2601-« Ey dostlar! Sakın ha cahil olanlarla dostluk kurmayınız. »

(Ahmed Yesevi)

2602-« Gönlünde Allahü tealanın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde Hak ile olurlar. Bir an Allahü tealayı unutmazlar. »

(Ahmed Yesevi)

2603-« Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak, Allahü tealayı incitmek demektir. »

(Ahmed Yesevi)

2604-« Gönlü kırık zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı ol. »

(Ahmed Yesevi)

2605-« Her ne istiyorsan kendinde ara!
Senin canının içinde bir can var, o canı ara!
Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara!
Eğer yürüyen dervişi arıyorsan,
Onu senden dışarıda değil,
Kendi nefsinde ara! »

(Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî)

2606-«Hırsımız, bencilliğimiz, kendini beğenmişliğimiz, iştahımız ve hepsinden daha kandırıcı olan şehvetimiz orada öylece duruyorlar. Günahtan kaçsanız bile günahkarlıktan, günah dolu isteklerinizin varlığından kaçamazsınız. Bütün hayatınız zaaflarınızla korkularınızın çatışmasıyla dolu geçecek. Hep gizli bir huzursuzluk taşıyacaksınız teninizin altında. Ve, hep kim olduğunuzu merak edeceksiniz.»

(Ahmet Altan)

2607-« Erkekte gelecek, kadında geçmiş ararım. »

 (Oscar WILDE)

2608-« Komşun zaruret içinde kıvranırken, bundan haberdar olmayan bizden değildir! »

(Ahmet F. Yüksel)

2609-« Boş yere konuşmak, palavra sıkmaktan daha zordur. »

(Ahmet F. Yüksel)

2610-« Bir din için ölmek onun bütün kurallarıyla yaşamaktan daha kolaydır. »

(Jorge Luiz BORGES)

2611-« Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.  »

(Yahya Kemal BEYATLI)

2612-« Ezelden aşk ile yana geldik;hakikat şem'ine pervane geldik.Tenezzül eyleyip vahdet İli'nden, Bu kesret alemin seyrana geldik. »

(Aziz Mahmut Hüdai Haz)

2613-« Arkamdan yürüme önderin olmayabilirim. Önüme geçme seni takip etmeyebilirim. Yanımdan yürü ki eşit olalım. »

(Kızıl Derili Atasözü)

2614-« Arkamdan yürüme önderin olmayabilirim. Önüme geçme seni takip etmeyebilirim. Yanımdan yürü ki eşit olalım. »

(Kızıl Derili Atasözü)

2615-« Ne zaman olgunlaşırız?
Akıl yürütme biçimleri gerçeklerle baş başa kaldığında, dağılma emaresi göstermediği zaman.
»
 

(Ahmet F. Yüksel)

2616-« Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki bakırı altın, yokluğu varlık, gözdeki çapağı inci gibi gösterir.  »
 

(CERVANTES)

2616-« Aşk değişmeyince ölür. »
 

(Ahmet HAŞİM)

2617-« Gönül sahibi, altı yüzlü aynadır; Allah altı cihette o aynadan nazar eder durur. »

(Hz. Pir)

2618-« Belâyı def etmenin çaresi, sitem etmek değildir. Bunun çaresi bağıştır, aftır, cömertliktir. »

(Hz. Pir)

2619-« Haç arafattır. Haç günahların silinmesidir. Ama her haç, haccı mebrur değildir.

(Ahmet F.Yüksel)

2620-« Ne zaman olgunlaşırız?
Şiddeti körükleyen olaylarda tavrımızı değiştirmediğimiz zaman. »

(Ahmet F.Yüksel)

2621-« Her nereye başımı koysam, secde edilen ancak Odur. Altı yönde ve altı cihetten dışarda mâ'bud ancak O'dur. Bağ, gül, bülbül, güzel hepsi birer bahanedir. Bunların hepsinden maksad bütün O'dur.»

(Hz. Pir )

2622-« Kimi zaman yıkıcı, kimi zaman utandırıcı olsa bile kişisel sadakat, yapay sadakatten üstündür. »

(Ahmet F. Yüksel)

2623-« İnsanlık, herkesin göremeyeceğini görmekle olur! »

(Ahmet F. Yüksel)

2624-« Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır. »

(Cicero)

2625-« Veliler denizde, müminler kıyıda yaşar. »

(Ahmet F.Yüksel)

2626-« Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak beklentisinin insanları yanıltabileceğini söylemek herhalde yanlış olmaz.
 

(Ahmet F. Yüksel)

2627-« Nedense herkes birilerinden ama aslında kendinden şikâyetçidir. »
 

(Ahmet F. Yüksel)

2628-« Denk olmayan birleşmelerin en kötüsü gönüllerinkidir. »
 

(Chamort)

2629-« Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.»

(Goethe)

2630-« Tasavvuf âleminde söylenmesi en kolay ve fakat yerinde kullanılması en zor olan özne 'ben'dir! »

(Ahmet F. Yüksel)

2631-« Sevgi her şeyin üzerini örter. »
 

(Ahmet F. Yüksel)

2632-« Özgürlük evete ihtiyaç duyulduğunda evet deme, hayıra ihtiyaç duyulduğunda hayır deme ve bazen de bir şeye ihtiyaç olmadığında sessiz kalma; bir şey söylememe, susma kapasitesi demektir. Tüm bu boyutlar mevcutsa o zaman özgürlük vardır.
Unutmaman gereken ikinci şey de yaşamın kısa değil sonsuz olduğu ve bu yüzden de aceleye hiç gerek olmadığıdır. Acele etmek yalnızca bir şeyleri kaçırmana neden olur.
»

(Osho usta)

2633-« Erkek gruplarının en sık üzerinde durduğu konu, kadınların akıl almaz tutumlarına karşı kendilerini koruyabilme faktörleri olmaktadır. »

(Ahmet F. Yüksel)

2634-« Sizi seveni severseniz, bunun önemi yok, önemli olan sizi sevmeyeni sevebilmeniz, neden diye sorarsanız ; Çünkü KÖTÜ 'lerde kendilerini seveni severler!.. »

(Hz.İSA (a.s))

2635-« Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin. »

(Plutarch)

2636-« Aşık, yüz kişinin içinde bile, gökteki yıldızlar arasında parlayan ay gibi belli olur. »

(MEVLANA)

2637-« Hak yoluna girmek isteyene dört şey vacibtir:
1- İçinde hurafe ve bid'at olmayan doğru ve sağlam bir inanç.
2- Bir daha kusur işlememek ve günaha girmemek hususunda nasuh tevbesi etmek.
3- Hak sahiplerinin senin üzerindeki haklarını onlar hoşnut oluncaya ve üzerinde hakları kalmayıncaya kadar ödemek.
4- Allahın emir ve yasaklarını bilecek kadar din bilgisini, dünyada kendini kurtaracak kadar da diğer ilimleri okuyup, öğrenmek
»

(İmam Gazali)

2638-« Ölüm meleği gelmeden pişmanlıktan geçmelisin. »

 

(Ahmet F. Yüksel)

2639-« Benim bağlanan ve çözülen, içilen hem de saki:
Hazine fakirde benim; halla hakım halkımda benim... »

(Abdülkerim Ceylî Hz.leri)

2640-« Hiçbir şeyin kendimi etki altına almasına izin vermem ne artı ne de eksi hayat felsefem budur »

(Ahmet F. Yüksel)

2641-« Oğlum! Şu üç ibâdetinde mutlak sûrette kalbini teyakkuz hâlinde bulundur, aklın ve kalbin başka yerde olmasın! Bunlar, Kur'ân-ı Kerîm okurken, Rabbini zikrederken ve namaz kılarken. Bu üç hâlde bir an bile aklını ve gönlünü başka yere verme. Allâh'ın huzûrunda olduğunu unutma! Yoksa yönünü kıbleye çevirip de, aklın başka şeyler peşinde olursa, bunun değeri zaafa uğrar. Yönünü İslâm'ın doğduğu ilk mâbed olan Kâbe'ye, kalbini de Hazret-i Allâh'a bağla! Ayrıca âriflerden olmak istersen; sükûtun fikir, bakışın ibret ve dileğin tâat olsun. Zîra bu üç haslet, âriflerin alâmetidir. »

(İmam Gazalî)

2642-« Oğlum! Kul borcundan son derece sakın! Bir kuruş borç yüzünden, kabul olmuş pek çok ibâdetin sevabı gider. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, borçlu olarak ölenlerin namazını kılmazdı. Bundan maksadı, zengini merhamete getirip alacağını bağışlatmaktı. Mümin, borç yaparken fuzûlî yere borca girmez. Lâkin zarûreten borçlanırsa ve ödemek niyetiyle alırsa, Allâh Teâlâ ona yardımcı olur. Hattâ ödemenin gayreti içinde olup da borcunu ödeyemeden ölürse, kıyamette de Allâh yardımcısı olur. »

(İmam Gazalî)

2643-« Belâya da şükretmek lâzımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka belâ yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allâh, senin iyiliğini, senden daha iyi bilir. Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır. Hayır zannettiğin çok şey vardır ki senin için şerdir. En selâmet yol, ilâhî takdîre râzı olman, her hâle şükür diyebilmendir. »

(İmam Gazalî)

2644-« Oğlum! Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür. Bunun için dâima Sâlihlerle düşüp kalk! İyi arkadaş da, gül yağı satana benzer, ya satın alırsın, ya o sana biraz sürer veya hiç olmazsa yanında bulunduğun müddetçe güzel koku taşırsın. Kişi sevdikleri ile beraberdir. Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolunursun. O hâlde ilmi ile amel eden âlimlerin ve Sâlihlerin sohbetine devam et! »

(İmam Gazalî)

2645-« insanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim cesur olması. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2646-« Dünyevi değerler gelip geçicidir. Kendine iyi bak aslında sağlığın normal şuurun mükemmel ise bunun kıymetini bil. »

(Ahmet F. Yüksel)

2647-« Oğlum! Elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıla! Zîrâ Rasûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allâh Teâlâ da onun bir ihtiyacını giderir. (Buhârî, Mezâlim, 3) Diğer bir hadîs-i şerîfte Rasûl-i Ekrem şöyle buyurmuşlardır: Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allâh Teâlâ da dünya ve âhirette onun ayıbını örter. (Müslim, Birr, 72) »

(İmam Gazalî )

2648-« Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü: Sarhoşlarla ayan oldu göründü perdelerinden... »

 

(Abdülkerim Ceylî hz. leri)

2649-« Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü:
Sarhoşlarla ayan oldu göründü perdelerinden...
»

(Abdülkerim Ceylî hz. leri)

2650-«Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. »

(Ahmet Mithat)

  2651-« Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. »

(Epictetos)

2652-« Ne zaman olgunlaşırız; Övgüye layık olmadığını düşündüğümüz insanları övmekten kaçındığımız zaman. »

(Ahmet F.Yüksel)

2653-« Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. bilmediğin hususlarda ahireti düşünen alimlere sor. Bidat yoluna sapmayınız. itaat ediniz, Muhalif olmayınız, sabrediniz. özünüzü günahtan temizleyiniz. Kirletmeyiniz, hele mevlanızın kapısından hiç ayrılmayınız. Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2654-« Oğlum! Hayatta her şey Allâh'ın taksîmi iledir. Allâh; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır. Dünyanın düzeni ancak böyle sağlanır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme! Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi. İşte bunu düşünerek yoksullar ile arkadaş ol! Onlara karşı dâima alçak gönüllü olmaya çalış! İnsanlık ve İslâmlık vakârını koru! Saadet ancak böyle elde edilir. »

(İmam Gazalî )

2655-« Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir. İbadet bundan dolayı farzdır. ''Farz'' demek mecburi demek değildir. Hak'ka yanaşmak için muhakkak şarttır. Hak'ka yanaşmanın edebidir, usulüdür ; bunsuz olmaz demektir. »

(M.Arabi)

2656-« Bu güne kadar kimler bilgiyi yaşama dönüştürdü, merak eden var mı? »

(Ahmet F.Yüksel)

2657-« Dostlarını hiç bilmemen Allah’ı çok az tanıman anlamına gelir. »

(Ahmet F.Yüksel)

2658-« Mutluluk inanç ve çalışma ile bir araya gelir! »

(Ahmet F.Yüksel)

2659-« Az kazan öz kazan ama devamlı kazan. »

(Ahmet F. Yüksel)

2660-« Yaşama maya çalınmaz. »

(Ahmet F. Yüksel)

2661-« Alla-ü ekber..be deniz ne kadar kabardı;
Esen fırtına ile dalgalandı inci çıkardı..
Elbiseni çıkar, ona dal, sonra bırak gayrı;
Sendeki yüzmeyi, övünülür yanı kalmadı..
Ve öl..zira Allaha denizinde ölü rahattır;
Hayatı Allaha hayatı oldu öz ömür aldı »

(Abdülkerim Ceylî hz. leri)

2662-« Halkın misali kar gibidir yağan; Sen ondaki suya benzersin akan.. Tahkimimizde kar ne?Sudan başka; Bir de hükmünü icraya çağıran.. Lakin kar eriyince hükmü kalkar; İş biter. Hüküm suyun olur kalan.. Zıtları topladın bir güzellikte; Kar yok oldu, odur ancak parlayan.. »

(Abdülkerim Ceylî hz. leri)

2663-« İlim küçük günahları unutturur. Büyüklerini hayal bile ettiremez. »
 

(Ahmet F.Yüksel)

2664-« İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp, sonra da bunu Allah(CC)'ın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Çünkü sen, hüzün evinde ve dünya hapishanesindesin. Resûl-i Ekrem(SAV) daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Az gülerdi. Sadece başkasının kalbini ferahlatmak için tebessüm buyururlardı  »
 

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2665-« Dünya ve âhirette huzur istersen, kimseyi incitme! Senden gencini gördüğün vakit; "Bunun günahı benden az", senden yaşlısını gördüğün vakit; "Bunun sevabı benden çok, bilmediğim tarafları ile benden daha fazîletlidir" düşüncesi ile onlara bak! Bir âlim gördüğünde; "Bunun ilmi var, kendisini kurtarır", senden câhilini gördüğünde; "Bu bilmez, Allâh onu bağışlar", diye düşün! Hattâ bir kâfir gördüğün vakit, son nefes belli olmadığından; "Allâh Teâlâ buna hidâyet nasip ederse, bütün günahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilâhî huzûra çıkabilir. Acaba benim son nefesim ne olur?" diye âkıbetini düşün! Kendini ne kadar tanır ve ne kadar düşük görürsen, Allâh katında o nispette mevkî kazanırsın.  »

(İmam Gazalî )

2666-« Mutluluk inanç ve çalışma ile bir araya gelir!  »

(Ahmet F. Yüksel)

2667-« Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. »
 

(N. F. Kısakürek)

2668-«İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. »

(J. Willard Marriot)

2669-« Yaşamın ilginç yanlarından birisi de, en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir. »

(W. Somerst Maugham)

2670-« Zaman büyük bir öğretmendir; ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür. »

(Curt Goetz)

2671-« Herkes gibi davranan, kendisi gibi davranamayana zorunlu olarak kızar. »

(Andre Gide)

2672-« Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır. »

(Santra Guitry)

2673-« Her insanın hayallerini süsleyen rüyaları ve ukdesi vardır!»

(Ahmet F. Yüksel)

2674-« İnsanın insana eklediği her şeye, toptan uygarlık adını veririz.  »

(Jean ROSTAND)

2675-« Gözden anlamayan sözden de anlamaz. »

(Ata sözü)

2676-« Biz bir öyküyü iki kez anlatmayı pek severiz, fakat onu bir kereden fazla dinlemeyi asla! »

(William Hazlitt)

2677-« Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin, feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. »
 

(Abdülkadir Geylani Hz Leri)

2678-« Kalb, dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve onun geçici lezzetlerinden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkanı yok, ahireti sevmiş olamaz. »

(Abdülkadir Geylani Hz Leri)

2679-« Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz.Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak,bu dünyadan ayrılacaksınız.Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz.Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz.Tövbe ediniz.Dua etmeye imkanınız varken,dua ediniz.Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. »
 

(Abdülkadir Geylani Hz Leri)

2680-« Dostlarını hiç bilmemen Allah’ı çok az tanıman anlamına gelir. »

(Ahmet F. Yüksel)

2681-« Aşk köprü kurmaktır, insanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. »

(Isaac Newton)

2682-« Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermâyem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermâye, o kadar kıymetlidir ki, verilen her nefes, artık hiçbir şekilde ele geçmez. Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır. O hâlde, nefeslerini iyi değerlendir ve bu fânî dünyâya yarın ölecekmiş gibi nazar et. Bütün azâlarını haramdan koru ve takvâya sarıl. Allâh'ım! Ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızâ-yı ilâhiyyene ve Cemâlullâha nâiliyet nasîb eyle! Sabah-akşam bizi âfiyetten ayırma! Takvâyı bize azık kıl, tevekkül ve güvenimizi sana yönelt! Bizi hak yolda sâbit kıl! İbâdete lâyık ancak Sen'sin. Sen'i noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Sana lâyıkıyla kulluk edemediğim için zâlimlerden oldum. Hamd, âlemlerin Rabbi Allâhu Teâlâ'ya; salât ü selâm, Fahr-i Cihân Efendimiz Muhammed Mustafâ'ya olsun! »

(İmam Gazalî -kuddise sirruh- (v. 1111)

2683-« Her insanın hayallerini süsleyen rüyaları ve ukdesi vardır»

(Ahmet F. Yüksel)

2684-« Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak. »

(Konfiçyüs)

2685-« Kardeşinin sana yaptığı nasihati kabul et. Ona muhalefet etme.Çünkü o senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resûl-i Ekrem: Mümin,müminin aynasıdır buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona,iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona,lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2686-« İnsanlar yeteneklerinin bir kısmını terk ettikleri yerde bırakırlar!  »

(Ahmet F. Yüksel)

2687-« İnsanları gaza getiren üç unsur vardır: kadın, para ve ego! »

 (Ahmet F. Yüksel)

2688-Toplumun efendisi olmak için hayatın kölesi olmak gerekir »

 (Ahmet F. Yüksel)

2689-« Tek insanla dahi ümmet oluşturulur! »

(Ahmet F. Yüksel)

2690-« Nankör insan her şeyin fiyatını bilen, hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. »

(Oscar Wilde)

2691-« Bazen iyi bir öğüt, zengin bir armağandan daha değerlidir.»

(Montaigne)

2692-« Senden hoştur bana gelen.
Ya gonca gül ya da diken.
Ya hayattır ya da kefen.
Narın da hoş, nurun da hoş.
Kahrın da hoş,lütfun da hoş...»

(Yunus Emre)

2693-« Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyenin sonu tehlikededir. »

(İmam Cafer-i Sâdık (R.a.))

2694-« Ümitvar olunuz!
Şu İstikbal inkılabatı (değişimi) içinde en gür sada İslam'ın sadası olacaktır »

(BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ)

2695-« Fayda veya zarar Hâk'tan başkasından gelmez. Veren, alan, O'ndan gayri değildir, Buna inan. Ey Evlâd! Kaba elbise giymek iş değildir. Yeme içme işini bir tarafa atmakta da iş yoktur. Asıl önemli şey, kalbin kötü şeyleri kabul etmemesindedir. Doğru olan Sofu elbisesini önce içine giyer, Sonra dışına. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2696-« Büyük bir adam olmak, iyi bir adam olmaktan kolaydır. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2697-« Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. »

(Konfüçyüs)

2698-« Vahdet tadılmaz, yaşanır. »

(Ahmet F. Yüksel)

2699-« Dilinde olanı kalbin desteklemedikçe, Hakk'a doğru bir adım atamazsın. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)

2700-« İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. »

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ)


Üst Ana sayfa e-mail