1701- "Dostlar arasında edebi terk etmek edeptir."

                                                                               Bişr B. Hâfi

1702- "Her kim sıdk ve samimiyetle Hak için amel ederse, halktan sıkılır. "

                                                                                   Bişr B. Hâfi

1703- "Dostlar arasında edebi terk etmek edeptir."

                                                                                    Bişr B. Hâfi

1705-"Sûfî Allah’ın huzurunda kalbi saf olan kişidir."

                                                                                   Bişr B. Hâfi

1706-"Kalbten çıkan zikir kalbe tesir eder."

                                                                       Muhammed B. Vâsi

1707-"Başkalarının sözlerini sana taşıyan kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşır."

                                                                                   Hasan Basri

1708-"Bâtın ile zâhirin, dil ile kalbin birbirlerini tutmamaları nifak cümlesindendir."

                                                                                   Hasan Basri

1709-"Başkalarının sözlerini sana taşıyan kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşır."

                                                                                   Hasan Basri

1710-"Arkadaşlık aşktan daha zordur...Çünkü daha uzun sürer... "

                                                                               Harry Truman

1711-"Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir."

                                                                                      Browning

1712-Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar içinde acı gereklidir

                                                                                  Oscar Wilde

1713-"Bir şey algılanmadığında hiç bir şeydir. Ama bir şey değerlendirildiği takdirde çok şeydir."

                                                                           Ahmet F. Yüksel

1714-"Herkes kendi kişiliğinin yıldızıdır, bütün iş ve davranışlarımız ya iyilik ya da kötülük içindir."

                                                                                       M.Arnold

1715-"Ölçülü ve düzenli yapılan her işin sonu başarılı olur."

                                                                                          Nizami

1716-"Yanlışlıklar denizine gömüldüğü halde, umutla bekleyebilen insan ne talihlidir."

                                                                                          Goethe

1717-"Allah insanlara dünyalarını cehennem etme yada ibadet yapma karşılığında cenneti vaat etmemiştir. Cennet ve cehennem onun eseridir. İnsan mutlaka bu ikiliden birine gidecektir. Seçim hakkı ise bulunmamaktadır."

                                                                             Ahmet F.Yüksel
1718-"Cesaretin en büyük denemesi, yenilmeyi yasa düşmeden kabul etmektir."

                                                                                     G.Ingersol

1719-"Şayet 2 kişi duygusal bir yaşama sahipse birbirlerine verecek bir şeyleri yoktur.."

                                                                            Ahmet F.Yüksel

1720-" Din bilinçsiz bir tapınma isteğinin asla önemli bir durağı olmamıştır."

                                                                            Ahmet F.Yüksel


1721-"Cesaretin en büyük denemesi, yenilmeyi yasa düşmeden kabul etmektir. "

                                                                                     G.Ingersol

1722-"Zamanın kaybolduğunun bilenler, en çok üzüntü duyanlardır."

                                                                                            Dante

1723-"Başkalarıyla fikir anlaşmazlığı sonunda kazanılan şöhret, yontulmuş elmas gibi parlak olur."

                                                                               Francis Bacon

1724-"Deha, gerçekte alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir."

                                                                              William James

1725-"İnsanlarla yaşamak için biricik yol sabırdır."

                                                                        Platen Hallermund

1726-''Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılamaz."

                                                                                     Montaigne

1727-''Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır."

                                                                                           Cicero

1728- "Benim şefaatim büyük günahkarlar içindir."
                                                            Hadisi neyi anlamaktadır?

1729 "Aklın başına gelince, sakın pişman olacağın bir iş yapma."
                                                                                        Mevlana

1730- "Size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Raşidin'in sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun."

(Tirmizi, 2678)

1731- "Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun, ya ma'rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır."

(Tirmizi, 2170)

1732- "Deja vu nedir?


1733- "Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.

Saint Euremond

1734-- "Şunu bilin ki, evlatlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evlatlarınızın kazançlarından yiyin."
 

(Ebu Davud, 3530)


1735- "Kur’anı Arapça ve çok iyi bilmek, Kur’anı bilmek anlamına gelir mi?"


1736- "Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz."

(Saint Euremond)


1737- "Göklerde ve yerde olanları (O) bilir. (O,) gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah gönüllerde olanı hakkıyla bilendir."

(Teğabün, 4)

1738- "Hz. Ali, görmediğim bir Rabbe kulluk etmem sözü ile acaba ne anlatmak istiyordu?"
"Yalan şahadet Allah'a şirkle bir tutulmuştur!"

(Tirmizi, 2300)

1739- " Allah altında ve üstünde hava olmayan amadadır hadisi vasıfların olmadığı yere işaret eder.
Bu boyut, esasen Allah isminin manasının karşılığı olan HİÇ tir.."

(Ahmet F.Yüksel)

1740- "İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır?"

(19/67)

1741- "Kim sabahın iki rek'atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın."

(Tirmizi, 423)

 

1742- "Onun iki yönü vardır; Hep ve Hiç.
Hep de hiç mündemiç iken, hiç de hep bulunmamaktadır."

(Ahmet F.Yüksel)

1743- "Kur'an ve İnsan ikiz kardeştir."

(Hadis)

1744- "Kur'an-ı Kerim'den tek harf okuyana bile bir sevap vardır. Her sevap on misliyle (kayda geçer)"

(Tirmizi, 2912)

1745- "Allah'a ve Resûlü'ne (emirlerine) muhâlefet/düşmanlık edenler, gerçekten, en aşağılıklar arasındadırlar."

(Mücadele, 20)

1746- "İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görecek."

(Zelzele, 7)

 

1747- "Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır."

(Ebu Davud, 2789)

1748- "Cinlerin tümü insansımıdır?"

 

1749- "Gerçek erenlere güzel çirkin, hepsi bir;
Sevenler için cennet, cehennem, hepsi bir;
Kendini veren ha ipekli giymiş, ha çul;
Yastığı ha pamuk olmuş ha diken, hepsi bir."

(Ömer Hayyam)

1750- "Adem Nebi gelmezden önce, cinler mükellefiyet sahibi miydi ?"

 

1751-"Mü'min, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. Bu hurma ağacıdır."

(Müslim, 2811)

 

1752-"Ey îman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda iken avlanmak helâl değildir. Ancak (aşağıda haram olduğu) bildirilenler dışındaki kurbanlık ehlî hayvanlar (deve, sığır, koyun vb.), size helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder."

(Maide 1)

1753- "Cin kökenli melaike ne demektir?"                       

1754- "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir."

(Tirmizi, 1975)


 
1755- "Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır."

(Ahmet Mithat)

  1756- "Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur). Öyleyse, Allah'tan dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"

(Tirmizi, 1329)

  1757- "Elbette senin sonraki (hayatın), evvelkinden (âhiretin dünyadan) daha hayırlı olacaktır."

(Duha, 40)

  1758- "Soyut - somut anlamda, cinlerin gıdası ne olabilir?"

 

1759- "Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır."

(Epictetos)

1760- "Kimsenin arkasından söz etme. Karşılık bekleyerek bir işe kalkışma. Kinayeli sözler söyleme."

1761- "Bir dalga boyu, bir başka dalga boyunu fiziki olarak nasıl etkileyebilir.?"
 

1762- "Kişi dostunun dini üzerinedir; Öyleyse, kimi dost edindiğine dikkat etsin!"

(Kütüb-i Sitte))

1763- "Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. İhtimal yok onlara bir kurtarıcı da bulunmaz"

(Nisa-145)

1764- "Doğrusu (insan, Allah'ın) emrettiği şeyleri hâlâ yerine getirmedi."

(Abese, 23)

1765- "Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi cennete koyar..."

(Tirmizi, 2907)

1766- "Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar."

(Kant)

1767- Rüyada kan görülmesi neden rüyayı bozuyor

1768- "Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi cennete koyar..."

1769- "Cennet insanlara hibe edilmiştir.” Bu söz doğru mudur?"
 
1770- "Meşhur olmak hiç önemli değil, önemli olan kıyıda köşede kalabilmektir.."

(Ahmet F.Yüksel)

  1771- "Ancak Hükme RIZA gösterebilirsek, sonsuzluk sevgisini yaşayabiliriz. Sevgililer gününüz kutlu olsun." (www.gulizk.com)
 

1772-
"Ebu Hureyre (r.a)'nin rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona hıyanetlik etmez, yalan söylemez ve onu güç durumda bırakmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva, işte bunlardır. Kişiye, kötülük olarak, Müslüman kardeşini hor görmesi yeter."

(Tirmizi)

1773- "O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

(Mü'min 30)
 

  1774- "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitab'ını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. Şu halde (Ey yahudiler ve hakimler!) İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir."

(Maide 44)

  1775- "Huzeyfe (r.a)'nin rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) uyumak istediğinde; senin ismini anarak ölür (uyur) ve dirilir (uyanır)ım, uyandığında ise; bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, (Kıyamette de) O'nun huzurunda toplanacağız, buyururdu."

(Buhari)

1776- "Cinlerin ibadet şekli var mıdır?"

1777- "Ne derece sabırlı olduğunuzu çocuklardan öğrenebilirsiniz."

(Franklin P. Jones)

1778-  "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır."

(Hucûrat 13)

1779-  "İbn Ömer (r.ahm)'in rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Hepiniz çoban (muhafız)sınız ve hepiniz de maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. Yöneticiler, maiyetindekilerin çobanıdır. Aile reisi, aile efradının çobanıdır. Kadın da kocasının evi ve çocuklarının çobanıdır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz de idarenizde bulunanların hukukundan mesulsünüz."

Buhari, Müslim)

 

1780- "Cinlerin ilk peygamberi, Hz. Adem mi, yoksa Hz. Muhammed midir?

 

1781- "(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki;
 Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar."

(Nur 34-35)

1782- "Abdullah b. Amr (r.ahm)'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
 Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."
 

 (Ebu Davud)
 

1783- "Abdest suyunun artanından içmek yetmiş türlü derde devadır. bunun en aşağısı hem'dir."

(Hadis-i Şerif)

 Neden acaba?

 

1784- "En ilginc ikilem ancak kendimi olduğum gibi kabul ettikten sonra değişebilmemdir"

(Carl Rogers)

1785-  "Düşüncesi ve yaşamı arasında kuvvetli bağlar bulunmayan insanlar toplumda söz sahibi olamazlar.."

(Ahmet F Yüksel)

 

1786- "Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır."

(Hadîd 5)

1787- "Allah O'dur ki, hem gemiler akıp gitsin, hem de (siz) lütfundan (rızık) arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifâdenize vermiştir."

(Casiye, 12)
 

1788- "Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır"

(Tirmizi, 2601)

1789- "Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi. Ali İmran Suresi 59. Ayet bu iki şey arasında nasıl bir benzerlik var?"

1790- "Tasavvuf bir eğitimdir..sabretmeyi, sakin olmayı, yerine göre hareket edebilmeyi zorunlu kılar."

(Ahmet F.Yüksel) 

1791- "Ebu Derda (r.a)'nın rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala, çirkin ve kötü sözlü kimseyi sevmez. "

(Tirmizi)

1792- "Halogramik esasa göre, beynin tüm hücrelerindeki özellik, tek bir hücrede de mevcuttur. Buna göre, diğer hücrelerin faaliyete geçirilmek istenmesinin sebebi nedir.?

 

1793- “Kimse sarf ettiği sözleri sakın unutmasın. Zira Ahiret yaşamında bu cümleler, canlı bir şekilde kendisine hatırlatılacaktır.”

Ahmet F. Yüksel)

  1794- "O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir."

(Teğabün 12)

1795- "Ebu Hureyre (r.a)'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
(Dünyaca) kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Elinizde olan nimeti hor görmemenize en uygun olanı budur."

(Hadis-i Şerif)

1796- "Abdestten hemen sonra oturarak sakal tarayan fakirlikten kurtulur.

(Buhari, Müslim)

Neden acaba ?"
 

1797- "İnsanlık var oldukça gerçeği aramak bitmeyecektir."

(Laurence Sterne)
 

1798- "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır."

(Hucûrat 13)

1799- "İbn Ömer (r.ahm)'in rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Hepiniz çoban (muhafız)sınız ve hepiniz de maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. Yöneticiler, maiyetindekilerin çobanıdır. Aile reisi, aile efradının çobanıdır. Kadın da kocasının evi ve çocuklarının çobanıdır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz de idarenizde bulunanların hukukundan mesulsünüz."

(Buhari, Müslim)

1800- "Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir."

(A. Calaudius)
 


Üst Ana sayfa e-mail