1201- "Ben size bir din bıraktım, gündüzü gibi gecesi de aydınlıktır."

Hz. Muhammed

1202- "İnadını, ilahlaştırma aşamasına getirmemeye gayret et."

A.F.Y

1203- "Düşman uykuya yatmaz"

Atasözü

1204- "En çok bolluk getiren yağmur, alınteridir."

Cenap Şahabettin

1205- "Yetenek sessizlik içinde gelişir, karakter ise dünyanın fırtınaları arasında."

Goethe

1206- "İnsanın bıraktığı her etki bir düşman yaratır."

Atasözü

1207- "Sorumluluk, rüyalarda başlar."

W.B. Yeats

1208- "Saygı olan yerde korku olur, ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz."

Platon

1209- "bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır."

S. Freud

1210- "İki esas günah vardır ki, öteki tüm günahlar bundan oluşur: sabırsızlık ve tembellik."

Franz Kafka

1211- "Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da her insanın kendi vicdanıdır."

Mahatma Gandi

1212- "Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir."

Atasözü

1213- "İhsan ve nimetleriyle Allah'a yönelmeyen kimse sınanmanın zincirleriyle O'na doğru çekilir."

Atâullah İskenderî

1214- "Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır"

Ali Suat

1215- "Bâtıl itikad, zayıf kafaların dinidir."

Eflâtun

1216- "Dünya küfr üzerine durur ama zûlm üzerine durmaz."

Hz. Muhammed

1217- "Allah'ın dini öyle bir hale getirilmiş ki, tersine çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş."

Hz. Ali

1218- "Tepkisiz olmak ortaya hiçbirşey koymamak değil, yeri ve zamanı gelince gereğini yapmaktır."

A.F.Y

1219- "Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır"

Çin Atasözü

1220- "Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez."

Türk Atasözü

1221- "Ben, kalpleri benim için kırık olanlarla beraberim."

Hz. Muhammed

1222- "İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz."

Greville

1223- "Özüne yaklaşmayan, özünü nasıl bilebilirki?"

A.F.Y

1224- "Ömür temmuz güneşi karşısında kardır."

Şeyh Sadi

1225- "Yaptığını öven, yaptığını yıkar."

William Shakespeare

1226- "Sabır acıdır, ama meyvası tatlıdır."

J.J. Rousseau

1227- "Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanırmı."

Dostoyevski

1228- "Düşünmek güç, yapmak kolaydır."

Goethe

1229- "Yalan dört nala gider; gerçek adım adım yürür fakat yine de zamanında yetişir."

Japon Atasözü

1230- "Bilim gerçeğin edebiyatıdır."

John Billush

1231- "Ben Allah'tanım, Mu'min'ler de Ben'dendir"

Hz. Muhammed

1232- "Zannın ilacı yorumsuzluktur"

A.F.Y

1233- "Bilim için akıl, ahlâk için vicdan gerekir. İman aklın ve vicdanın doğrusudur."

Conficius

1234- "Güneş ışığını yanlızca sevgililer giyer."

e. e. cummings

1235- "Birbirini seven iki insan, bir tapınaktan daha kutsal bir yerdedir."

William Phelps

1236- "İyi bir hükümet yanında olanları mutlu kılar uzakta olanları kendine çeker."

Conficius

1237- "Birbirinin tersi olan şeyler birbirinin ilacı olabilirler."

Hippokrates

1238- "Astronomi, ruhu yükseklere doğru uçmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götürür.

Platon

1239- "Ölü cesedi ihyâdan aciz değilim,
ama ölü kalpli cahili ihyâdan acizim."

Hz. İsa

1240- Fakr tamam olduğunda, O Allah'tır."

Hz.  Muhammed

 

1241- "İnsan dilinin altında gizlidir."

Hz.Muhammed

 

1242- "Karagün dostunun karagün dostları olacaktır."

A.F.Y

 

1243- "Aşk nedir? Bir bedende iki ruh. Dostluk? İki bedende bir ruh."  

joseph roux

 

1244- "Deniz sakin olduğu zaman dümeni herkes tutar."

Publilius Syrus

 

1245- "Her derde bir deva vardır, hüner onu bulmaktır."

Vak'anüvis Mehmed Esad

 

1246- "Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür."

Cenap Şehabettin

 

1247- "Daima kendi yararını göz önünde tutan kimse pek çabuk düşman kazanır."

Conficius

1248- "İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur."

Balzac

1249- "Felsefenin büyük gayesi insana ölmeyi öğretmektir."

Henri Fielding

 

1250- "Duyabileceğiniz en güzel ve en derin heyecan mistik heyecandır. Bütün hakiki ilim bundan çıkar. Gönülden gelen manevi heyecanı tanımayan, yaratılmış tabiat karşısında hayrete düşmeyen ve bu mükemmelliği, muazzamlığı, muhteşemliği yaratan Allah'ın huzurunda huşu ile eğilmeyen kimsenin ölüden farkı yoktur. Bizim sınırlı aklımızla anlayamadığımız, gözlerimizle görme kudretinden mahrum bulunduğumuz şeyin gerçekten var olduğunu, parlak bir güzellik halinde kendini gösterdiğini bilmek, işte hakiki dindarlığın temelinde bu bilgi ve bu duygu vardır."

Albert Einstein

1251- "İnsanlar bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde de çıkacaklar."

Hz. Muhammed

 

1252- "Yaşayan ile yaşamayan arasında fark olmasaydı, Alûn'un şeytandan ne ayrıcalığı olabilirdi."

A.F.Y

 

1253- "Bir deryada bin gemi ne acep,
Bir gemide bin derya ne acep."

Aziz Nesefi

 

1254- "Zekâi! bu aynalarda gören odur, görünen de,
mezâhir kesretiyle vahdet-i zâta halel gelmez."

Zekâi Efendi

 

1255- "Kıyamet Alâmetlerinden biri de, ilmin gençler nezdinde aranmasıdır."

Hz. Muhammed

 

1256- "Aşk, iki yanlızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selamlamasıdır."

Rainer Maria Rilke

 

1257- "Ey aşk! güzel ve kısasın."

Schiller

 

1258- "Kainattaki herşey ya vehimdir ya hayal,
Ya aynadaki akistir veya zilzal."

Aziz Nesefi

 

1259- "Yaşamda konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum."

Syrus

1260- "Başarısızlık başarıdan daha çok öğretir."

Çin Atasözü

1261- "Bana bir mü'min selâm verirdimi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selâma mukabele ederim."

Hz. Muhammed

1262- "Doğru ve yanlışlar görelidir."

A.F.Y

1263- "Kimi gizlenir kimselere görünmezsin
kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün
kendi kendinle sevişmek bu seninkisi
Çünkü seyreden sen, seyredilen sensin."

Ömer Hayyam

1264- "İLİM, gökten yağan tatlı ve saf yağmura benzer. Ağaçlar onu, emici kökleri ve damarları vasıtasıyla emerler. Tadları ne ise ona çevirirler. Meyvesinin tadı acı olanın acılığı artar, tatlı olanın da tatlılığı! İşte İLİM de böyledir. İnsanlar onu gayret ve himmetleri derecesinde tahsil edip hıfzederler. Neticede KİBİRLİ kişi KİBİRCE ARTAR, MUTEVAZİ kişi de daha MÜTEVAZİ olur.

Veheb

1265- "Allahım, kabrimi ibâdet edilen bir put kılma!.. Nebilerin kabirlerini mescid hâline getiren bir kavme Allah'ın öfkesi artmıştır."

Hz. Muhammed

1266- "Aklın öğütlediği herşeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Descartes

1267- "Hem sana el değdirmeye elim varmaz
Hem sensiz aldığım nefes nefes olmaz
Bir garip dert bu, kimseye de açılmaz,
Bir zehir zakkum ki, tadına da doyulmaz."

Ömer Hayyam

1268- "Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar."

Beethoven

1269- "Yalana borçlu olduğumuz mutluluk gerçek mutluluk değildir."

Heinrich Heine

1270- "Asıl yanlızken yanlız değilim."

Schiller

1271- "Ademoğlundan kimse yoktur ki, anasından dünyaya gelince, şeytan ona dokunupta ağlatmış olmasın. Bundan sadece Meryem oğlu İsa müstesnadır."

Hz. Muhammed

1272- "Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz, mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş birisiniz demektir."

A.F.Y

1274- "Yetmiş iki ayrı millet, bir o kadar da din!
Tek kaygısı seni sevmek benim milletimin
Kafirlik müslümanlık neymiş, sevap günah ne?
Maksat sensin, araya dolambaçlar girmesin.

Ömer Hayyam

1275- "Kim ki kendisinde Allah'ın hükmüne rıza gösterme duygusunun meydana gelmesini dilerse, ölümü hatırlamaya devam etsin."

Geylâni

1276-  "Zahir "Ben" dediği vakit Batın "Hayır" der.
Batın "Ben" deyince Zahir yine "Hayır" der.

Muhiddin-i Arabi

1277- "Unutma, herşeyi kaybettiğin anda dahi en azından elinde GELECEK vardır."

Bob Goddard

1278- "Başarıyorlar, çünki başaracaklarını düşünüyorlar."

Vergil

1279- "Yaşama gücünü yitirmeyen her eskiyi severiz, ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek unsur yeniliktir."

Theodor Fontane

1280- "Güç, kuvvet yayın gerilişine, karar vermek ise okun atılışına benzer."

Sun Tzu

1281- "Hayat ya gözüpek bir macera ya da hiçbirşeydir."

Helen Keller

1282- “Gördüğünüzde size Allah’ı hatırlatan, konuştuğunda bilginizi artıran, ilmiyle de size ahireti hatırlatan, sizin için en hayırlı arkadaştır.”

Hz. Muhammed

1283- "Görecelik kalktığında, herşey doğrudur."

A.F.Y

1284- "Nerede akarsu olursa, orada yeşillik, nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur."

Mevlâna

1285- "Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, 'eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin.' Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım."

Pablo Picasso

1286- "Bazen evrende yalnız olduğumuzu düşünüyorum, bazen de olmadığımızı. Bence iki düşüncede eşit derecede sarsıcı.

Arthur C. Clarke

1287- "Gerçek yalnızca bir illüzyondur. Ama bitmek bilmeyen bir illüzyon."

Albert Einstein

1288- "Mazeret, Korku veya Hastalıktır.”

Hz.Muhammed

1289- "Tek bir ölüm trajedidir; bir milyonölüm ise istatistiktir."

Joseph Stalin

1290- "Ancak her şeyi kaybettikten sonra her şeyi yapabilecek kadar özgür olursun."

Tyler Durden

1291- "Başarı, çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır."

Charles Templeton

1292- "Hepimizin içinde zenginliğe yada fakirliğe, sağlığa ya da hastalığa ve özgürlüğe ya da köleliğe izin veren güç yatar.Bunları kontrol eden başkası değil biziz."

Richard Bach

1293- "Kelimeler tıpkı bir cam gibidir. Berraklaştıramadıkları şeyleri bulanıklaştırırlar."

Joseph Joubert

1294- "Hakka halk gözüyle bakmak iki nedenle olur. Marifet ve beşeriyet."

A.F.Y

1295- "Emanete riayet etmeyenin imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur.”

Hz. Muhammed

1296- "Sen çevrende olup bitenleri görüp 'Neden?' diye soruyorsun, bense asla var olmamış şeyleri hayal ederek 'Neden olmasın?' diyorum."

George Bernard Shaw

1297- "Kader şansa kalmış birşey ya da seçim meselesi değildir. O, beklenecek birşey de değildir. Kazanılacak birşeydir."

William Jennings Byran

1298- "Düşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluyoruz."

Pubillus Syrus

1299- "Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa  başkalarının aklını da kullanır."

George Bernard Shaw

1300- "Yardımın en iyisi sana karşı kin besleyen akrabana yaptığın yardımdır.”

Hz. Muhammed

 


Üst Ana sayfa e-mail