2001-"Kadında zuhura çıkan Kudret sıfatı afakî midir.?.."

(www.sufizmveinsan.com)

2002-"Yediklerimiz değil hazmettiklerimiz bizi güçlü yapar.
Kazandiklarımız değil, biriktirdiklerimiz bizi zengin yapar.
Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yapar.
Başkalarına verdigimiz ögütler değil, bizzat uyguladıklarımız bizi insan yapar..."

(www.sufizmveinsan.com)

 

2003-"Kim de zerre ağırlığınca şerr işlerse onu (cezasını) görür. (EZ-Zilzâl) ayetini arada sırada da olsa hatırlıyor musunuz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

 

2004-"Hayat bir sürprizler serisidir. Öyle olmasaydı ne yaşanmaya, ne de korunmaya değerdi. "

(La Fontaine)


2005-""Allahın kendi kendini yok etmeye gücü yeter mi?"

(www.sufizmveinsan.com)

2006-"Zamanında davranmasını bilmedikten sonra konuşmanın hiçbir yararı yoktur."
 

(La Fontaine)

2007-"Yanlış yapmayan insan yoktur. İnsanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle ölçülür."

                                                                                                                        (Einstein)2008-"Dostunun kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv.

                                                                                                                          (Aristo)

2009-"Karşılaşacağınız olumsuz bir olayı;
a-Bu fiili ortaya koyan hakkın kendisi mi dersiniz?
b-Hayal olarak mı kabul edersiniz?
c-Bir oyun ve eğlence şeklinde mi düşünürsünüz?"


 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2010-"Dostunun kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv."

                                                                                                                          (Aristo)

2011-"Ruhi seyrani ne demektir.?"
 

(www.sufizmveinsan.com)
 

2012-"Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür."

                                                                                                                (Hasan-i Basrî)


2013-""Bir bilge diyor ki : beyinde format ancak bilginin fiile dönüşmesi ile mümkün olur. Yani ne getirir kişiye bu hal içinde olma?"

(www.sufizmveinsan.com)

2014-Efendimiz e bir adam gelir bana garip ilimden bana da öğretir misin der
-Efendimiz  sen Allah'ı bilir misin der
-Adam bilirim bilebildiğim kadar der
-O zaman öğrenmeye devam et
-Ölümü bilir misin onun için ne yaptın der
-Adam bilirim bilebildiğim kadarıyla der
bilmeye devam etmesini sonra öğreteceğini söyler. Acaba niçin?

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2015-"Sana bir iş verildiğinde ilk işin o iş olsun."

                                                                                                             (Ahmet F.Yüksel)

 

2016-"Ben iyi bir dinleyiciyimdir diyebiliyor musun.?"

 

(www.sufizmveinsan.com)

2017-"Kimi zaman dinlemek konuşmaktan çok daha önemlidir."

 
                                                                                                            (Ahmet F.Yüksel)

 

2018-"Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir.
(çünkü bu, gıybete kapı açar) (Hadis)
Bu hadisin açıklamasına rağmen husumeti (varsa) devam ettirmeyi hala düşünebiliyor musunuz.?"

 

(www.sufizmveinsan.com)
 

2019-"Büyük fedakarlıklara dayanabilmek için, büyük avuntular bulabilmelidir."

                                                                                                           (Bertrand Russell)

 

2020-"Yalnızca unutulmuş şeyler yenidir"
                                                                                                                  (Rose Bertin)
Neden acaba?

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2021-""Reyyan kapısı ne demektir. Oruç tutma ile bağlantısı nasıl  olabiliyor"


 

(www.sufizmveinsan.com)


2022-"Yeşillikler, toprağın çirkinliğini kapattığı gibi, tatlı sözler de insanın birçok kusurlarını örter."

                                                                                                                       (Socrates)

 

2023-"Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır."

                                                    (Balzac)

2024-"Allah düşünebilir mi? (Düşünme geleceğe ve geçmişe dairdir.) Allah geleceği ve geçmişi bildiği için düşünememelidir.Çünkü onun ezeli ilmi olduğu söylenir..."

 

(www.sufizmveinsan.com)

2025-""Allah bir kavme azap indirdi mi; o azap, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra herkes niyetlerine(ve amellerine) göre diriltilirler. (Hadis)
Bu hadisi nasıl yorumlayabilirsiniz.?"

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2026-"Zaman, bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısa, ama sevenler için sonsuzdur..."

 

(www.sufizmveinsan.com)

 


2027-"Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.(Hadis)
Bu mübarek sözle orucun önemini kavrayabildik mi acaba.?"

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2028-"Başa kakan, nefret ateşini körükler."

                                                                                                                  (Hazret-i Ali)

 

2029-"Velilerin dışında az veya çok cinlerin etkisinden kurtulmuş olabilen var mı?"
 

(www.sufizmveinsan.com)


 

 2030-"Vahdeti vucüd, varlıkta vechin seyridir.”
 

                                                                                                             (Ahmet F.Yüksel)

 


2031-""Sabah uyumayı adet haline getiren, yan ve bel ağrılarına müptela olur
(hadis)
Neden acaba.?"
 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2032-""Günün doğma saati, neşe ve umudun başlangıcıdır. "
 

                                                                                                                (Ahmet Haşim)

 

2033-""Ümmetim en kötüleri buğdayın özünü yiyenlerdir"
(Hadis)
"Buğday özünden kasıt nedir acaba ?"

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2034-"Zekât niyeti ile bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır."

                                                                                                            (İmâm-ı Rabbânî)

 

2035-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572)

Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?"

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2036-"Senin hakka yakınlığın, ona gösterdiğin yakınlık nispetindedir."

 

                                                                                                             (Ahmet F.Yüksel)

 

2037-"Şarkıcı kadınların satılması ve satın alınması helal değildir. Onların bedelleri ( satılması karşılığında verilen bedelleri) de haramdır. Allah Teala onlar hakkında bana : “İnsanlar arasında gerçeği boş sözlerle değişenler vardır”  ayetini indirdi.  (HADİS) 

Şarkıcı kadınların satılması ve satın alınması ne demek oluyor. Gerçeğin boş sözlerle değişmesi hakkında bir bilginiz var mı?"
 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2038-"Yenilgiye uğrayınca umutsuzluğa kapılma, her başarısızlıkta bir zafer isteği yatar."

                                                                                                            (Germain Martin)
 

 

2039-"Lokman Mısır Sudan’ından idi. Dudaklarının kenarı deve dudaklarının kenarı gibi iriydi. Allah ona hikmeti vermiş peygamberlik vermemiştir.
Lokman’dan kasıt Lokman Hekim midir?"


 

(www.sufizmveinsan.com)

 

 

2040-"Bizler, hamdolsun+şükür edasıyla, dedikodudan uzak vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhudun saltanatıyla ayaktayız elhamdülillah."

 

(www.sufizmveinsan.com)

 

2041-"Allahın zatı için baki dermisiniz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

 

2042-"İyi olmak isterseniz, ilk önce kötü olduğunuza inanınız."
 

                                                                                                                      (Epictetos)

2043-"Bil kalem den ne anlıyorsunuz?”

 (www.sufizmveinsan.com)

2044-"Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır"

(Golti)

2045-"Kardesine karşı şamata yapma. Allah ona afiyet sana da belayıi verir” - (Hadis) -  Neden acaba?

 (www.sufizmveinsan.com)

 

2046-"Algılanan varlığın, hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vucüddur.”

 (Ahmed Hulûsi)

2047-"Şeriat ehli önce yıkanır sonra yaklaşır, hakikat ehli önce yaklaşır sonra yıkanır. - NE DEMEK tir?

 (www.sufizmveinsan.com)

2048-"Görüşler, görünüşe akseder.”

(Akif Cemil)

2049-"Fâtihatü-l-kitab kavramı ne anlam taşımaktadır?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2050-"İyilik ve kötülük tekliğe giden yolun en büyük engelleridir.”

(Ahmet F. Yüksel)

2051-"Kadın, eşek ve kara köpek namazı bozar" - (HADİS, Müslim/Ebu Davud) - Kadın/ Eşek/ Kara köpek neden namazı bozabilir?

 (www.sufizmveinsan.com)
 

2052-"Konuşmak için bilmek gerekir"

(F. Corcus)

2053-"Veren el, alan elden üstündür.” - (HADİS) - Neden acaba?

 (www.sufizmveinsan.com)

2054-"Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler"

(Seneca)

2055-"Ayrı ayrı nefisler hangi boyutta tek bir nefs olur?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2056-"İnsan yasadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun."

(Katharine HEPBURN)

2057-"İlmi ilahi de vehme yer var mıdır?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2058-"Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahını azaltırsan rahat ölürsün."

(Hz. Ömer)

2059-"Ebu Musa (R.A) anlatıyor:
Resurullah (S.A.V) buyurdular ki;
Müslüman bir kimse öldümü, Allah ona bedel bir Yahudi veya hıristiyanı cehenneme koyar." - (Kütüb-i Sitte 13-75-4514)

"Bu mübarek söz, sizce bir orantıya mı işaret ediyor?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2060-"Sonunda dediğim olacak ise benden daha sabırlı bir insan bulamazsınız."

(Margaret Thatcher)

2061-"Ebu Musa (R.A) anlatıyor: Resulullah (S.A.V) buyurdular ki;
Müslüman bir kimse öldümü, Allah ona bedel bir Yahudi veya hıristiyanı cehenneme koyar." - (Kütüb-i Sitte 13-75-4514)

"Bu mübarek söz, sizce bir orantıya mı işaret ediyor?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2062-"Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır"

(İbn-i Sina)

2063-" Yine Ebu Hureyre anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin!' Rezin şunu ilave etti: 'Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz.' " (KÜTÜB-İ SİTTE/4604) - Allahın garantisi nedir acaba?

(www.sufizmveinsan.com)
 

2064- "Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir."

(Mekeen)

2065-"Kalem (Levhi mahfuz) yazdı fakat şu dört şeyde fariğ oldu: Azaların noksan olup olmayacağını, ahlakı, rızkı, eceli.- (RAMUZÜL EHADİS/3379)" - Kalemin hem yazması, hemde yazdığı şeylerden farig olması nasıl mümkün olabilir.?

 (www.sufizmveinsan.com)
 

2066-Karamsar adam, her imkanda bir zorluk görür. İyimser adam ise her zorlukta bir imkan."

(W. Churchill)

2067-"Sizden hiç biri ölüm temennisinde bulunmasın" - (HADİS) - Neden acaba?

 (www.sufizmveinsan.com)
 

2068-"Unutma ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır."

(John Lyly)

2069-"Her yerde hazır ve nazır, tenzih edilmekten münezzeh olan, insana şah damarından yakın, doğmamış ve doğurmamış olan, hem tüm alemlerin (canlı ve cansızların) yaratıcısı, hem de alemlerin ezeli ve ebedi kısaca mülkün sahibi Allah’ın nasıl oluyor da Mekke şehrinde bir evi oluyor? Allah’ın Mekke’de evi yoksa ‘Beytullah’ ne anlama geliyor?"

(www.sufizmveinsan.com)
 

2070-"Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir."

(Dostoyevski)

2071-"Allah rezzak tır, yani rızık sahibidir. Peki kendi rızkını verebilir mi.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2072-"Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz."

(Goethe)

2073-"Resulûllah (sav) üç kere üst üste şöyle buyurdu: 'Her işte aşırı titizlik gösterenler (kolay beğenmeyenler) helak oldular.' - (MÜSLİM)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2074-"Söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür
Düşüncelerinize dikkat edin  duygularınıza dönüşür
Duygularınıza  dikkat edin  davranışlarınıza dönüşür
Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınıza dönüşür
Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür
Değerlerinize dikkat edin  karakterinize dönüşür
Karakterinize dikkat edin kaderinize dönüşür"

(M.Gandi)

2075-"Namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tövbe edinceye kadar da Allahın himayesinden uzak olur. [İsfehani] - (Hadis)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2076-"Tanrı ötelerde, hayalde, Allah ise insanın özündedir. Allah ne düşer, ne kalkar. Sen eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış biri olarak düşüp, kalktığını kabul ediyorsan Allah gibi yaşam bir kenara, Tanrıyı beyninde hortlatan zavallının teki oluyorsun."

(Ahmet F. Yüksel)

2077-"Aklın neticesinde meydana gelen şey nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)


2078-"Kendi dertlerini unutmak isteyenler, başkalarının dertlerine yardımcı olmaya çalışmalıdır."

(Cemil Sena)

2079-"Allah Teala, ümmetim, içinden geçen fena şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir."

(Müslim,127)

2080-"İyi anlaşılan şey kolayca söylenir."

(F. Corcus)

2081-"Allah aklı önce yaratmıştır.
Allah kalemi önce yaratmıştır.
Ya Cabir Allah önce peygamberinin nurunu yaratmıştır."
Size göre öncelikle hangisini yaratmıştır?"

(www.sufizmveinsan.com)
 

2082-"Mucizeler çoktur ; ancak hiç biri insan kadar olağanüstü değildir."

(Sophokles)

2083-"Beni yemek yerken düşünmeyiniz" - (Hadis) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2084-"Bir bahçe ve kitaplığın varsa hiç bir eksiğin yok demektir."

(Çiçeron)

2085-"Neticesinde pişmanlık olan davranışların kökeninde ne gibi faktörler yatmaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2086-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

(Victor Hugo)

2087-"İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hadis-i şerifini nasıl yorumlayabilirsiniz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2088-"Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur."

(Hint Atasözü)

2089-"Ölüm ötesi yaşam söz konusu ise bu öte yaşamda nelerle karşılaşacağınızı, bunlara karşı ne tedbir almanız gerektiğini biliyor musunuz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2091-"Hz. Ali, söylediği görmediğim bir Rabbe kulluk etmem nüktesi ile neyi anlatmak istiyordu?"

(www.sufizmveinsan.com)
 

2092-"Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir."

(Çin Atasözü)

2093-"Tasarruf olayı nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2094-"Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır."

(Schopenhauer)

2095-"Bütün varlık alemi yoktan meydana gelmiş, yok olarak var ve yok mudur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2096-"Eline gecmeyecek şeyi aramak en büyük beladır."

(Abdulkadir Geylani k.s.)

2097-"Kim Kur'an okursa (isteyeceğini) Allah'tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur'an okuyup, okudukları mukabilinde halktan (dünyalık) isteyecekler."

(Tirmizi, 2918)

2098-"Marifet ilminin gereği ne olmaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2099-"Arif-i billah ile arif arasındaki fark nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)
 

2100-"Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak."

(Confucius)

 


Üst Ana sayfa e-mail