1401- " Elinizde Kur'an olduğu halde düşman toprağına yolculuk yapmayın.Ben onun düşman eline geçmesinden korkuyorum."

Hz. Muhammed

1402- "Kendini arıtan saadete ermiştir.
Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır!" 

Şems-i Tebrîzi

1403- İnsanların en cömerdi, istenmeden veren ; en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır!

Hz.Hüseyin

1404- " Yaşamanın sırlarını bileydin 
              Ölümün sırlarını da çözerdin; 
              Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok 
              Yarın, akılsız, neyi bileceksin? 

Ömer Hayyam

1405- " Ben sağ kaldıkça Kur'anın kölesiyim.Ben  seçilmiş Muhammed'in ( s.a.v.) yolunun toprağıyım."

Mevlana

1406- "Kişi dostunun dini üzerinedir;  Öyleyse, kimi dost edindiğine dikkat etsin!"

Hz. Muhammed

1407- " Sen böyle ne oldun, yine vare mi kaldın .
Candan sevenin kalmadı, ağyaremi kaldın .
Şaştım, seni gördüm de perişan ve mükedder ,
Benden beter oldun, daha biçaremi kaldın.

                                                           Ahmet Rasim

1408- “Tahakkümün değil varlığı, gölgesi bile hissedilmemelidir.”

A. F.Y

1409- " Vucudun, ilmi ilâhide, ilimden ibaret olduğunu müşahede vahdet-i şuhuddur.”

Ahmet Hulûsi

1410- “Resûller, Nebiler, miras bırakmaz. Onların bıraktığı sadakadır.”

Hz. Muhammed

1411- “ Kalk âşık, kalk!
              Acele et biraz:
              Bak! Su sesi geliyor,
              Sense susuzsun
              Ve uyuyorsun!!”

            Mevlânâ

1412- " Kabul edilen bir haccın mükâfâtı, cennetten başka bir şey olmaz.”

Hz. Muhammed

1413- “Düşünme olmaksızın öğrenme emek kaybıdır. Öğrenme emek kaybıdır. Öğrenme olmaksızın düşünme ise tehlikelidir.”

            Konfiçyüs

1414- "  Etiği dedikodu olanlar asla secde yapamıyacaklardır. Allah ismini kullansalar bile onların dillerinden düşürmediği tanrıdır." 

  A. F.Y

1415- " Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. "   

Hz. Ali 

1416- " Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur." 

Sadi

1417- " İnsan büyük bir şeydir ve içinde herşey yazılıdır. 
Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin!

Mevlâna 

1418- "İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi birşey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için."

W. Shakespeare

1419- " Bütün mahlûkat kendi mefâati için yaşar!.. Vermek ise, “ALLAH” ahlâkıyla ahlâklı olana aittir!..”

Ahmed Hulûsi

1420- " Düşünceye gem vurmak ,zihne gem vurmak gibidir.bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur."

Gandhi

1421- " Semânın krallığı senin içinde ve etrafındadır. 
Taş ve tahta yığınları arasında değil.. Etrafa ağaç dalları serptim.. Taşı kaldır, Beni bulacaksın!"

Hz. İsa 

1422- "Yetiştireceğiniz her insanla dua rahmet ve bereket kazanıp kendinizi yok edebilirsiniz..."

A.F.Y

1423- "Öl ve ol! İşte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde." 

 GOETHE 

1424- " Sırat-ı mustâkim, kişinin zâhirinden bâtınına giden;  sonucu Allah’a ulaşan yoldur.”

Ahmed Hulûsi

1425- " Algılanan varlığın, hakkın vucudu olduğunu müşahade, vahdet-i vucüddur.”

Ahmet Hulûsi

1426- " Vahdeti vucüd, varlıkta vechin seyridir.”

A.  F. Y

1427- " Orucumu yiyorsam Ramazanda ,
              Mübarek aydan habersizim sanma.
                 Çileden gece oluyor da gündüzüm,
                 Sahura kalkıyorum gün ortasında."

                                           Hayyam

1428- " İyi ve kötü arkadaşın benzeri misk satanla demirci gibidir. Misk satan bundan sana ya serpiştirir yahut sen satın alırsın ya da misk dükkanında bulunmakla güzel koku alırsın. Demirciye gelince ya sıçrayan bir kıvılcım elbiseni yakar yahut demirci dükkanında bulunmakla pis koku almış olursun."

Hz. Muhammed

1429- " Bizler toprağa benzeriz. Bize her türlü kötü şey atılabilir ama bizden hep güzel şeyler çıkar."

Cüneyd-i  Bağdadi

1430- " Şu ana kadar böyle yaptın artık yapma, suyu bulandırdın artık daha fazla bulandırma."

                                                                  Hz.Mevlana

1431- " Ben insana baktığımda şuna hayranım: Böylesine büyük bir zenginlik, böylesine bir sefilliğin içine nasıl konmuş?"

Hz. İsa

1432- " Ağaç isteyen, tohuma sahip olmalı."

Mevlana

1433- "  Kibir ; bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne uçulur."

Hacı Bayram Veli

1434- " Ne görsem, ötesinde hasret çektiğim diyar; Kavuşmak nasıl olmaz, madem ki kavuşmak var..."

                               N. F. Kısakürek

1435- " İnsanların kitabı,arkadaşlarına bakarak okunur."

A.Rufai

1436- " Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, Yaşamın anlamını kaybetmek. "

                                                                                      Seneca

1437- " Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın."    

Benjamin Franklin

1438- " Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."    

Eflatun 

1439- " Her gün bir yerden göçmek ne iyi..
Her gün bir yere konmak ne güzel..
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş..
Dünle beraber gitti cancağızım, 
ne kadar söz varsa düne ait...
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!"

Mevlâna

1440- " Kim başkalarını yenmek istiyorsa önce kendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa 
önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkasını tanımak istiyorsa, önce kendini tanımalıdır!"

Lü-Bu-Ve

1441- " Göklerin damına çıktığında merdiven aranmaz."

Mevlana

1442- "“ Parodiler asla asılların yerini dolduramaz.” 

A. F. Y

1443- " Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabiliceğimiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nasıl hareket edeceğimiz bize bağlıdır.”

Glasser

1444- " Öğrenci hazır olduğunda öğretmen orada olacaktır ."

İngiliz Atasözü

1445- " Taş ihtiyarlar,servi çürür,ölüm yıpranmaz..."

                                                    Necip F. Kısakürek

1446- " İlmi ile amel etmeyen âlim;başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir."

İmam Gazali

1447- " Düşman kimmiş, dost kim? Bunu anlamak için öldükten sonra bir kez daha dünyaya gelmek lazım!"

Mevlana

1448- " Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur."

                                Aristo

1449- "Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür."

                                 Horace

1450- " Her zerrenin gönlünde bir saray var, fakat kapısını açmadıkça sana kapalı kalır. "

                                                            Mevlâna

1451- "  Hayırseverlik çok sayıda günahın anasıdır."

                                                                 Oscar Wilde

1452- "  Şartlar değişince insanlarda değişir."

                                                    Ahmet H. Tampınar

1453- " Tek gerçek yanlış,sonucunda hiçbir şey öğrenemediğimiz yanlıştır. "

                                                  Franklin D.Roosevelt

1454- "Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Eflatun

1455- " Olgun insan güzel söz söyleyen değil,söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır."

Konfiçyüs

1456- " Gerşeğe doğru tek yoldan gidilir,ama ondan uzaklaştıran çok yol vardır."

La Bruyere

1457- " Senden soruluncaya kadar susmak,susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır."

Hz.Ali

1458- " Sevgi eyleminde iki kişi kendilerinin dışına çıkarlar. Belki de doğanın insana, kendi dışına çıkıp başka bir nesneye yönelme olanağı tanıdığı en yüce etkinliktir."

                                                                                       Gasset

1459- " Bir makine ilk etapta kompleks,  fakat sonra basit olarak karşımıza çıkar. İnsanda durum tersinedir: İnsan ilk etapta basit görünü, fakat sonradan kompleks olduğu anlaşılır."

Alxis Carrel

1460- " Sen nefsine, kötü arzularına taptıkça , velilerin derecesine çıkmayı isteme... Halbuki onlar yalnız Mevlaya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarınki ise ukba"

Abdulkâdir Geylâni

1461- "Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar."

                                                                          LAO TZU

1462- "Yüzyıl günah işleyip bilmek isterim senin rahmetin mi büyük benim günahım mı?"

                      Hayyam

1463- " Taklit imanın bir kolu değil olsa olsa küfür halidir. "

                                                                         A. F.Y

1464- " Kimin ki mantığı ZİKİR, sükûtu FİKİR, bakışı İBRET ise; İşte o, benim benzerimdir!

Hz. İsa 

1465- " Sanıyor musun ki sormadan birşey öğrenebilirsin...
ve sanıyormusun ki, susup durmakla bilgisizliğin geçer...
Yanılıyorsun..Durma sor!

 Abdülkâdir Geylânî

1466- " Hep kendine yontamazsın.”

A. F. Y

1467- " Bir başka dünya var...
Onun delili de, yenilerin gelmesi;
Şu eskiyip yıprananların da geçip gitmesi...
Yeni bir gün, yeni bir gece, yeniden yeniye bağ bahçe..
Yeniden yeniye ağ ve tuzak;
Her solukta yepyeni bir düşünce, yepyeni bir hoşluk, yepyeni bir zenginlik.
Gözün gördüğü âlemin ötesinde, sınırsız-sonsuz bir âlem olmasa,
Yeni nereden geliyor, eski nereye gidiyor ? "
Hiç düşünmezmisiniz?

Mevlâna 

1468- " Bir iyimserin hayal ürünü, neticede iflah olmaz şartları getirecektir.”

A. F. Y

1469- " Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Newton

1470- " Unutmayın; Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez... Düşünmek beynin hastalığıdır."

Konfiçyus 

1471- " Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır!"

Fudayl Bin İyad 

1472- " Hiçbir şeylikte dönen bu dünyalara bakınız.
Bu, sizin gücünüzün içinde!"

Mevlâna

1473- " Kimse bizi aldatamaz..
Ancak biz kendi kendimizi aldatırız."

 Goethe

1474- " Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir. "

Tolstoy

1475- " Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok.
Yeter ki; Aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın."

Eflatun

1476- " Bazılarını hep aldatabilirsiniz.
Bazen de herkesi. Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız."

Pineaste Barnu

1477- "Herşeye doğru demek aptallıktır.
Herşeye yanlış diyen zorbadır. 

Mevlana

1478- " Zikir gafletin tardıdır, zikir muattal değil mâmur etmelidir."

İmam-ı  Rabbanî

1479- " Yüksek bilgiler kitaplarda bulunmaz; insan için onları kendi vicdanı hazinesinden, kendi içinden derin düşünce ve araştırmalarla çıkarmak ve mukaddes ateşi kendi zâtî menbaında aramak lâzımdır. "

Eflâtun

1480- " Gömüldükten sonra hatırlanmak istiyorsanız,
ya okunacak şeyler yapın ya da okunmaya değer şeyler yazın!"

Benjamin Franklin

1481- "İnsanlar din hakkında yazarlar,savaşırlar,ölürler de,din için yaşamasını bilmezler."

COLTON

1482-"Gerçekleri güneşe benzetirler,doğrudur.Gözlerimizi yaralar korkusuyla bir çok kez bakmayız."

Cenap ŞEHABETTİN

1483-"Gerçeği insanların ölçüsü ile değil,insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

Hz.ALİ

1484-"Savaştan kaçanlar savaşa gidenlerden daha çok yara alırlar.

Oscar WİLDE

1485-"Gündüz kandili hazırlamayan,gece karanlığa razı demektir.

Cenap ŞEHABETTİN

1486-"Hayattan yakınanlar,ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.

Ernest RENAN

1487-"Kimse bizi aldatamaz biz ancak kendi kendimizi aldatırız."

GOETHE

1488-"Canı can vererek satın almamışsın ki değerini bilesin."

NİZAMİ

1489-"Hiç bir zaman gökten gül yağmaz daha çok gül istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir.

George ELIOT

1490-"Bazı horazlar, güneşin onlar yüzünden doğduğunu sanır."

Theodor FONTANS

1491-"Her kim Allah için olursa... Allah onun için olur."

Hz. Muhammed

1492-"Akılsızlık alameti dörttür: ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek , dünyadan ibret almamak. "

Feridüddin Attar

"1493-"İnsanların çoğunda adalet sevgisi,adaletsizlik korkusu yüzünden vardır."

La ROCHEFOUCAULD

1494-"Malını kaybeden birşey kaybetmiştir.Sağlığını kaybeden çok şey kaybetmiştir.Haysiyetini kaybeden herşeyini kaybetmiştir.

GOETHE

1495-"Boş bir çuval için dik durmak zordur."

Benjamin FRANKLIN

1496-"Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır."

John LYLY

1497-"İnsan kendi kişiliğini en iyi,başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir."

Jean Paul RICHTER

1498-"Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.

EMERSON

1499-"Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır,zamanımızı ve neşemizi çalarlar.

GOETHE

1500-"Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden,bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.

Benjamin FRANKLIN


Üst Ana sayfa e-mail