1601- "   Dostlukların gerçek veya izafi oluşu, dostluklar bittiğinde daha iyi anlaşılır."

  Ahmet F. Yüksel

1602- "İtaat etmeyi öğren ki, hür olmayı öğrenesin!"

Goethe

1603- "Ben zalimlerle birlikte, varlık içinde yaşamayı alçaklık; zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım.“

Hz. Hüseyin.

1604- " Haksızlıklara karşı gelmeyenler, yalnız haklarını değil, onur ve şereflerini de kaybederler“

Hz. Ali

1605- " Bizim yolumuz ilim, irfan yoludur. İlimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır.“

Hacı Bektaşı Veli

1606- "İstediğin zaman Allah'tan iste ,
Yardım dilediğinde Allah'tan dile,
Bil ki : Zafer ; sabır iledir,
Ferahlık ; sıkıntı iledir,
 Kolaylık ; güçlük iledir."

Hz. Muhammed

 

1607- "''Kurtla kuzu'' hikâyesi.
Kurt derenin kenarında su içen kuzuya, ''Benim suyumu kirletiyorsun, seni yiyeceğim'' demiş. Kuzu ise ''Ama su aksi yöne akıyor'' deyince, ''Olsun'' demiş kurt, ''ben seni gene de yiyeceğim !''

1608- “ Hakikat zor u kabul etmez zoru gördümü hemen kendini örter.."

 Ahmet F.Yüksel

1609- " Sacha Guitry'e sordular:
"Dünyada en güzel şey nedir?"
" Sevmek"
" Ondan sonra?"
" Sevilmek "
" Neden sevmek, sevilmekten daha güzel?"
Guitry:
" İnsan," dedi "Sevdiğine, sevildiğinden daha fazla emindir de ondan."

1610- “Tüm insanlar çocuktur,ALLAH sarhoşu olanlardan başka.Kendi iradesinden kurtulmamış hiç kimse olgunlaşmış değildir."

Mevlana

1611- “ İmansız olanın(kafirin)belirtisi odur ki o ufukların içinde kaybolur. İmanlı olanın(müminin) belirtisi de odur ki ufuklar onun içinde kaybolur."

Muhammed İkbal

1612- "Genelde hadiseler olur akabinde tavır konur. Bazen de tavır konur sonrasında hadise oluşur. Önemli olan bireyin tavrı kendinde aramasıdır. "

 Ahmet F. Yüksel

1613-" Hikâyeye göre kediden kaçan farecik can havliyle ahıra dalmış. Bakmış ki kocaman bir inek bağlı duruyor. İneğin altına gizlenmiş.
İnek de bu yeni dostuna yardımcı olmak için kocaman bir kaka yapıp farenin üstünü örtmüş. Yalnız farenin kuyruğu dışarıda kalmış.
Kedi hışımla içeri girmiş. Farenin dışarıda kalan kuyruğunu görmüş. Kuyruğundan tutup fareyi dışarı çıkarmış ve bir güzel yemiş.
Şimdi bu kıssadan üç hisse çıkar diyor arifan.
Birincisi: Sana her pislik atan düşman değildir.
İkincisi: Seni her pislikten çekip çıkaran dost değildir. Üçüncüsü:
Bir pisliğe battıysan iyice gömül, kuyruğun dışarıda kalmasın."

1614- "Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur."

 N. F. Kısakürek

1615- " Hata değil, çare bulun."

Henry Ford

1616- " Şaşarım o kimseye ki korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar  gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.

Hz. Ali

1617- "Yaşamın ilginç yanlarından birisi de, en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir."

 W. Somerst Maugham

1618- "Büyük adam, davası büyük olan adamdır. "

Bekir Berk

1619- " Gerçekler öğrenilince, zannetmeler biter. "

Huzeyl

1620- "Dört şey verilene dört şey harâm olmaz:
1-Duâya koyulan icâbetten,
2-tövbeye başarı ihsan edilen kabûlden,
3-istiğfara yöneltilen bağışlanmaktan,
4-şükretmeye fırsat ilhâm edilen, nîmetin ziyâde olmasından mahrûm kalmaz."

Hz. Ali
 

1621- " Sen kendinle başa çıkamayınca, senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir?"

 Şiraz'lı Sâdi

1622- "Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. "

Muhammed İkbal

1623- "Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir."

 Hz. Muhammed

1624- " İman etmek, görünmeyene inanmaktır. Mükafatı ise görünmeyeni görmektir."

St. Augustine

1625- " Büyük görünme, küçülürsün... "

Said-i Nursî

1626- "İnsanın değeri, himmetincedir; gerçekliği, adamlığıncadır; erliği, yaptığı kötülükten utancı kadardır; temizliği ve nâmusu da kıskançlığı derecesindedir. "

Hz Ali

1627- " Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın. "

Balzac

1628- " Tanrı eğri çizgilerle, doğru yazar."

 Portekiz atasözü

1629- " Her tanımlama bir sınırlamadır. "

Andre Suares

1630- " İyimser mutlu bir sersem; kötümser, mutsuz bir sersemdir. "

Bernanos 10.yy

1631- "Kötülük yapmak seni üzüyorsa, artık sen mü'minsindir."

Ahmet ibni Hanbel

1632- "Mabet için can verilir; taşları için değil. "

St. Exupery

1633- " Bizden başkalarında olan yetenek ve beceriye biz şans deriz. "

Michel Audiart

1634- " O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar. "

Mark Twain

1635- " İhtiyacı olan şeyi elde edememek, ehli olmayandan istemekten daha iyidir."

Hz. Ali

1636- " Midyeler ve sersemler birbirini bulur ve biribirlerine yapışırlar. "

Sacha Guttry

1637- " Akıl hazır değilse, göz göremez."

Emilie Serge

1638- " Başkasını övmeyenlere, yerenlere, kimseden hoşnut olmayanlara bakın; bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır."

La Bruyere

1639- " Birbirine aykırı olarak çağrılan iki yolun biri, mutlaka sapıklık yoludur."

 Hz. Ali

1640- "Düşüncelerinde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir."

 Bernard Barton

1641- "Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir."

J.Stuart Mill

1642- "Eğer kekeme değilseniz, söylemek her zaman kolay, yapmak her zaman zordur."

R. Lewton

1643- "Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyumamaktır. "

J. M. Powe

1644- “Anadan,babadan kalanlara yetim derler,bana kalirsa asil yetim olanlar,akildan mahrum olan kimselerdir."

Hz.Ali

1645- "Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl,
takvâ gibi kerem, güzel huy gibi eş dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, iyi
işlerde bulunmak gibi alış-veriş , sevap gibi kâr, şüpheli şeylerde durup çekinmek gibi
sakınmak, haramdan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek
gibi ibâdet, utanmak ve sabretmek gibi iman, gönül alçaklığı gibi soy sop, bilgi gibi
yücelik, hilim gibi üstünlük, danışmak gibi arka yoktur."

Hz Ali

1646- " Kendisiyle amel etmediğiniz müddetçe,bilginin çokluğu, sadece senin kibrini artırır."

Hz.İsa

1647- "Mü'min gücünün yettiği işleri yapar, gücünün yetmediklerine de üzülür.

Hz Muhammed

1648- "Her kim, sözlerinin de amelinden sayıldığını bilmezse, günahı çoğalır."

Hz.Ömer

1649- "Vesveseli düşüncelerden sakın. İnsanın kalbi sazlık ve orman gibidir. Orada arslan gibi de, yaban eşeği gibi de fikirler bulunur."

Hz.Mevlana

1650- " Ahmak olan kimse, övülmekten hoşlanır."

Ahmet ibni Hanbel

1651- " Ey Tanrım, ceviz kabuğunun içine hapsolsam da, kendimi bütün âlemlerin kralı gibi görebilirdim, keşke şu kötü rüyalarım olmasaydı..."

 
                                                                               Shakespeare

1652- "İlim  bilmek güzeldir.Ama bildiğinle kayıtlanmak güzel değildir.

                                                                             Ahmet F.Yüksel

1653- "Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur."

 
                                                                       Cenap Şehabettin

1654- "Sırlarıma lâyık olanlara sırlarımı söylüyorum. Sağ elinin (ne) yaptığını, sol elin bilmesin!.."

Hz.İsa

1655-"İsa(a.s) şöyle demekten kendini alamadı:
"Ya Rabbi! Yeryüzünde bu adamdan daha değerli bir adam yoktur."
Allah Azze ve Celle ona hitaben şöyle buyurdu:
"Ey İsa! Muhammed ümmetinden herhangi bir adam, Receb ayında bir gün oruç tutarsa, benim katımda bundan daha değerli olur.""

                                                                                            Hz.İsa

1656-"Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz."

                                                                            Saint-Euremond

1657-Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.

 
                                                                                            Buss

1658-Huzuru, kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur.

 
                                                                       La Rochefoucauld

1659-
"Öyle sitemler vardır ki, bir övüştür ve öyle övmeler vardır ki, kötülemedir."

                                                                         La Rochefoucauld

1660-"Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar."

 
                                                                                      Mevlana


1661-"Bütünü bilen kimse kendisinden mahrum ise, Bütün’den de mahrumdur."

                                                                                            Hz.İsa

1662-"Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar."

                                                                                        Mevlana

1663-"Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın. "
 

                                                                             Alfred de Vigny
 

1664-"Bana yakın olan, aleve (ateşe) yakındır, ve bana uzak olan, Melekût’tan da uzaktır. "
 

                                                                                            Hz.İsa

1665-"Kötü insan yoktur. Duygularına mahkum olan insan vardır"

                                                                            Ahmet F. Yüksel

 

1666-"Savaşın en acı yanı, insanlığın en iyi amaçlarının, insanlığın en kötü isteklerini ortaya koymak için kullanılmasıdır."
 

Harry Emerson Fosdiek

 

1667-"Suretler (imgeler) insanda tezahür ediyor ve onlarda olan ışık saklıdır.Baba’nın ışığının suretinde, O kendi örtüsünü açacak ve kendi sureti kendi ışığıyla saklanacak. "
 

  Hz.İsa

1668-"Güzel konuşmak için bir tek yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.

 
                                                                     Christopher Morley

1669-" Dostların arasında denemiş olanları çelik halatlarla bağla yüreğine.Kavga etmekten sakın, ama ettin mi de, öylesine et ki korksunlar senden."

                                                                                   Shakspeare

1670-"Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. "

                                                                                      Confucius

1671-"Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın."

                                                                             Alfred de Vigny

1672-"Afiyette olup şükretmeyi, imtihanda olup sabretmeye tercih ederim."

                                                                                 Hz.Ebu Bekir

1673-"Gerçeğe yardım ediniz. Gerçek size yardım etmekte gecikmeyecektir.

 
                                                                              v H. Newman

1674-"Bir bedene bağlı olan beden sefildir, ve bu ikisine bağlı olan ruh (da) sefildir"

                                                                                            Hz.İsa

1674-"İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır."

                                                                                     Montaigne
 

1674-"Benim gibi ana ve babasını reddetmeyen şakirtim olamaz; Ve benim gibi ana ve babasını sevmeyen şakirtim olamaz, Çünkü anam beni doğurdu, ama benim gerçek Anam bana hayat verdi. "

                                                                                            Hz.İsa


1674-"Onlar O’na:
Gel, bugün dua edip, oruç tutalım, dediler.
İsa dedi:
Şimdi hangi hatayı işledim, yada neden bana hükmettiler? Ama güvey düğün odasından çıkınca işte, o zaman oruç tutulsun ve dua edilsin"

 

1675-"Nice vahdet ehli vardır ama sözdedir. Ayağını o sahaya adım attığında yandım diye bağırır. Ne var ki sen onu dıştan pek de güzel bulursun."

                                                                             Ahmet F.Yüksel

 

1676-"Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer."

                                                                                            Bualo


1677-"İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriyle ölçülür."

                                                                                          Pollock

1678-"Saf olanı köpeklere vermeyin, gübreliğe sürüklemesinler diye! İncileri domuzlara atmayın, onları kirletmesinler diye!. "
 

                                                                                            Hz.İsa


1679-
"Kendini, aslını bilmek istiyorsan, kendini dinleme."

                                                                            Ahmet F. Yüksel

 

1680-"Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum."

  Seneca

1681-"Karşılaştığımız önemli problemler, onları yaratanların düşünce tarzları ile çözülemez."

                                                                              Albert Einstein


1682-"Eğer gönlün benimle olursa yemende olsan bile yanımdasın, eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın."
 

                                                                                   Emir Sultan
 

 

1683-"Rabbim hiç diyebiliyor musun.?"
 
                                                                             Ahmet F.Yüksel

 

1684-"Devamlı şirk halinde yaşayan bir insanın, Allah'ın Vahidiyetin, Vahdaniyetini anlaması değerlendirmesi mümkün müdür.? "

                                                                             Ahmet F.Yüksel

 

1685-"Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."

                                                                                          Eflatun

 

1686-"Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayacağım."

                                                                                     Montaigne

1687-"İyi kalpli insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır. "

   
                                                                    Benjamin Franklin

 

1688-"Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara."
                                                                                                                                                                                                 Chilon

 

1689-"Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır. "
                                                                                    La Bruyere

 

1690-"İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmak."
                                                                                   Victor Hugo

 

1691-"Olgun insan güzel söz söyleyen değil,söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır."
   

                                                                                      Confucius

 

1692-"Yandın mi, tümüyle yanmalısın - tozsuz, külsüz, hiç bir iz bırakmadan..."
   
                                                                                         Buddha


1693-"Bazı horozlar, güneşin onların yüzünden doğduğunu sanırlar.

                                                                           Theodor Fontans
 


1694-"Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın.


                                                                    Rabindranath Tagore

1695-nsanlar başaklara benzerler.İçleri boşken başları havadadır doldukça eğilirler."

                                                                                     
                                                                                     Montaigne

 

1696-"Dünya ehlini, kendilerine selam vermeyi terk etmek suretiyle selamlayınız."

                                                                                  
Bişr B. Hâfi

 

1696-" Dilde olan değil, Şuurda olan önemlidir."

                                                                             Ahmet F.Yüksel

1697-"İtikafta olan, günahlardan uzaklaşır, her iyiliği islemiş gibi sevaba kavuşur."

                                                                                     
Ibni Mace

1698-"Dünya ehlini, kendilerine selam vermeyi terk etmek suretiyle selamlayınız."

                                                                                   
Bişr B. Hâfi

 


Üst Ana sayfa e-mail

1699-"Başkalarının sözlerini sana taşıyan kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşır."
 

                                                                                   Hasan Basri