2301-"Arkadaşlık, sahiplik karışımı duygular yaşananların en kötü olanlarıdır."

(Ahmet F.Yüksel)

2302-"Niyet kimseyi yargılamak, kırbaçlamak değil, sisteme tam bir sadakatle bağlı olduğunu ve müteşabih bir yol izlediklerini iddia edenlere ayna olabilmektir."

(Ahmet F.Yüksel)

2303-"Kimsenin kimseyi temsil etmediğini bilen mütevazı insanları kolayca değerlendirebilmek mümkün değildir"

(Ahmet F.Yüksel)

2304-"Birimlerin birbirlerine şık gelen ufak tefek ya da büyük kararları, karşılaştırmaları kendilerine has özelliklerinden sayılır. Her türlü karmaşaya rağmen bu tür alış verişleri aralarında tercih sebebi olur."

(Ahmet F.Yüksel)

2305-"Toplum içinde zamansız sivrilen bazı fertler etraflarına kısa süreli yandaş bile toplayabilirler. Ancak fazlaca ciddiye alınamazlar."

(Ahmet F.Yüksel)

2306-"Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir."

(Hz.Ali)

2307-"Bazı birimlerin yoğun bir biçimde kendi ürettikleriyle örtüşmeye çaba göstermeleri anlamsız noktalara kadar uzayabilir"

(Ahmet F.Yüksel)

2308-"Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar."

(Kant)

2309-"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak beklentisi insanoğlunu yanıltan en vahim bir duygudur."

(Ahmet F.Yüksel)

2310-"Mesnedim yok azlim kaygı çekeyim
Ustabaşı gibi ölçüp biçeyim
Evvel-âhir bir kurbanlık tekeyim
Vakti gelsin bıçağını çal bana"

(Seyrani)

2311-"Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar"

(Sadi)

2312-"En iyi, iyinin düşmanıdır."

(Talleyrand)

2313-"Kötümserlik, delilik haline gelmiş bir gururun en tatsız biçimidir."

(Franc Nohain)

2314-"Suçsuz insanların çoğunu, kendi suçlarından haberi olmayanlar cezalandırır."

(Cemil Sena)

2315-"Kıskançlık, sürekli bir ilişkinin besinidir"

(Proust)

2316-"Ne zaman olgunlaşırız; Küfür edebiyatı ile bir yerlere varamayacağımızı idrak ettiğimiz zaman."

(Ahmet F.Yüksel)

2317-"Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır."

(Theodor Walker)

2318-"Ne zaman olgunlaşırız; Derinlerdeki sırlara vakıf olduğumuz halde, bunlarla oyalanmayarak ilme sarıldığımız zaman."

(Ahmet F.Yüksel)

2319-"Ne kadar çok söylersen karşındaki o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok olsun."

(Fenelon)

2320-" Yüksek derecede Evliyaullah dediğimiz zevat hariç, öteki vefat edenlerin hiç biri Dünya ya gelemez! Göremez.!"

(Ahmed Hulusi)

2321-"Işığı önüne al yürü, gölgen ister gelsin ister gelmesin..!"

(Halil Ilbıra)

2322-"İnsanları düzeltebilmeniz için, önce kendimizi düzeltmemiz gerekir."

(Hz. Ömer)

2323-"Sadece iyilik yapmak insanı Allah katına yükseltmez."

(Ahmet F. Yüksel)

2324-"Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

(Hz. Ali)

2325-"Dünya hayatı bir kuşun gölgesi kadar kısadır."

(Ahmet F. Yüksel)

2326-"Tağutlar çok çeşitlidir. Başlıcaları beş tanedir.
1- Şeytan (Allah ona lanet etsin)
2- Kendisine ibadet edilmesinden razı olan, ibadet edilen
3- Kendisine ibadete çağıran
4- Gaybdan bir şey bildiğini iddia eden
5- Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm edenler tağu
ttur."

(www.sufizmveinsan.com)

2327-"Yaşayan az ama öz konuşur."

(Ahmet F. Yüksel)

2328-"Öğüt verme dozunu ayarlayamazsan örnek olamazsın."

(Ahmet F. Yüksel)

2329-"İnsanlara duygularınız ile değil, evrensellikle yaklaşın. Bu şekilde onları daha net değerlendirebilirsiniz."

(Ahmet F. Yüksel)

2330-"Fayda veya zarar Hâk'tan başkasından gelmez. Veren, alan, O'ndan gayri değildir, Buna inan.
Ey Evlâd! Kaba elbise giymek iş değildir. Yeme içme işini bir tarafa atmakta da iş yoktur.
Asıl önemli şey, kalbin kötü şeyleri kabul etmemesindedir. Doğru olan Sofu elbisesini önce içine giyer, Sonra dışına."

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2331-"İnsanlar yaşamdan aldıkları tecrübe oranında olgunlaşırlar."

(Ahmet F. Yüksel)

2332-"Adn" cenneti yaşamı, ilahi sıfatların birimden zuhuru ile yaşanan hal demektir. Kendini diğer varlıklardan daha güçlü, daha kudretli olarak gören birim, Allah'ın sıfatlarını nefsani sıfatlarıyla örtme durumundadır ki; ilahi sıfatları örtme durumunun adıda "küfür"dür!. Neticesi de, o izhar ettiği şeyin hakikatını yaşayamamaktır.

(Ahmed Hulûsi)

2333-"Düşmanlarınızı sevin çünkü hatalarınızı yalnız onlar gösterebilir."

(Ahmet F. Yüksel)

2334-"Tutku her iklimde yetişen bir bitkidir."

(Walter Scott)

2335-"İnsanlıkta büyüklük fizikte değil düşüncededir."

(Ahmet F. Yüksel)

2336-"Eğitim, kültür, deney, tecrübe ve DEL BOSQUE"

(Ahmet F. Yüksel)

2337-"Her ne kadar kendi fikirlerim pek hoşuma gidiyorsa da sanırım ki, başkalarının da kendi hoşlarına giden böyle fikirleri vardır."

(Descartes)

2338-"Vermek almanın iki katına bedeldir.

(Ahmet F. Yüksel)

2339-"Kızgınlık geçici bir deliliktir. Bu yüzden duygularınıza sahip olun. Yoksa onlar size sahip olurlar."

(Horace Mann)

2340-"En büyük gaflet, her şeyi bildiğini ima etmektir."

(Ahmet F.Yüksel)

2341-" Cemâd, nebât ve nebât dahi hayvan; ve hayvan dahi insan; insan da insan-ı kâmil mertebelerine terakki etmedikçe hayat ve ilim ve semi ve basar ve irade ve kudret gibi sıfat-ı maneviyye-i ilâhiyyenin mahall-i kâmil-i tecellisi olamaz.

(İbn Arabi)

2342-"İnsanın kötüsü iyi günde de belli olur."

(Ahmet F. Yüksel)

2343-"Boş ve dolu işlerin seçimini akıl tayin eder.

(Ahmet F. Yüksel)

2344-"Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin.Üst tarafın kemik ve a’sab ve adalât ve elyaftan ibarettir."

(Mevlâna)

2345-"Hiçbir şey taklitten daha tehlikeli değildir."

(Ahmet F. Yüksel)

2346-"Gül dediğimiz çiçek insanlara nazaran şeriftir;fakat necaset böceğine nisbeten hasistir.Zira onun kokusundan bu hayvancık helak olur.Binâen aleyh insana nazaran neces ne ise, bu hayvana nazaran da gül öyledir.Ve eşyâ-yı sâire de buna makıystır."

(İbn Arabi)

2347-"Renksiz insanların tutkuları vatanları yoktur. Onlar herkesin kalbine aittir.

(Ahmet F. Yüksel)

2348-"Yalnızca fiillerinizden değil aklınızdan geçenlerden de sorumlu olduğunuzun farkına vardığınızda olgunlaşabilirsiniz."

(Ahmet F. Yüksel)

2349-"İnsan sadece konuşarak değil, gözlerinin içine bakarak ta çok şeyler anlatabilir."

(Ahmet F. Yüksel)

2350-"Basiret uzun çalışma ve çabaların sonunda elde edilen bir özelliktir."

(Ahmet F. Yüksel)

2351-"Ne kadar okursan oku, bilgine yaraşır şekilde davranmıyorsan cahilsin."

(Sad-i Sirazi)

2352-"Avam gördüğüne duyduğuna, Havas her şeye inanır. Hassül Havas ise inandıklarını yaşar."

(Ahmet F. Yüksel)

2353-"Kalbin gözleri vücudun gözlerinden daha iyi görür."

(R.Nuri Gültekin)

2354-"İnsanların en hayırlısı, talep edildiğine başkalarının yardımına koşandır!"

(Ahmet F. Yüksel)

2355-"Karakteri sağlam olan, yoldan çıkarılamaz.(

(W.Shakespeare)

2356-"Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız."

(Pround)

2357-"Mavi kubbenin altında hiçbir şey tesadüfî değildir!"

(Ahmet F. Yüksel)

2358-"Kartallar yalnız uçar, Kargalar sürü ile.

(Rückert)

2359-"Muhittin Arabi bir zatı şeyhine muhalif diye sevmemiş
Rüyasında Resululah görünmüş demiş ki;

-"sen o zatı sevmiyor musun"
-"evet ya Resululah"
-"sence ben onu seviyor muyum"
-"seversin ya Resululah"
demiş

-"öyleyse sana ne oluyor da o zatı sevmiyorsun"
 
deyince hemen gitmiş özür dilemiş"

(www.sufizmveinsan.com)

2360-"Ne zaman olgunlaşırız? Duyguları bir kenara bırakıp, evrensel boyutlarda düşünebildiğimiz zaman."

(Ahmet F.Yüksel)

2361-«İnsanın dünyası terzi dükkânı gibidir,
huyunun ve boyunun ölçüsünü alan geçip gider!
»

(Ahmet F.Yüksel)

2362-«Karşındakinde iyi, kendinde kötü taraf ara! »

(Ahmet F.Yüksel)

2363-«Velâyet okyanusa kovayla su taşımaya benzer. Mühim olan onu taşıyabilmektir!»

(Ahmet F.Yüksel)

2364-«Ne zaman olgunlaşırız ? İsteklerimizi, dileklerimizi meşru bir zemine oturtabildiğimiz zaman.»

(Ahmet F.Yüksel)

2365-«En alçakgönüllü insan bile ilgi çekmekten zevk alır.»

(Channing Pollock)

2366-«Alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla en çok gerek duyulan şeyler olurlar.»

(Saint Augustus)

2367-«Büyük kıyamet alametlerinden bir de tanrının kabul edilmesidir.»

(Ahmet F. Yüksel)

2368-«Tenkitten kaçarsan bir şey yapma, bir şey söyleme, bir şey olma.»

(E.Hubbard)

2368-«Bize bir şey vermiş olanı hiçbir zaman tam olarak bağışlayamayız.»

(Emerson)

2369-«Büyük insan olmak istiyorsan, kötü yanların olduğuna inan!»

(Ahmet F. Yüksel)

2370-«Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler.
İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.
»

(Coleridge)

2371-«Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.»

(Thomas Jefferson)

2372-Hayat devam ediyor...

Dün:       "I love you Hagi"
Bugün:   "Hırsız Hagi"

Dün:       "Hıristiyan - Katolik / Anelka"
Bugün:   "İslâm - Mü'min / Anelka"

Dün:       "Şuur"
Bugün:   "Kozmik Bilinç"

Dün:       "Ruh"
Bugün:   "Mikrodalga beden"

Dün:       "Kara gün dostum"
Bugün:   "Yorumsuz
"

(Ahmet F. Yüksel) 14-04-2005

2373-«Terbiyeli adam, terbiyesizle geçinmesini bilendir.»

(Schopenhauer)

2374-«Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur.»

(Emerson)

2375-«Beraberliğe götüren yola dikkat edin temel öğe Sevgi/Aşk' tır.»

(Ahmet F.Yüksel)

2376-«Güney Asya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan Tusunami faciasının bir benzeri de Ülkemizde Şükrü Saraçoğlu stadında yaşandı.
Sessiz bir bekleyişten sonra geldi, vurdu, yıktı ve geçip gitti.»

(www.sufizmveinsan.com)

2377-«Rehberi ibadeti maneviyye kitabında neden bu kandilden bahsedilmez?»

(www.sufizmveinsan.com)

2378-Hayat devam ediyor (2)...

Dün:       "Halife"
Bugün:   "Editör"

Dün:       "Siz bilirsiniz"
Bugün:   "Ben bilirim"

Dün:       "Varlık tektir"
Bugün:   "Ölüm ötesinin korkunçluğu"

Dün:       "Bu kapıdan aldım"
Bugün:   "Zaten onları biliyordum"

Dün:       "Ak"
Bugün:   
"Kara"

(Ahmet F. Yüksel)21-04-2005

2379-«Ne zaman olgunlaşırız? Sevgiden rant beklemediğimiz zaman»

(Ahmet F. Yüksel)

2380-«Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.»

(Tacitus)

2381-«Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.»

(M.Kemal ATATÜRK)

2382-«İnsanlar çoğunlukla hatalarına hep bir suçlu arar, ancak aynaya bakmayı akıllarından geçirmezler!»

(Ahmet F. Yüksel)

2383-«Gerçek anlamdaki ‘acz’ den kasıt, bireyin kendi kendini yönetememesi ya da başkası tarafından yönetilmesi değildir.»

(Ahmet F. Yüksel)

2384-«Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır.»

(L.Broughan)

2385-«Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.»

(Eflatun)

2386-«Kendinize inanın, güzel şeyler olmaya başlar.»

(Schwartz)

2387-«Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez.»

(Sad-i Sirazi)

2388-«Kışın sıcakta oturmak isteyen insanlar, yazın terlemek zorundadır.»

(Jacbsen)

2389-«Yattığın zaman ölümü yastığın altında bil; kalkınca da karşında!»

(Yunus Emre)

2390-«Allah ehli batıl olan şeyleri dikkate almaz,  değerlendirmez, ancak doğru olan şeyler üzerine eğilir.»

(Ahmet F. Yüksel)

2391-«Kişi sabır ile bulur kemali.»

(Aşık Veysel)

2392-«Hayat devam ediyor (3)...

Dün:       "Only you"
Bugün:   "Varlık"

Dün:       "Buyurun, şeref verdiniz"
Bugün:   "Çat kapı, olmaz ki!"

Dün:       "Kapıdan kovsa bacadan giriniz."
Bugün:   "Kapısının önünden geçmeyiniz."

Dün:       "Zikir"
Bugün:   "Zikir"
»

(Ahmet F. Yüksel)28-04-2005

2393-«Bireysel anlamdaki insan özde ‘acz’ e sahiptir.»

(Ahmet F. Yüksel)

2394-«Bireysel hazların getirisi, bireysel tapınmalardır.

(Ahmet F. Yüksel)

2395-«Malum Yunus Emre, Taptuk Emre'nin dergâhına girer. Kendisine dergâh için odun toplama görevi verilir. Emre akşama kadar dolaşır, uğraşır, hep dümdüz odunları bulur getirir. Taptuk Emre sorar: "Dağda hiç eğri odun kalmadı mı?" "Var," der Yunus Emre, "ama bu dergâhın kapısından odunun bile eğrisi giremez!

(www.sufizmveinsan.com)

2396-«2 tane basit özelliğim var.
1. Doğruyu bilirsem konuşurum, bilmezsem açıkça bilmiyorum derim.
2. Eğer din konusunda biri yanlış kelam ediyorsa kim olursa olsun müdahale ederim. Buna kendimi mecbur hissederim.»

(Ahmet F. Yüksel)

2397-«Ölçülü ve düzenli yapılan her işin sonu başarılı olur.»

(Nizami)

2398-«Haksızlık önünde eğilmeyiniz, hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.»

(Hz.Ali)

2399-«İnsanoğlunun en büyük zaafı akılla değil, zekasıyla hareket etmesidir.»

(Ahmet F.Yüksel)

2400-«Yolumuz ilim irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.» 

(Hacıbektaşi Veli)


Üst Ana sayfa e-mail