2101-"Bir farzı vaktinde yapmak, halis niyetle bin sene nafile ibadetten daha iyidir." - (İmamı Gazali) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2102-"Boş kafalı insanlar la mutavazi insanı ayırmak kolaydır. Çünkü birincileri hep kendilerinden bahsederler."

(La Bruyer)

2103-"Vahiy ile İlham arasındaki fark nedir."

(www.sufizmveinsan.com)

2104-"Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır."

(M.S.Fobes)

2105-"Kabir ziyaretinde bulunacak kimse söyle dua eder:
'Es-Selam aleykum ya ehle’d-diyâr...'" - Bu dua ne anlama geliyor?

(www.sufizmveinsan.com)

2106-"Unutma ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır."

(John Lyly)

2107-""Fenafillah muhal midir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2108-"Salihler ile sohbet et ki, salihlerden olursun,
Zalimler ile sohbet etme, zalimlerden olursun."

(Mevlâna)

2109-"Şuur kendi vasıflarını seyir haline verilen bir isim midir?"

 (www.sufizmveinsan.com)

2110-"Tatlı dili olanın dostları hergün biraz daha artar"

(Hz. Ali)

2111-"Lahit bizim için, şakk da başkaları içindir" - (HADİS) - Sizce bu hadisin anlamı nedir?

(www.sufizmveinsan.com)

2112-"Sevgiye karşılık sevgi isteyen, bu alışverişte acıdan başka bir şey elde edemez."

(Dinah Mulock Craik)

2113-"Ayeti kerimede –alleme bil kalem- demektedir. Bu kalem nedir? nasıl bir kalemdir?

(www.sufizmveinsan.com)


2114-"Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder"

(İmam-ı Gazali)

2115-"Peygamber Efendimiz A. S. Sırat köprüsü hakkında misal veriyor. “Köprü üzerinde çengeller vardır, bir kişi namaz kılmamışsa, namazla ilgili çengel onu yakalayıp cehenneme atar.”

Nasıl izah etmeliyiz?

(www.sufizmveinsan.com)

2116-"İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır; doldukça eğilir"

(Montaigne)

2117-"Ne kadarlık bir ömrünüz var, bunu biliyor musunuz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2118-"Arayan, (aradığını) bulana kadar aramayı bırakmasın ve bulunca şaşıracak ve şaşkınlıkta kalarak hayran olacak ve her şey üstünde hüküm sürecek."

(Hz. İsa)

2119-"Dinsel açıdan meczub kelimesi ne anlam taşımaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2120-"Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir."

(Benjamin FRANKLİN)

2121-"Mahalli kutuplar arif-i billah hükmünde midir?”

(www.sufizmveinsan.com)

2122-"Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde ve tam usülünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır."

(Aristoteles)

2123-"Fatiha suresinde maliki yevmiddin derken hangi durumda namazın ikamesine yaklaşılmış olunur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2124-"A"yı hayatta başarı olarak tanımlayalım. O zaman A=x+y+z. x çalışmaktır, y oyundur, z de çeneyi tutmasını bilmektir."

(Albert Einstein)

2125-"Namazda birinci secde yokluk ikinci secde de yokluğun müşahedesini ihsan eden Allaha şükür secdesidir.
Şayet ilk secdede kişi yokluğunu idrak ediyorsa, ikinci secde de yokluğun şükrü yapılabilir mi?"

(www.sufizmveinsan.com)

2126-"Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır."

(Mevlâna)

2127-"Beş vakit namazı terk eden, Allahın hıfz ve emanından mahrum olur. - [İbni Mace] (Hadis)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2128-"Neden "Lâilâhe illallah" denir de; "Lâ ilâhe iller rahman" veya "Lâ ilâhe iller rahim" denmez?"

(www.sufizmveinsan.com)

2129-"Kişi dünyanın en iyi eriği iken birisinin erikleri sevmediğini anlarsa, o kişinin muz olma seçeneği bulunmaktadır. Ancak, muz olmayı seçerse ikinci dereceden muz olacaktır. Oysa o her zaman en iyi eriktir."

(Leo Buscaglia)

2130-"Namazda fitri kulluğu yansıtan şey nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2131-"Sevgi sadece anı yaşar. Ne geriye dönüp eskinin iyi günlerinden bahsederek günümüzde geçmişin güvencesini bulur. Ne de yarın için yaşar."

(Leo Buscaglia)

2132-"Daimi namaz nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2132-"Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir"

(Hz. Ali)

2133-"Evedna makamı ne demektir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2134-"Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım"

(Hafız-ı Şirazi)

2135-"Rabbın kuvvetlerinin geçerli olduğu boyut neresidir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2136-"Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında."

(Bernard Shaw)

2137-"El mevtu hakkun ne demektir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2138-"Gerçeği söylemenin tek yolu iyilikle konuşmaktır. Yalnızca sevgi dolu bir insanın sözcükleri duyulabilir."

(H.D. Thoreau)

2139-"Ben Rahman'ın nefesini yemen istikametinde buluyorum"  - Hz.Muhammed - Bu hadisi şeriften ne anlıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

2140-"Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz."

(Yunus Emre)

2141-"Mümin müminin aynasıdır." - (Hadis)
Bu sözle anlatılmak istenen nedir, mümin ile kim kastedilmektedir.?

(www.sufizmveinsan.com)

2142-"Büyük işler kuvvetle değil sebatla başarılır"

(Johson)

2143-"Fatiha her namazda, her namazın her rekatında okunmak mecburiyetindedir." - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2144-"Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir."

(Anon)

2145-"Namaz müminin miracıdır.” - (Hadis) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2146-"Bir hata işlediğin zaman tozlar içinde sürüklenebilirsin. Fakat o tozlar içinde yatıp kalmamalısın"

(Chateaubriand)

2147-"Hz. İdris (a.s.) nin diğer nebi-resuller arasında mümtaz bir yeri vardır. - Onu ayrıcalıklı kılan bu özellikleri nelerdir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2148-"Yarın yorgun kimselerin değil, rahatına kıyabilenlerindir"

(Nurullah Ataç)

2149-"Zalikel kitap neye işaret eder?"

(www.sufizmveinsan.com)

2150-"Kötülük edebilmek ellerindeyken, bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övülmeye değer bir şeydir"

(Nurullah Ataç)

2151-"Kıyamet günü ölüm bir koç suretinde getirilir. - (Hadis)" - Ölümün koç suretinde getirilmesi ne anlama geliyor?

(www.sufizmveinsan.com)

2152-"Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır."

(Confucius)


 

2153-"Allah kıskançtır, mü'min de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, mü'minin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.."

(Müslim, 2761)

2154-"Semiallahülimel hamide ne anlama gelmektedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2155-"Sizin yaratılmanız veya baas olmanız tek bir kişinin yaratılması gibidir. (Lokman/28)" - Bu ayeti kerimeden ne anlıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

2156-"Susmak, dayanılması çok güç bir cevaptır."

(Chesterton)

2157-"Allah kullarına azap vermeyi dilemezse neden cehennemi yaratmıştır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2158-"'Değişim ne zaman gerekli?' sorusuna verilecek en iyi yanıt,
'Gerekli hale gelmeden' dir."

(Claus Moller)

2159-"Vahdaniyet ile Rububiyet arasında ne gibi bir fark bulunur?"

(www.sufizmveinsan.com)


2160-"Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir."

(Victor Borge)

2161-"Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir. (çünkü bu, gıybete kapı açar) - (Hadis)" - Bu hadise uygun hareket edebiliyor muyuz acaba?"

(www.sufizmveinsan.com)

2162-"Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın."

(Mahatma Gandi)

2163-"Cehennemin yaratılış sebebi ve hikmeti nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2164-"Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum."

(Seneca)

2165-"Cehennemin yaratılış sebebi ve hikmeti nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2166-"Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum."

(Seneca)

2167-"Bu dünyada bir insan niçin azap çeker?"

(www.sufizmveinsan.com)

2168-"Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir."

(Bişr-i Hâfî)

2169-"Allah bir kavme azap indirdi mi; o azap, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra herkes niyetlerine (ve amellerine) göre diriltilirler. - (Hadis) - Bu hadisi nasıl yorumlayabilirsiniz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2170-"Düşmanlarınızı kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir."

(William Hazlitt)

2171-"Müvekkel melek ne anlama gelir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2172-"Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz."

(Goethe)

2173-"Ahzâp suresinin 56. Ayetinde 'Allah ve melekleri size salat ediyor' demektedir. - Bu ne anlama gelir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2174-"Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur
Ona öğretin
Bilen ve bildiğini bilmeyen, uykudadır
Onu uyandırın
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen, aptaldır
Ondan sakının
Bilen ve bildiğini bilen, liderdir
Onu izleyin."

(K'ung-Fu-tzu)

2175-"Allahü teâlâ, bu ümmet için kolaylıktan hoşlanmış, güçlüğü ise çirkin görmüştür. - Hadîs-i şerîf" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2176-"Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır."

(La Bruyere)

2177-"Astrolojik etkiler cennet yaşamında da devam etmektedir. ZAman ve mekan kavramının olmadığı bu boyutta etkileşim nasıl olabilir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2178-"İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin medhedilmesinden hoşlananlarıdır."

(Ahmed bin Hanbel)

2179-"Nefsin en şerlisi iki yanım arasında olandır. - (Hadis)" - Bu hadisten ne anlıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

2180-"Dünya dertlerini kendine dert edinme, Allah'ı dert edin, bu takdirde dünya dertleri sana vız gelir."

(Ahmet F. Yüksel)

2181-"Sidre-i münteha altıncı semadadır. - (Hadis)" Bu sözü nasıl yorumluyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

2182-"Yumuşak olma ezilirsin sert olma kıyılırsın.."

(Victor Hugo)

2183-"Kıyamet günü olduğunda ALLAH bu ümmetten her adama kafirlerden bir adam verir. Bu adam ateşten senin fidyendir veya karşılığındır denir." - Ramuzel ehadis.804 - Bu hadisi nasıl yorumlayabilirsiniz.?

(www.sufizmveinsan.com)
 

2184-"Bütün dünya bir sahnedir."

(William Shakespeare)

2185-"Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise, kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır. Allahü teâlâdan uzaklık ise, Cehenneme götürür."

(Hâris el-Muhâsibî)

2186-"Ey can, bahsi ancak aşk keser."

(Mevlâna)

2187-"Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. İkide bir başka yere dikilen bitki gelişmez.."

(Seneca)

2188-"Sevgi mekansal değil boyutsaldır."

(Ahmet F. Yüksel)

2189-"Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara."

(Chilon)

2190-"Dertlerimi kimselere söylemem, dostuma söyleyeyim de neden onu da üzeyim. Düşmanlarıma söyleyeyim de neden onları sevindireyim."

(Hz. Ali)

2191-"Kişi ister iyi niyet ister kötü niyetle olsun başkalarının maddiyatına veya maneviyatına zarar vermişse onlara verdiği zararı telafi etmedikçe tevbesi geçerli olmaz. Hayalindeki tanrıya tevbe etmek boş iştir. Zararın telafisi tevbede esastır. Hatasını anlayanın tevbesi verdiği zararı telafi etmesinden geçer. Aksi halde o vebal ile ahirete gider."

(Ahmed Hulûsi)

2192-"Kendini dinleyen insana yokluk yolu kapalıdır."

(Ahmet F. Yüksel)

2193-"Yaşadıklarımdan ögrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana."

(Ataol Behramoğlu)

2194-"Ne sorgula, ne de sorgulan..."

(Ahmet F. Yüksel)

2195-"Insanlarin çogu kaybetmekten korktugu için, sevmekten korkuyor.
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layik görmedigi için.
Düsünmekten korkuyor, sorumluluk getirecegi için.
Konusmaktan korkuyor, elestirilmekten korktugu için.
Duygularini ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktugu için.
Yaslanmaktan korkuyor, gençliginin kiymetini bilmedigi için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi birsey vermedigi için.
Ve ölmekten korkuyor aslinda yasamayi bilmedigi için. "

(W. Shakespeare)

2196-"Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede, hayır yoktur."

(Abdullah bin Mübârek)

2197-"Sevgiye talip olan sevgisinin, ilme talip olan ilminin, nankörlük yapanda nankörlüğünün karşılığını alır."

(Ahmet F. Yüksel)

2198-"Paul'un Peter hakkında soyledikleri, Peter'den çok Paul'u tanımamızı sağlar."

(Baruch Spinoza)

2199-"Vahdeti vucut her kişinin değil, er kişinin yaşayabileceği bir şeydir."

(Ahmet F. Yüksel)

2200-...‘Gen’ deyip geçmeyelim, genetik o denli geniş bir sahayı kapsar ki, insanın kaş, göz, saç, cilt, karakter yapısı, hastalıkları, kaderi, eceli, sait veya şaki oluşu, yani Cennet ve Cehenneme gitmesi, aklınıza gelecek tüm oluşlar, bilgi bankası ismiyle de anılan gen yapısı ile ilgilidir.

(İngilterde Güneş battı/Güncel isimli yazıdan alıntıdır.)Üst Ana sayfa e-mail