne gece uyuduk;
Dünyada Cem'in kadehini aradık durduk.
Öğrenince dünyaları yansıttığını,
Cem'in kadehini yüreğimizde bulduk."

Ömer Hayyam

1080- "Bir kabın içi ile dışı aynıdır."

Hz. İsâ

1081- "Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum... O sözcüğü açıklasam mı?.. 'Din' sözcüğünü... İşte o zaman, geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum."

Vincent Van Gogh

1082- "Ümmetimin büyükleri, çok namaz kılmak ve oruç tutmakla Cennet'e girmezler. Ancak, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler."

Hz. Muhammed

1083- "Şahlıktan feragat edeni şah bil. Onun nuru, aysız ve güneşsiz parıldar."

Mevlâna

1084- "Hislerin dile gelişi, mistizmle yoğrulmuş düşüncelerin aktarımı değildir."

A.F.Y

1085- "Cehennem ateşi bin yıl yakıldı; öyle ki, kıpkırmızı oldu. Sonra, bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı, Şimdi o siyah ve karanlıktır."

Hz. Muhammed

1086- ''Kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir. Fakat elden ve dilden gelen Şeytandandır."

Hz. Muhammed

1087- "Gönlünüzden, kızmayı terkedemediyseniz, halâ gerçekten uzaksınız."

Ahmed Hulûsi

1088- "Halkiyet vasıfları ile yaşarken, Hakkani elbiseyi giymek mümkün değildir."

A.F.Y

1089- "Dostun yolunda çekinmeyip saygısızlık eden kimse, hak erlerinin yolunu vuran bir namerttir."

Mevlâna

1090- "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer, üç kişi olursa onlara sıkıntı veremez."

Hz. Muhammed

1091- "Ey sapık mağrur senin canında,kendini kemâl sahibi sanmaktan daha kötü bir illet olamaz."

Mevlâna

1092- "Daha nice sürsün yalan dolanı ömrün;
Daha nice dert sunsun sakisi ömrün;
Uzatma; kadehindeki son yudum gibi
Bırak dökülsün yere kalanı ömrün."

Ömer Hayyam

1093- "Sıcak şiddetlenince (öğle) namazını soğutun tehir edin (biraz). Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin hararetindendir."

Hz. Muhammed

1094- "Allah kıskançtır. Mü'min de kıskançtır. Allah 'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır."

Hz. Muhammed

1095- "Doğal olan hiçbir şey, utandırıcı değildir."

Aristofones

1096- "Aklı kıt olan, dilini tutamaz."

Hz. Ali

1097- "Allah’ın büyük kudreti, hafifçe esen rüzgârdadır, fırtınada değil."

Tagore

1098- "Zindanların en darı, ahlâkı ahlâkına uymayan insanlarla bir arada olmaktır."

Ebû Ali Ruzbari

1099- "Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse adamları ağacı kökünden sökerler."

Şeyh Sadi

1100- "Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi."

İmam-ı Azam

 


Üst Ana sayfa e-mail