1101- "Yurt;âhiret yurdudur."

Hz. Muhammed

1102- "Ancak, gerçeğe erenler, 'ayna' olabilirler..."

Ahmed Hulûsi

1103- "Sevginin hocası yoktur, mürşid kendisidir."

A.F.Y

1104- "Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız. Kim onu darlık anında hatırlarsa hayat ona genişlemiş olur. Sevinç ve neşe anında hatırlarsa, hayat ona daralır."

Hz. Muhammed

1105- "İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma."

Feridettin Attar

1106- "Gönül bir yokluktan dolayıo ağlasa, can Hak Tealâ'yı bulmaktan güler."

Ebu Süleyman Dârani

1107- "Yersiz yeminlere kendini alıştırma, en iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş."

Dale Carnagie

1108- "Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yaralar."

Voltaire

1109- "Ben, haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında, ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yukarı kısmında bir ev verileceğine kefilim."

Hz. Muhammed

1110- "Zaman büktü belimi, ne el tutar ne ayak;
Oysa ne güzel işlerim var yapılacak.
Can kalktı gitmeye; aman dur, diyorum:
Ne yapayım, diyor, evin yıkıldı yıkılacak."

Ömer Hayyam

1112- "Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır."

Hz. Muhammed

1113- "Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin basında sonunu görde ceza gününde pişman olma."

Mevlâna

1114- "Balmumundan inançlara sahip olduğunuz müddetçe güneşten uzaklaşın."

Epiktetos

1115- "Her rüzgarda sallanacak olursan, dağ kadar da olsan, bir ota değmezsin."

Mevlâna

1116- "Yalnız şu iki konuda gıpta edilir: Allah adamın birine mal vermiş ve o şahsı malını hakka uygun olarak harcamaya muvaffak kılmıştır. Gıpta edileceklerin ikincisi; Allah’ın kendisine ilim ve hikmet verdiği onun da bu ilme ve hikmete
uygun olarak hareket edip, başkalarına da öğrettiği kişidir."

Hz. Muhammed

1117- "Sabrı terk etmeyen gerçeğe eremez."

Ahmed Hulûsi

1118- "Cenab-ı Hak zerrede yaşamayı, yaşanılan her anın hazmını vermeği nasib etsin."

A.F.Y

1119- "Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan,
Halka müderris olsa hakikâtte asidir."

Yunus Emre

1120- "İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır."

Hz. Ali

1121- "Bilgi, insanı kuşkudan; iyilik acı çekmekten; kararlı olmak, korkudan kurtarır."

Conficius

1122- "Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü insan düşünce zincirlerini yıkarak tekâmül eder."

Montaigne

1123- "Bal toplamak isteyen, arı kovanı çiğnemez."

Atasözü

1124- "Hemen herkes sıkıntıya gögüs gerebilir ama, insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar."

Abraham Lincoln

1125- "Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır."

Bernard Shaw

1126- "Sizden biri başına gelen belâdan dolayı ölümü istemesin. Ölümü istemeden başka çaresi yoksa şöyle desin: "Allahım! Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu zaman beni öldür."

Hz. Muhammed

1127- "Yerin dibinden yıldızlara dek
Ermediğimiz sır kalmadı pek,
Her düğümü çözmüş insanoğlu;
Ecel düğümünü var mı çözecek?"

Ömer Hayyam

1128- "Var olduğunu kabul eden yokluğunu nasıl hissedebilir ki."

A.F.Y

1129- "Dil; cismi küçük yırtıcı bir arslandır. Onu sağlam bağla."

Hz. Ali

1130- "Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez."

Firdevsi

1131- "en büyük zaman hırsızı, kararsızlıktır."

C. Floru

1132- "Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman, bulut, yağmuru yağdırdığı gibi kalp de hikmeti yağdırır."

Bayezid-i Bistami

1133- "Bu evren her gece ne gömlekler diker!
Kimini gelen, kimini giden giyer.
Her gün nice sevinçlerle dolar dünya,
Nice dertler toprağa karışır gider."

Ömer Hayyam

1134- "Canın ormanında bir av avlamak için doğan ol. Canın güneşi gibi doğ, canını parıldat."

Mevlâna

1135- "Arslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kardar avcılık hikayeleri her zaman avcıyı yüceltecektir."

Afrika Atasözü

1136- "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır."

Hz. Muhammed

1137- "Geçmişin münakaşasına girmeyiniz ki, size 'basit  insan' demesinler."

Ahmed Hulûsi

1138- "Dostluk beşeri bir ihtiyaçtan kaynaklanır."

A.F.Y

1139- "İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yanlız kaldılar."

İsac Newton

1140- "Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir."

Çin Atasözü

1141- "Hamdolsun o Allah'a ki mahlûkatına, kendisini bilmek için kendisini bilmekten âciz olduklarını bilmekten başka bir yol bırakmadı."

Hz. Ebû Bekr

1142- "Sûfiler konuşmaya mâlik değillerdir. Bu demektir ki 'Sûfi konuştuğu zaman kendisi konuşmaz, ondan konuşan Allah'tır. O'nun söylediği söz, kendisinin değil Hakk'ın sözüdür."

Cüneyd-i Bağdadi

1143- "Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir tutkudur."

Bernard Shaw

1144- "İlim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilim ise seni korur."

Hz. Ali

1145- "Gençlik hayatta bir kere gelir insanın başına."

Bacon

1146- "Herkesi sürükleyen kendi tutkusudur."

Publies Virgilius Maru

1147- "Kuşku keşiflerin babasıdır."

Galile

1148- "Derdin avucundan şarap içmedikçe
Bir yudum su içmiş değilim gönlümce;
Kimsenin tuzuna da ekmek banmadım
Ciğerimi kebap edip yemedikçe."

Ömer Hayyam

1149- "Yanlız hiçbirşey bilmediğimi biliyorum"

Socrates

1150- "Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir."

Hz. Muhammed

1151- "Ey Vabisa! Kalbine sor, kendine sor. Sevab; Kalbin kendisine mutmain olduğu, ruhun yatıştığı şeydir. Günah da; Herkes sana fetva verse bile, ruhunu kazıyan ve gönlünde tereddüte sebeb olan şeydir."

Hz. Muhammed

1152- "Dünyada zevk ve keder, geceyle gündüz gibidir... Hiçbiri sürekli değildir."

Ahmed Hulûsi

1153- "İmtihan olmayanla imtahan olunmaz."

A.F.Y

1154- "Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü, geri kalan büyük bölümünü koruyabilmek için feda etmemiz, doğaldır."

Benjamin Costant

1155- "Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmanın mideyi bozduğu gibi."

Ovidius

1156- "Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplumda; gerçek demokrasiden söz edilemez..."

İsaac Newton

1157- "Bilmediğiniz sözü söylemeyin. Çünkü; gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdedir..."

Hz. Ali

1158- "Allah’a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle hayal ile değil..."

İmâm-ı Rabbani

1159- "Şüyûu vukûundan beter"

Atasözü

1160- "Büyük adamın hatası da büyük olur."

Atasözü

1161- "Şeyhin kerameti kendisinden menkûl"

Atasözü

1162- "Allah'a kırık kalbini ver ki onu tamamlasın; kadına tamam kalbini ver ki onu parçalasın."

E. Prest Vich

1163- "Kimi zaman cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür."

Alfieri

1164- "Kimse bizi aldatamaz, biz kendi kendimizi aldatırız."

Goethe

1165- "Gözler kendi gördüklerine kulaklar başkalarının söylediklerine inanır."

Alman Atasözü

1166- "Gün doğarken sabah horozları niçin
Acı acı bağrışırlar bilirmisin?
Tan yerini gösterip derlerki sana:
Bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin?"

Ömer Hayyam

1167- "Aşkımı bildiler lâkin, aşkımın kime ait olduğunu bilemediler."

Muhiddin Arabi

1168- "Nasıl istiyorsa, keyfince o çeşit yaşayan kişi, nasıl ölmesi gerekiyorsa, o çeşit ölemez."

Tırmizi

1169- "Dirileri ölüler idare eder."

Gustave le Bon

1170- "Sana karşılıksız olarak verileceği önceden belirlenen ve güvence altına alınan -rızık- için bütün gücünle çalışarak senden istenilen kulluk görevlerini savsaklaman kalb gözünün körlüğünü gösterir."

Ataullah İskenderi

1171- "Öldürmek istediğiniz, kuduz bir köpek dahi olsa ona işkence yapmayınız."

Hz. Muhammed

1172- "Bilmediğiniz sözü söylemeyin, çünkü gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdir."

Hz. Ali

1173- "Özgürlükte duygulara yer yoktur."

A.F.Y

1174- "İnsanın en büyük düşmanı kendisidir."

Atasözü

1175- "Hata yapmak birşey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür."

Conficius

1176- "Herkes çok yaşamayı ister fakat kimse yaşlanmayı istemez."

Molla Fenari

1177- "İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir."

A.F.Y

1178- "Eğer dürüst yaşamışsak nasıl öleceğimizi düşünmemize hiç gerek kalmaz."

Robert Burns

1179- "Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak, sadakatsizliğin ta kendisidir."

La rochefoucauld

1180- "Eski dosttan düşman olmaz."

Atasözü

1181- "İyiler asla düşmansız olamazlar."

Atasözü

1182- "Bir iplikle kumaş, bir ağaçla orman olmaz. Bir evin lambası iki evi aydınlatmaz."

Çin atasözü

1183- "Varolana erişmeyi becerebilmiş filozoflar, hiçbir zaman değiştirmedikleri yaşam koşullarıyla yaşayanlardır."

Platon

1184- "Felsefe bir öğreti değildir, bir etkinliktir."

Ludwing Wittgenstein

1185- "Güneşi kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızlarıda göremessin"

Tagore

1186- "Ümmetim adına en çok korktuğum şey, göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir."

Hz. Muhammed

1187- "Kader asla değişmez!... Niçin?.. Araştırdınızmı?..

Ahmed Hulûsi

1188- "Tepki, kavramlara olan uzaklık, tabiata olan yakınlıktan kaynaklanır."

A.F.Y

1189- Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor.

Abdülhamit Han

1190- "Söylenen yapılır."

Alman Atasözü

1191- "Cesaretin en korkunç düşmanı, korkunun kendisidir; korkulan şey değil. İçindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır."

George  Macdonald

1192- "Dünyada düzeltebileceğiniz, daha iyi yapmayı başarabileceğiniz ilk ve son önemli kimse KENDİNİZSİNİZ.."

Hukley

1193- "Yokluk, Benliğin isim değiştirmesiyle oluşmaz."

A.F.Y

1194- "Geçmişin tehlikelerinden biri esir olmaktı, geleceğinki, robot olmaktır."

Eric From

1195- "Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır."

Hz. Ali

1196- "Anarahminden geldik pazara
bir kefen aldık döndük mezara."

Yunus Emre

1197- "Doğruluk hertürlü şart altında meyve verir."

Schiller

1198- "Günümüzde insanlar herşeyin fiyatını biliyor, hiçbirşeyin değerini bilmiyorlar."

Oscar Wilde

1199- "Babaların faziletleri, çocukların servetidir."

Anatole France

1200- "Kötü bir işin en güçlü tanığı vicadanımızdır.

Hz. Ömer

 

 


Üst Ana sayfa e-mail