1801- "Allah yemini yasakladığı halde niçin Kur'an'da birçok yerde yemin ediyor?"

1802- "Sabah olup gün ışıyınca, halk gece yol alanları över - Hz. Ali" - Neden acaba.?

1803- "Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini, düşünerek söylemektir."

Alain

1804- "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı şeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun işini insanlara bırakır.” (hadis)" - Neden acaba.?

1805- "Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür."

Schiller

1806- "Sizce cihadın dışa dönük yanı mı, yoksa içe dönük yanımı makbüldür.?"

1807-"Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir."

Snellman

1808-"Hz. İsa’nın, 'Sana bir tokat atıldığında, öbür yanağını da çevir tokat atılsın.' sözü ile Hz. Muhammedin’in, 'Sana birşey yapıldığı zaman aynı ile karşılığını ver.' hadisi arasında ne gibi bir münasebet bulunuyor?"

1809- Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır."

(Goethe)

1810-"Görme işlemi ; Gözde midir?  Beyinde midir?"

1811-"Unutma özürlü toplumlardan başarı beklemek ancak iyimserliğin bir ifadesi şeklinde tanımlanabilir."

(Ahmet F. Yüksel)

1812-"Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur."

(Goethe)

1813-Yaşam, size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.."

Ara Güler

1814-"Evrende bir karış boş yer yok. Peki neden intihar.?"

1815"Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır."

(Çin Atasözü)

1816-"Tutku her iklimde yetişen bir bitkidir."

(Walter Scott)

1817-"Cenabı Hak Hz. Musa 'ya neden ateşten görünmeyi diledi dersiniz.?"

1818-"Alîmin uykusu ibadettir - (Hadis)"

Neden acaba?

1819-"Bir insanın, gizlenmesi hususunda en çok güçlük çektiği şey, kendi hakkındaki fikridir."

(Marcel Pagnol)

1820-"Oruç cehennem ateşine kalkandır - (Hadis)"

Neden acaba?

1821-"Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse!!!"

(Emile Chartien)

1822-"Hac, kendisinden önce yapılan masiyetleri yıkar - (Hadis)"

Neden acaba?

1823-"Makam, Mertebe, baş olma sevdası nefsi emmarenin hedeflerini teşkil eder"

(Ahmet F. Yüksel)

1824-"Ancak müşrikler necistir" 9/28

Neden acaba?

1825-"Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider , yüz kızarır... "

(Voltaire)

1826-"Ya Davut, bana talip olan birini görürsen onun hadimi ol" (Kudsi Hadis) Neden acaba?

1827-"Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider , yüz kızarır... "

(Voltaire)

1828-"İdraktan aciz olma hangi boyuta işaret eder?"

1829-"Hiçbir şeye sahip değilseniz hiçbir şey kaybedemezsiniz"

(William Shakespeare)

1830-"Nefislerine zulmedenler cahil olabilir mi?"

1831-"Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar."

(Voltaire)

1832-"Nefse zulmetmeyi hangi anlamlarda kabul edebilirsiniz?"

1833-"Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altında gizlidir"

(Hz. Ali)

1834-"Ümmetimden büyük günah sahiplerine şefaat vardır - (Hadis)"

Neden acaba?

1835-"Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?"

(Sadi)

1836-"Tercih hakkınızı aşağıdaki şıklardan hangisi için kullanırdınız?"

a) Allah Adem'i kendi sureti üzerinde yaratmıştır.

b) Allah Adem'i rahmanın sureti üzerinde yaratmıştır.

1837-"Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir"

(Seneca)

1838-"Kimler iki cennetle vadedilenlerdir.?"

1839-"Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar."

(William Shakespeare)

1840-"Sakaleyn ne anlama gelir. Bu kavram ile ilgili örnek verebilirmisiniz.?"

1841-"Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız."

(Pround)

1842-"Ehli cennet cennete tüysüz, emred, gözler sürmeli otuzüç yaşında girerler. (Hadis)"

Bu Hadisi şeriften ne anlıyorsunuz, ne denmek isteniyor.?

1843-"En usta kimse, bir zamanlar en çok yanlış yapan kimsedir."

(E. Lancet)

1844-"Mukarrebun Zümresi kimlere deniyor.?"

1845-"Hayatın binlerce hazinesi içinde umut ya da üzüntü seçmek bizim elimizdedir."

(Gontrah de Poncins)

1846-"Eshabı Meymene ne demektir?"

1847-"Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama büyük adam denir."

(Mencius)

1848-"Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum."

(Napoleon)

1849-"Halik isminin manası ve kullanıldığı boyut neresidir.?"

1850-"Terkibiyetin ilânihaye devam etmesini teklik açısından nasıl değerlendiriyor sunuz?"

1851-"İyi anlaşılan şey kolayca söylenir"

(F. Corcus)

1852-"Taze güne taze fikirle başla, her gün yeni bir gündür"

(Demokritos)

1853-"Eshabı Meşeme ne anlama geliyor.?"

1854-"Arusül Kuran ne demektir.?"

1855-"İnsan özgür olmadan mutlu olamaz."

(Dante)

1856-"Rüya alemi, misal aleminin bir parçasıdır. Rüya aleminde gelişen olaylar belirli rumuzlarla anlatıldığına göre, bu rumuzları değerlendirmedeki yöntem nasıl olmalıdır.?.."

1857-"Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar."

(Daniel Webster)

1858-"Vakı'a Suresi gına Suresidir, onu evlatlarınıza belletiniz." (Hadis) Neden acaba?

1859-"Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek."

(Ptigrilli)

1860-"Muhammet İkbal ; 'Tecdit, gerçek gücünü geleceğin yaratıcılığından almaktadır' derken neyi kastetmektedir.?",

1861-"Bütün mutsuzluklar, yokluktan değil çokluktan ileri gelir."

(Tolstoy)

1862-" 'Zemzem ne niyetle içilirse ona şifadır diyor efendimiz.'
Bu zemzemin kendine has bir niteliği mi, yoksa icen kişinin niyetinin devreye girerek suya bu özelligi kazandırması mıdır? "

1863-"Mutsuzluk bilginin, yaşam ise ilmin sonucudur."

(Ahmet F. Yüksel)

1864-" 'Her kim islamı ihya için ilim talep ederken ölüm kendine gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır.' (Hadis)"

Bu derece ne olabilir?

1865-"Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir."

(Seneca)

1866-"Kuranda bir çok âyette sabrı tavsiye var... Ancak efendimiz sabır isteyen birine... Allahtan belâ istedin demiştir... Hem tavsiye var hem de tavsiyeye uyana uyarı var..." Neden acaba?

1867-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

(Victor Hugo)

1868-"Bir hadiste Efendimiz sahabeye 'Siz benim kardeşlerim değilsiniz. Kardeşlerim gelecek... Siz benim sahabemsiniz' demiştir. 'Kardeşlerim' lafzı ile ne kastedilmektedir?.."

1869-"Büyük acılar kadar bizi olgunlaştıran bir şey yoktur."

(Alfred de Musset)

1870-"Hz. Ali, söylediği görmediğim bir Rabbe kulluk etmem nüktesi ile neyi anlatmak istiyordu?"

1871-"Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak"

(Confucius)

1872-"Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir."

(Milovan Cilas)

1873-"İlham meleği ile vahiy meleği arasında ne gibi fark vardır?"

1874-"Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur."

(Montesquieu)

1875-"Aşerei mübeşşere ne anlama geliyor.?"

1876-"Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız önce  uykudan uyanmanız gerekir."

(A. Siegtried)

1877-"Hz Muhammed miracta neden önce Hz.İSA ve Hz.MUSA sonrasında ise Hz.İBRAHİM ile görüşüyor?"

1878-"Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. "

(Cicero)

1879-"Hz. Resulullah'ın havarileri kimler olabilir.?"

1880-"Başkasını düzeltmek istiyorsan, önce kendini düzelt!"

(Hazret-i Ömer)

1881-"Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler."

(Thomas Jefferson)

1882-"Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir genç mescide ve ibadete devam ederdi, derken bir kız ona âşık o da ona âşık olmuştu. Bir tenhada kız yanında geldi, söyledi konuştu derken gönlü çekti, bunun üzerine genç bir şehka ile hıçkırdı ve bayıldı, bir amıcası vardı geldi yüklenip evine götürdü, sonra ayrıldığı vakit “Ya Ammi” dedi. “Ömer’e git benden kendisine selam söyle ve sor ona ki”: Rabbının makamından korkan kimseye ne var? Bunun üzerine amıcası gitti, Ömer’e haber verdi. Arkasından delikanlı bir şehka ile hıçkırıp vefat etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh vakıf olunca dedi ki: Sana iki Cennet var, sana iki Cennet." - Bu iki cennetin anlamı nedir.?

1883-"Kimin namazı kendisini hayasızlık ve kötülükten alıkoymamışsa, bununla sadece Allah’a olan uzaklığı artmıştır. (Hadis)" - "Efendimizin bu açıklamasına istinaden sizce namaz kılarak Allah'a yakîn elde etmek mümkün müdür?"

1884-"Neşeli ruh, hayatın en kara bulutunun bile kenarlarını yaldızlar"

(Guthrie)

1885-"Kitâb ehlini yalanlamayın da, doğrulamayın da. ‘Biz Allah’a, bize indirilene ve size indirilene inandık. Bizim ve sizin ilâhınız birdir. Biz O’na teslim olmuşlarız’ deyiniz.' - (HADİS)" - Efendimizin bu sözünde Kitab Ehli için neden yalanlamayın ya da doğrulamayın ifadeleri bulunmaktadır?

1886-"Görüşler, görünüşe akseder."

(Akif Cemil)

1887-"Hz. Peygamber'in 'İnsanın Kâbe'ye gözü değdiği vakit; Allah'tan ne dilerse olur.' şeklindeki hadisine göre gerçek "dua" mı kastedilmektedir.. Yoksa burada farklı bir işlem mi bulunmaktadır?"

1888-"Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur."

(Emerson)

1889-"Seyahat ediniz ki hayra eresiniz. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Gazaya çıkınız (Allah yolunda cihad ediniz) ki ganimete kavuşasınız. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif’ten ne anlıyorsunuz?

1890-"Haksızca edinilmiş servet, üzerine sıcak su dökülmüş kara benzer."

(Çin Atasözü)

1891-"Ülkeler Allah’ın ülkeleri; kullar Allah’ın kullarıdır. Nerede hayra ulaşmışsan orada otur. - (HADİS)" - Burada bahsi geçen hayırdan kasıt ne olabilir?


1892-"Kur'anı güzel okuyan değil, okuyup anlayabilen daha üstündür."

(Ahmet F. Yüksel)

1893-"Şüphesiz cennette öyle odalar vardır ki dışları içlerinden, içleri de dışlarından görünür. Allah Teala onları; yemek yedirenler, güzel söz söyleyenler, oruç tutanlar ve insanlar uyurken namaz kılanlar için hazırlamıştır. - (HADİS)" - Hadis-i Şerif’te bahsi geçen odalardan, içlerinin dışarılardan, dışarının içerlerinden görünmesinden ne anlam çıkarıyorsunuz?

1894-"Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz."

(Cicero)

1895-"Şüphesiz ki Allah Teala bana dünyayı biriktirmeyi ve şehvetlerin peşinden gitmeyi emretmedi. Kim bâki bir hayat dileyerek dünyasını biriktirirse; bilsin ki hayat, Allah’ın kudret elindedir. Uyanık olunuz; şüphesiz ben ne bir dirhem, ne bir dinar biriktirmem. Ve yarın için herhangi bir rızık da saklamam. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif’ten ne anlıyorsunuz?


1896-"Her bildiğini söyleme, ama her söylediklerini daima bil."

(A.Claudius)

1897-"Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. - (HADİS)" - Bu Hadisi şeriften ne anlıyorsunuz..?

1898-"Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

(La Fontaine)

1899-"Ebu Nemle Allah Resulü’nün yanında otururken Efendimize Yahudilerden birisi gelmiş ve: Ey Muhammed şu cenaze konuşur mu? diye sormuş. Allah Resulü (s.a.v): En iyi Allah bilir, buyurmuş.Yahudi: Ben şahadet ediyorum ki o konuşur, demiş de Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyurmuş: Size kitab ehli bir şey haber verdiği zaman onları doğrulamayın da yalanlamayın da. ”Allah’a, elçilerine ve kitablarına inandık” deyin. Böylece eğer onların söylediğini gerçek ise onları yalanlamamış, bâtıl ise doğrulamamış olursunuz. - (HADİS)" - "Sizce cenaze konuşur mu? Şayet konuşursa Efendimiz hangi sebeple 'Size kitab ehli bir şey haber verdiği zaman onları doğrulamayın da yalanlamayın da. Allah’a, elçilerine ve kitablarına inandık deyin' demiştir?"

1900-"İspat ancak zorunlu kalınan durumlarda ortaya konulabilir. Bu takdirde yük olmaz."

(Ahmet F. Yüksel)

 


Üst Ana sayfa e-mail