1501- "    Sevgi sabırlı ve sevecendir; Sevgi kıskanç kibirli yada gururlu değildir; Sevgi hasta yapılı; Egoist yada rahatsız edici değildir; Sevgi; yanlışların hesabını tutmaz; Sevgi şeytanla mutlu değil, gerçekle mutludur. Sevgi asla vazgeçmez; inancı, umudu ve sabrı asla başarısızlığa düşmez. Sevgi; başı ve sonu olmayan bir şeydir... İnanç, umut ve sevgi. İşte bu üçü önemlidir. Ama en büyükleri sevgidir.

Hz. İsa

1502-        "Bıktım bu gönülden, bıktım usandım.
                 Feryat ederim, candan yaralandım,
                Ben olmamışım, yahut da varım, bir !
                Bilmem ki neden dünyaya atıldım?

Ömer Hayyam 

1503- Korkuyorum
Yağmuru sevdiğini söylüyorsun;
Ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun...
Güneşi sevdiğini söylüyorsun;
Ama güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun...
Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun;
Ama rüzgar çıkınca pencereni örtüyorsun...
İşte bundan korkuyorum;
Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun!.. 

    William Sheakspare

1504- " Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!.."

Hasan-ı Basri

1505- " İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhafaza etmek, en sonra da yaymaktır."

Abdullah Bin Mübarek

1506- "Düşündüğünüz; söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu.. Anlamak istediği, anladığını sandığı, anladığı,  arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var".

Sylviane Herpin

1507- " Yetenekliyseniz ve  enerjiniz varsa, kral olursunuz.
Yeteneksizseniz ama enerjiniz varsa, prens olursunuz.
Yetenekliyseniz ama enerjiniz yoksa fakir olursunuz. 

Jeffrey Archer

1508- “Allah’a ancak çağrısına teslim olmakla yakınlaşılır. Düşünmek ve hayal etmekle değil. 

Ahmed Faruk Serhendi

1509- " Kibir bulunan bir kalpde, Allah korkusu bulunmaz."

Abdullah Tüsteri 

1510- “Vicdanlarımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe."

Balzac

1511- “ Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır. Baktıklarında, berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından, sıcak olmayı düşünürler. Davranışlarında, saygılı olmayı düşünürler. Konuşmalarında, doğru olmayı düşünürler. İşlerinde, ciddi olmayı düşünürler. Kuşkuya düştüklerinde, soruları nasıl soracaklarını düşünürler. Öfkelendiklerinde, sorunları düşünürler. Kazancı gördüklerinde, adaleti düşünürler.

Konfucyus

1512- "Bir insan kılıcını vermek istemediği sürece,tam korkusuzluğa ulaşmamış demektir."  

Horace

1513-" Rüzgarın nasıl estigi fark etmez. Farkı yaratan yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır."

Vera Peiffer

1514- " Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir."

  Dennis Waitley

1515- " Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı   uçtukları için yükselirler."

William Churchill

1516- " Elmas nasil yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da aci çekmeden olgunlasmaz..."

Konfüçyüs

1517- "İmkansizlik yalnız sersemlerin sözlügünde bulunan bir
kelimedir."

Napoleon

1518- nsana olanlar degil, o insanın içinde olanlar önemlidir."

Louis Mann

1519- " Seviyorum seni... Bana bunun için nasihat neye yarar? Zehir içmişim ben... Bana şeker ne eder? Benim icin:"Onun ayagina zincir vurdunuz!" diyorlar; Divane olan gönlümdür,ayağıma zincir vurmak niye? "

 Mevlâna

1520- "Yarım somunun var mi? Bir ufak da evin?
Kimselerin kulu kölesi değil misin?
Kimsenin sırtından geçindiğin de yok ya?
Keyfine bak en hoş dünyası olan sensin.

                                                Ömer Hayyam

1521- " Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan hizmetçi arıyor demektir. "

Cenap Şehabeddin

1522- "Akılsız otorite, ağzı keskin olmayan  bir kesere  benzer. Düzeltmekten çok parçalamaya yarar." 

 Anne Bradstreet

1523- "Her insan yalnızlıktan şikayetçidir. Ne varki o An'dan geldiğini bir türlü hatırlamaz." 

  A. F.Y

1524- " Neyin hakkından gelinmez, kafa istekle birleşir birleşmez."

 La Fontain

1525- " En büyük çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizlidir. "

Allen

1526- " İlmin afeti unutmaktır. Sözün afeti yalandır. Hilmin afeti sefahettir. İbadetin afeti ara vermektir. Şecaatin afeti azgınlıktır. Müsamahanın afeti başa kakmaktır. Güzelliğin afeti kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti israftır. Soyluluğun afeti öğünmektir.Dinin afeti ise nefsine uymaktır.

Hz. Muhammed

1527- " Dünyayı yenmek için önce kendinizi yenmelisiniz."

Descartes

1528- " Birini yargılamak istediğin zaman, önce gökte üç ay değişene dek, Onun ayakkabılarıyla yürümelisin."

Kızılderili Atasözü

1529- " Söyledim... duydu anlamına gelmez
Duydu... doğru anladı anlamına gelmez
Anladı... hak verdi anlamına gelmez
Hak verdi... inandı anlamına gelmez
İnandı... uyguladı anlamına gelmez,
Uyguladı... sürdürecek anlamına gelmez.

Pieta

1530- " Bu kur’an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzre indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi),bir haddi (varış yeri), bir matla’ı ( doğuş yeri) vardır.”

Hz. Muhammed

1531- "Kimseyi düşman tutmayız ağyar dahi yardır bize
Nerde ıssızlık varsa mahalle ve şardır bize
Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize."

                                                                Yunus Emre

1532- "Hayatı yaşamanın iki yolu var. Biri hiçbir şeymucize değilmiş gibi yaşamak... Diğeri herşey mucizeymiş gibi yaşamak." 

Albert Einstein.

1533- " Mücadeleden kaçanlar, mücadele edenlerden daha çok yara alırlar.”

Oscar Wilde

1534- " İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir."

Cenap Şehabeddin

1535- " Aslan tuzaklara, tilki de kurtlara karşı koyamaz. Öyleyse, tuzaklara karşı tilki, kurtlara karşı aslan olunmalıdır..''

Machiavelli

1536- " Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, Yaşamın anlamını kaybetmek. "

Seneca

1537- "  Hasta insanlar içinde öyleleri vardır ki, eğer hastalıkları tedavi edilirse, ölürler. Çünkü hastalıkları hayatta sahip oldukları tek şeydir."

                                                                        Nietzsche

1538- Mana aleminin sarraflığı ile varlık aleminin tüccarlığını karıştıranda mutlaka bir 'Ben' lik anlayışının farkı bulunmaktadır." 

  A. F.Y

1539- " Her şeyin bir yolu vadrır. Cennetin yolu da ilimdir. Anahtarı ise, çaresizleri ve fakirleri sevmektir."

Hz. Muhammed

1540- " İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. Övünmek istedim, bunu huyda ve  benlikte küçülmekte buldum. Gönlümün ganî olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum.”

Veysel Karâni

1541- "Hakikat bir denizdir, söz de seraptır. Hiç kimse deniz de serapla kanmaz.”

Mevlâna Abdurrahman Câmî

1542- "İçinden gelmeyeni, dışardan verilenin faydası olmaz.”

Mevlâna

1543- "Hayat, inanmak ve mücadele etmektir."

Hz. Hüseyin

1544- “Hakkı sevmek kolay, güç olan halkı sevmektir. Bilin ki yaşamın sırrı güç olanı başarmaktır.”  

Mevlâna

1545- "Dünya ve kumlar yanıyor. Yüzünüzü yanan kumlara ve yolların toprağına daya. Çünkü aşk ile yaratılmış herkes bunun izini yüzünde taşımalı ve bu yara görülmeli. Bırakın kalbinizin yarası görülsün, çünkü sevgi yolunda yürüyenler bu yaralarından tanınırlar."

Hz. Muhammed

1546- " Lider, en ulu ağac tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır."

Covey

1547- "Bilgisizler arasında bilgi elde etmeye çalışan, ölüler arasındaki diriye benzer.”

Hz Muhammed

1548- "Strateji çizerken önemli olan uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir."

Miyamoto Musashi

1549- "Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır! "

Şems-i Tebrîzi

1550- " Ay’la  Ayı gösteren parmağı birbirine karıştırmayın.”

Konfuçyüs

1551- " Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Anahtarı ise, çaresizleri ve fakirleri sevmektir."

Hz. Muhammed

1552- " Bir işi doğru yapmak, niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan daha az zaman alır."

Henry Wodsworth  

1553- " Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur..Ona öğretin!
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır..Onu uyandırın!
Bilemeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır... ondan sakının!
Bilen ve bildiğini bilen, liderdir...Onu izleyin!

Çin özdeyişi

1554-"Bir kimse ile bir müddet arkadaşlık edene muhakkak arkadaşının hakkını gözetip gözetmediği sorulur."

Hz. Muhammed

1555- " Hazine, eziyet çekene , çalışıp  çaba  gösterene gözükür."

Mevlana

1556- "Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar."

Hz Ali

1557- "Gerçek  uğruna  aşağılanmak , batılla  yücelmekten  esas büyüklüğe  daha  yakındır."

Hz. Muhammed

1558- " İnsan kalbi  bir  sandıktır; dudaklar,onun kilidi, dil  ise  anahtarıdır. insana  o  anahtarı  iyi  muhafaza  etmek düşer."

Ömer İbn-i Abdulaziz

1559- "Senin  dindarlığını arttıran dost, her  karşılaştığında  avucuna  bir  altın koyan  dosttan  daha  hayırlıdır."

 Bilal  İbn-i Sa’d

1560- "Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!.."

Hasan-ı Basri  

1561- "Gülerek  günah  işleyen, ağlayarak cehenneme  gider.” 

Hz Muhammed

1562- "Kimseden korkmayan  kişi,  herkesi  korkutan kişi  kadar  kuvvetlidir."

Schiller

1563- Düşman isterseniz , dostlarınızı geçmeye çalışınız . dost isterseniz, bırakın Dostlarınız sizi geçsin."

La rochefoucauld

1564- " Din kardeşinde üç huy  gördünmü yapış  ona; utanma, emniyet, doğruluk."

Hz Muhammed  

1565- "Herkesin  üç  kişiliği  vardır. Ortaya  çıkardığı,  sahip  olduğu,  sahip  olduğunu  sandığı."

Alphonse Karr

1566- " Kin  hiçbir  zaman kinle  söndürülememiştir. Sadece iyi  niyet  kini  yok  eder.  Bu  değişmez bir  kanundur."

Dhammapada

1567- " Düşman isterseniz  ,  dostlarınızı  geçmeye  çalışınız . Dost  isterseniz,  bırakın dostlarınız  sizi geçsin."

 La rochefoucauld

1568- "Hak edilerek kazanılan  az bir  şey haksız  olarak kazanılan  çok şeyden daha  iyidir."

 Hz. Muhammed

1569- "Halk  içinde  en erdemlisi, yalnız  kendi  ayıbını  arayan  ve bu yüzden başkalarının  ayıbını aramaya  imkan  bulamayan   kimsedir."

Hz. Ali

1570- " Başkalarının   zararına  dolan  kese ve kimseye  faydası  olmayıpta sırf kendi  nefsine hasredilmiş  servet, makbul  ve itibarlı  değildir"

Mevlana

1571- " Haksızlığa  sapıp  bütün  insanlar  seni izleyeceğine  adaletle hareket  edip tek başına  kal, daha  iyi."

Gandi

1572- " Sırasında  okşayan  el  kadar, sırasında  döven  elde  öpülmeye layıktır ." 

Cenap Şehabettin

1573- " Hayat duygulananlar  için  bir  trajedi ; düşünenler  için  bir  komedidir."

La bruyere

1574- "İnsana  hiçbir  şey  öğretilemez; öğrenmek  istediğini  kendi  içinde  bulmasında  yardım edilebilir."

Galile

1575- "Çıraklığını yapmadığınız bir işin patronluğuna soyunmak hayalden öteye gidemez."  

  A. F.Y.  

1576-" Dostluğun şartı,kendini dost uğruna feda etmek ,dost  için  mücadeleye atılmaktır."

                                                 Mevlana

1577-"bir muhafazakar,bir şeyin ilk defa yapılmasına karşı olandır. "

A.Wigger

1578-"İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar sert eserse, ağaçlarda o kadar güçlü olur. "

Willord marriot

1579-"Yüksek tepede hem yılana hemde kuşa rastlayabilirsin, fakat biri sürünerek, öbürü uçarak gelmiştir."

Herrik

1580-"Bilgi; büyük insanı alçakgönüllü yapar, ortalama insanı şaşırtır, küçük insanı ise böbürlendirir. "

Brigitte

1581-"İnsan ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca hepsini kaybeder. "

Voltaire

1582-"Her insan kendi adasında yaşar."

 Bertolt Brecht

1583-"Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir."

 Credo

1584-"Sen benimdin, rüyanın görkemiyle doldum. Ben uykuda sultandım, uyanınca hiç oldum..."

 Shakespeare

1585-" Kalbin mantığa sığmayan, apayrı bir mantığı vardır."

Pascal

1586-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

Victor Hugo

1587-"Dünün anlamsız teslimiyetçisi, bugüne teslim olmak zorundadır."
                                                                              

Ahmet F.Yüksel

1588-"Tedbirli adam toplu iğneye benzer,başı onu çok fazla ileri gitmekten korur."

Morris mandel

1589-"İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; Doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir. 

Goethe

1590-"Yaratma sevinci içinde, Ruhun ruha gövdenin gövdeye koşmasıdır sevgi."

Lawrence

1591-"Yalnız yapmış olduklarımızdan değil, Kaçındığımız işten de sorumluyuz."

Moliere

1592-"Bazılarını hep aldatabilirsiniz. Bazen de herkesi. Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız. "

Pineaste Barnu

1593-"Herşeye doğru demek aptallıktır. Herşeye yanlış diyen zorbadır."

Mevlana

1594-"Altından kendini gözet. Zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar."  

Cenap Şehabettin

1595-"Cesaret; Korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir.
Korkusuzluk değildir.
"    

 Mark Twain

1596-" Bugünü düşünürüm.. Dün öldü!! Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem ölen  hep ihtiyar mı ?"

Bişr-i Hafi

1597-"Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir."

Leibniz

1598-"Haksızlığa sapıp bütün insanların seninle beraber olmasını sağlamaktansa; adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir."

Cenap Şehabettin

1599-"Bir insanı tanımak istiyorsanız, Onu büyük bir mevkiye geçiriniz."

 Emerson

1600-"Allah için ateşe atılmak vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz."

Mevlana

 


Üst Ana sayfa e-mail