1901-"İnzal kelimesi zuhuru mu, tecelliyi mi yansıtır.?"

1902-"İnsanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz."

(Byron)

1903-"Biz kavramı hangi boyuta işaret eder.?"

1904-"Uzun zamandan beridir hayatın, gerçek hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, halâ hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı."

(Alfred D. Souza)

1905-"Şefaat mi isterdiniz, hidayet mi?"

1906-"Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz an dan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır."

(Konfüçyüs)

1907-"Peygamber kelimesinin neden kullanılmaması gerekmektedir.?"

1908-"Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır"

(Eflatun)

1909-"Nazara inanmayanlara Barcelona’lı kaleci Rüştü örnektir.Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü yüzbin kişinin bakışları arasında kilitlenip, genç bir kalecinin yedeğine düşüp, kulübede mahsur kalmadı mı? Ne dersiniz?"

1909-"İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir."

(George Bernard Shaw)

1910-"Ruhların çiftleşmesi nasıl mümkün olabiliyor.?"

(www.gulizk.com)

1911-"Ruhların çiftleşmesi nasıl mümkün olabiliyor.?"

(www.gulizk.com)

1912-"Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. - (HADİS)"
Hadisi Şerifte geçen 'Allah ihsan edenlerle beraberdir' ibaresinden ne anlam çıkarıyorsunuz?

(www.gulizk.com)

1913-"Işığı takip eden karanlıkta kalmaz."

(Ahmet F. Yüksel)

1914-"Şüphesiz Allah Teala Adem’i yeryüzünün her tarafından almış olduğu bir avuç topraktan yaratmıştır. Ademoğulları yeryüzünden alınan bu topraklar ölçüsünde dünyaya gelirler. Onlardan beyazı, kırmızısı, siyahı, bunlar arası bir renkte olanı, pis ve temiz olanı, uysal ve üzüntülü olanı, bunlar arasında bir tabiata sahip olanı (dünyadan alınmış olan toprakların ölçüsüne göre) dünyaya gelirler. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif’e göre Efendimiz ne anlatmaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1915-"Talebelerinden biri, Konfüçyüs'e:
- "Ölüm nedir?" diye sorduğunda, Konfüçyüs'ün cevabı şu olmuş:
- Hayat hakkında ne biliyorsun ki, sana ölümden bahsedeyim.
"

(www.sufizmveinsan.com)

1916-"Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir. - (HADİS)" - Sünnet ile kastedilen nedir. Yüz çevirmek nasıl olur?

(www.sufizmveinsan.com)

1917-"Cüneyd-i Bağdâdî'ye: "Sabır nedir?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş:

- Yüzünü ekşitmeden, acıyı yudumlamaktır."

(www.sufizmveinsan.com)

1918-"Rüzgar ikinci kat yeryüzünden müsahhar kılınmıştır. Allah Teala Âd kavmini helak buyurmayı dilediğinde, rüzgârın koruyucusuna Âd’ı helak edecek bir rüzgâr göndermesini emretmişti. Melek: Rabbım onların üzerine öküzün burun deliği kadar bir rüzgâr göndereyim, dedi. Cebbar olan Rab Teala: Hayır, buyurdu. 'Böyle yaparsan yeryüzü ve üzerindekileri tersyüz eder. Fakat onlara bir yüzük kadarını gönder.' - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif bizlere neyi anlatmak istiyor?

(www.sufizmveinsan.com)

1919-"Yokluğa ermeyenin yoktan haberi olabilir mi.?"

(Ahmet F. Yüksel)

1920-"İmam Ahmed der ki: Bize İsmail’in… Esved İbn-i Seri’den rivayetinde o, şöyle anlatıyor: Allah Resulü (s.a.v) e geldim ve Onunla beraber savaştım. Bir de binit ele geçirdim… O gün insanlar o kadar çok kişi öldürdüler ki, çocukları bile öldürdüler. Bu Allah Resulü (s.a.v) e ulaştığında 'Onlara ne oluyor ki bugün ölümü geride bırakmışlar da soylarını doğruyorlar.' buyurdu. Bir adam: 'Ey Allah’ın elçisi, bunlar müşriklerin çocukları değil miydi?' diye sordu da Efendimiz,    'Uyanık olunuz.. Sizin hayırlılarınız ancak müşriklerin çocuklarıdır.' Buyurdu. Sonra da 'Zürriyeti öldürmeyiniz' deyip şöyle devam ettiler. 'Dili ile ifade edebileceği zamana kadar her insan fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır.' - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif’te Efendimiz neyi vurgulamaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1921-"Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir."

(İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh))

1922-"Kardeşinin ırzını koruyan hiçbir Müslüman kişi yoktur ki kıyamet günü cehennem ateşini ondan çevirmesi Allah’ın üzerine bir hak olmasın. Sonra Allah Resulü 'Çünkü mü’minlere yardım etmek üstümüze haktır' ayetini tilavet buyurmuştur. - (HADİS)" - Cehennem ateşini ondan çevirmesi ve Allah’ın üzerine bir hak olması ne demektir?

(www.sufizmveinsan.com)

1923-"Emellerin olduğu yerde ilim yeşermez.""

(Ahmet F. Yüksel)

1924-"Rüzgarlar çeşit çeşittir. Bunlardan dördü rahmet dördü de azabtır. Rahmet olanlar; yayıcı, müjdeleyici, birbiri ardınca gönderilen, esip savuran rüzgarlardır. Azab olan rüzgarlar ise; akîm denilen kısır ve aşılama yapmayan rüzgâr ile sarsar adı verilen soğuk yeldir. Bu ikisi karadadır.  Bir de Âsıf ve Kâsıf adı verilen, şiddetle esen fırtına şeklinde iki tür rüzgâr daha vardır ki bu ikisi denizde olur. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif’ten ne anlıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

1925-"Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur."

(Mark Twain)

1926-"Hz. Peygamber'in 'İnsanın Kâbe'ye gözü değdiği vakit; Allah'tan ne dilerse olur.' hadisine göre burada gerçek 'dua' mı kastedilmektedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1927-"Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarın geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil"

(Hasan-ı Basri)

1928-"Pevgamberlerde bulûğ çağından önce görülen olağanüstü haller nasıl açıklanabilir?"

(www.sufizmveinsan.com)

1928-"İman nurunun insanı cennete ulaştırması yanında, kişinin mertebesini tayin etmedeki faktörü nasıl yorumlanmalıdır?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1929-"Kader değişmez; Dua istisna... Ömür uzamaz; Sadaka istisna" -(Hadis)" - Bu Hadisi nasıl değerlendiriyorsunuz.?

(www.sufizmveinsan.com)

1930-"Zararlı bir rüyayı gören kimsenin uyandığında sol tarafına dönmesi, üç defa Euzü çekerek şeytana ' Tü....' demesi emrolunmuştur." - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1931-"İnsanlarda var olan  gelecek kaygısının sebebi nedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1932-"Bir de sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir.” (Ayet ISRA17/78) - Sabah namazının şahitli olması ne demektir?

(www.sufizmveinsan.com)

1933-"Çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardımcı ol" - (HADİS) - Bu hadisi şeriften anladığınız nedir?

(www.sufizmveinsan.com)

1934-"Allahu Ekber” ne demektir?"

(www.sufizmveinsan.com)

1935-"Şehid'in cesedi neden yıkanmaz?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1936-"Fatiha suresi olmadan namaz olmaz”- (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)


1937-"İçinde kelime-i  şahadet (teşehhüd) bulunmayan bir hutbe kesik kol gibidir." -(HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1938-Efendimiz (s.a.v) Cennette yenen ilk yemeğin balık ciğeri olduğunu söylüyor, kastettiği acaba nedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1939-" 'Yüzü ve kalbiyle O’na yönelerek namaz kılarsa ...' sözüyle efendimiz neyi kastetmektedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1940-"Sadaka memuru size geldiği zaman, sizden razı olarak ayrılmalıdır.” (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1941-"Alâmet-i kıyametten olan Deccal hakkındaki hadis-i şerifte 'Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyâm-ı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, kırk günde dünyayı gezer.' rivayet ediliyor. - Bu hadisi şerfiten ne anlıyorsunuz.?

(www.sufizmveinsan.com)

1942-"Enbiya suresinin (21/73) ayetinde, İBRAHİM A.S.'ın nesli ile ilgili olarak; 'onları emrimiz olarak hidayet dağıtan imamlar yaptık. Onlara hayırlı filleri, NAMAZIN İKAMESİNİ ve zekat vermeyi vahyettik; ve de onlar bizim kulumuz idiler ' demektedir.
Bu ibare ile ne anlatılmak istenmektedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1943-"Ey Müslüman, sen hâla dindarlık taslayan, ilim ihtarcılığı yapan, kendisine hiçbir şahsiyet payı ayırmadan başkalarını şuursuzca taklit eden zavallı bir zümreye esir bulunuyorsun. İki cihan saadetinin yegâne kaynağı olan mukaddes kitabına karşı ne yazık ki bütün ilgin kesilmiş gibidir. Ancak öleceğinde kolayca ölmen için Yasin-i Şerif okuyorlar. Ah ne kadar acıklıdır ki Allah tarafından sana hayat ve kuvvet vermek için inen o mübarek kitap, demek yaşaman için değil de kolayca ölmek ve hayat sahasından hazin bir suretle silinmekliğin için okunuyor öyle mi?"

(Muhammed İkbal)

1944-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572) - Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1945-"Ya açar nazım-ı celilin bakarız yaprağına
Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kuran bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için"

(Mehmed Akif)

1946-Ebu Saîd'in (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Kıyamet günü ölüm, alaca bir koç suretinde getirilir. (Ebu Kureyb şunu ziyade etti:) Cennet ile Cehennem arasında durdurulur. (Hadisin kalan kısmında ittifak etmişlerdir). Müteâkiben: Ey Cennet ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz? denilir. Cennetlikler hemen başlarını kaldırıp bakarlar ve: Evet, bu ölümdür derler. Sonra: Ey Cehennem ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz? diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve: Evet, bu ölümdür derler. Bunu takiben koçun kesilmesi emrolunur ve derhal boğazlanır. Bundan sonra: Ey Cennet halkı! Cennette ebedi yaşayacaksınız, artık ölüm yoktur. Ve ey Cehennem halkı! Sizler de ebedisiniz, artık ölüm yoktur denilir." Bundan sonra Allah Resulü şu ayeti okudu:  (Resûlüm!) Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken (bakarsın) iş olup bitmiştir.  Allah Resulü bu ayeti okurken eliyle dünyaya işaret etmiştir.
Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?
 

(www.sufizmveinsan.com)
 

1947-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572) - Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

 

1948-"Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun."

(Herbert George Wells)

1949-"Ey mü’minler! Amel ve ibadetlerinizi itidal üzere yapın, ifrattan kaçının. Zira sizden hiç kimseyi (ateşten) ameli kurtaracak değildir." - ( Hadis) - Siz bu hadisi şeriften ne anlıyorsunuz..?

(www.sufizmveinsan.com)

1950-"İnsanların en büyüğü ile en küçüğü, en iyisi ile en kötüsü, hep aynı kökten gelmedir."

(Hölderlin)

1951-"Müslümanı korkutmak, Müslümana helal olmaz. - (Hadis)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1952-" Allahı terk eden şeytana kavuşur.."

(Ahmet F. Yüksel)

1953-"Hz. Ömer 'in kendisine kötü laf ettiğini duyduğu adam için BEN ONA İYİLİK ETMEDİM Kİ NİYE YAPSIN  demiştir. Acaba sözün de nasıl bir ima bulunuyor?"

(www.sufizmveinsan.com)

1954-"Sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilincede karıncalar balıkları yer, kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir, çünkü kimin kimi yiyeceğine SUYUN AKIŞI karar verir..."

(Afrika Atasözü)

1955-"Şüphesiz sadaka, Rabbın gazabını söndürür" -  (HADİS)- Gazabın söndürülmesinde sadakanın nasıl bir rolü var?

(www.sufizmveinsan.com)

1956-"Soru ilmin yarısıdır ancak bu niteliğe haiz olursa."

(Ahmet F. Yüksel)

1957-""Resuller kabirlerinde kırk  geceden fazla terkedilmezler. sur' a üfürülünceye kadar Allah'ın huzurunda namaz kılarlar.'' Ramuz el hadis no:1322 - Bu hadisten anladığınız nedir.?

(www.sufizmveinsan.com)

1958-""Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz, hepsini kendimiz yapacak kadar vaktimiz yok."

(Grovcho Marx)

1959-"Adem oğlunun bedeninde bir et parçası vardır ki, o düzgün olduğunda bütün beden düzgün olur." - (HADİS) - Bu hadiste anlatılmak istenen şey nedir?

(www.sufizmveinsan.com)

1960-"Talih insana bütün nimetlerini verse de, onlardan tad alabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır."

(Montaigne)

1961-"Neden insanlar vahdeti yaşayamaz ama ağızlarından evliya ve varlık tektir cümlelerini düşürmezler.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1962-"Nasıl ki kur'an-ı Hakimin müteşabihatı var; tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Ehadisin de Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı vardır. Bazen çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır"

(Saidi Nursi)

1963-"Hz. Ali 'nin çok güzel bir kelâmı var, İnsanı kast ederek 'Sen kendini küçük bir cisim sanırsın halbu ki Alem-i Ekbersin' der'' -Hz.Ali 'nin bu mübarek sözünü nasıl değerlendirebiliriz?

(www.sufizmveinsan.com)

1964-"Dostluk daima tatlı bir sorumluluktur; asla bir fırsat değildir."

(H. Cibran)

1965-Kişi rükû ve secdeden kalkışında belini doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz.” - (HADİS) - Belini doğrultmasından kasıt nedir?

1966-"Bizi hayattan şikayete yönelten şey, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, mücadele gücümüzün azlığıdır."

(Taylor)

1967-"Şüphesiz ölüm bir dehşettir. Bu itibarla bir cenaze gördüğünüz zaman ayağa kalkın" - (HADİS) - Ayağa kalkmanın getirisi ne olmaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1968-"Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile iftiradan kurtulamazsın."

(William Shakespeare)

1969-"Ölülere sövmeyin; çünkü onlar, önceden gönderdiklerine ulaşmış durumdadırlar" - (HADİS) - Hadisi şeriften ne gibi bir anlam çıkarıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

1970-"Şeref sarp kayalıklı, kumsalsız bir adaya benzer; dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez."

(Boileau)

1971-"Küçük büyüğe, geçen oturana, az çoğa selam verir. Binekli olan yürüyene selam verir." - (HADİS)

Selamlaşmada ki hikmetleri açıklayabilir misiniz?

(www.sufizmveinsan.com)

1972-"Eğitimle olabilecek şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır."

(Montesquieu)

1973-"Kim iffetli olmak isterse, Allah onu Afif kılar" - (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1974-"İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak"

(Victor Hugo)

1975-"Resulullah efendimiz Mekkede doğduğunda geçerli olan son din Hıristiyanlıktı.. Efendimizin, kendisine risalet görevi gelmeden Hz İsa'ya tâbi olması gerekirken pas geçtiğini görüyoruz bunun sebebi nedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1976-"Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır"

(Hz. Ali)

1977-"Gece karanlık basınca çocuklarınızı dışarı gitmekten men edin şeytanlar o saatte yayılırlar. Gece karanlıktan bir saat geçince kapıları kilitleyin. Şeytanları dışarıda bırakın. Allah'ın adını zikredin ve kapılarınızı örtün. - ( Hadis )" - Neden gece karanlık basınca ?

(www.sufizmveinsan.com)

 

1978-"Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın."

(Rabindranath Tagore)

1979-"Hiç biriniz banyo yaptığı yere işemesin, çünkü kuruntu genellikle bundan kaynaklanır. - (İbn Mugaffel radıyallahu anh, Tirmizî) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1980-"Şikayet asla gerçek bir çözüm olamaz"

(Ahmet F. Yüksel)

1981-"Dünya yaşamında cinlerin etkisinden kurtulamamış kişilerin ölüm ötesinde onlardan kurtulma şansı var mı.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1982-"Hayat, bir bileği taşıdır, benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacaktır."

(İdeas)

1983-"İnsan uyuduğunda aldığı oksijenle uyanıkken aldığı oksijen miktarı aynı mıdır.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1984-"Bazı kitaplar tadılmalı, bazıları yutulmalı, birkaçı da ağır ağır çiğnenmeli ve sindirilmelidir."

(Francis Bacon)

1985-"Değişim yanlısı olanlar.! hiç ahiretinizi dünya ile değiştirmeyi düşündüğünüz oldu mu.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1986-"Gerçek akıllılar için, güzellik de duygulu kalpler için yaratılmıştır."

(Schiller)

1987-"Hadîs-i şerifte, “Kıyâmete yakın hakîkî din bilgileri azalır. Câhil din adamları, kendi görüşleri ile fetvâ vererek, insanları doğru yoldan saptırırlar” buyuruldu. - Neden acaba.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1988-"Imâm-i Ebû Yûsüf hazretleri, bir suâle bilmiyorum deyince, hem Beyt-ül-mâldan maaş alıyorsun, hem de cevâb veremiyorsun, dediler. 'Beyt-ül-mâldan, bildiklerim kadar ücret alıyorum. Bilmediklerim için alsaydım, Beyt-ül-mâlda bulunanların hepsi yetişmezdi' dedi."

(www.sufizmveinsan.com)

1989-"Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz - ( Hadis)" - Kıyameti beklemek nasıl mümkün olabilirki. Acaba ne anlatılmak isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1990-"Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur."

(Mevlâna)

1991-"Âlim veya ilim talep edenden baskasi benden degildir.” - (hadis) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1992-"Gençlerin mutluluğu, düşünce noksanından ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar."

(Büyük Frederik)

1993-"Mecazı hakikat sandılar
hakikatı da mecazda arayarak ömürlerini zayi ettiler
Farzı hakikat sandılar,
hakikatı da farzda arayarak ömürlerini zayi ettiler..
  - Bu sözleri nasıl yorumlayabilirsiniz, ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1994-"Her insanın bir bildiği vardır mutlaka, bizim bilmediğimiz.."

(Ahmet F. Yüksel)

1995-"Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür."

(Aristo)

1996-"Dünya hayatı, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin!.. - (Hadîs)" - Bu mübarek sözden ne kast edilmektedir.?

(www.sufizmveinsan.com)

1997-"Kuran-ı Kerim genel olarak yukarıdan aşağı hitap ederken. İlk Süre olan Fatiha da Neden yukarı sesleniş var?"

(www.sufizmveinsan.com)

1998-"Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkulur."

(Goethe)

1999-"Allah geleceği hem bilir, hem de değiştirebilir mi? (Değiştirirse eski bilgisi yanlış olur). Bu takdirde onun ezeli ilmi ne olur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2000-"Doğada rastlanan her taşın altını kaldırıp bakmalıdır çünkü, gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yollarda rastlanır."

(Francis Bacon)


Üst Ana sayfa e-mail