2801-« Herkes çok amel işlerken, sen amelinin çok olmasına değil, ihlâslı olmasına dikkat et

(Muhiddin İbn-i Arabi)

2802-« Düşenin dostu olmaz / Dost kara günde belli olur. »

(Atasözü)

2803-« Uykuya daldığınızda, uyuduğunuzu asla düşünmeyin. »

(Ahmet F. Yüksel)

2804-« Köşeye sıkışmış, isabetsiz, rasgele yumruk savuran boksör abandone olmaya mahkûmdur. »

(Ahmet F. Yüksel)

2805-« Herkes atomların gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu bilir. Ama ne kadar küçük? Bunu zihnimizde canlandırabilmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Avucunuzun içine 12 gram kömür tozu aldığınızı ve tam 3 milyar insanı da bu tozun içinde atomları saymakla görevlendirmiş olun. Her insan günde sekiz saat çalışsın ve saniyede bir atom saysın. 3 milyar insanın katıldığı bu sayma işlemi tam "20 milyon yıl" sürerdi. »

(www.sufizmveinsan.com)

2806-« Herkes halka yaklaşmak için vâsıta ararken, halkın rızâsını gözet. Allahü teâlâya yaklaştırıcı sebep ve vâsıtaları ara! »

(Muhiddin Arabi)

2807-« Hayat bir alışveriştir.

(Ahmet F. Yüksel)

2808-« Herkes, dünyayı imâr ederken, sen dinini imâr et, zînetlendir. »

(Muhiddin Arabi)

2809-« Muhtevadır şekil değil, ruhtur ten değil, sevdadır ihtiras değil,
Bizim gülümüz hep aşk kokar; ihanet değil, bakidir bizim gülümüz fani değil...

O yüzdendir ki bütün güller solar da bizimki solmaz...

Uzananın elindedir bizim Gülümüz. »

(www.sufizmveinsan.com)

2810-« Akrabalık, hemşerilik anlayışı tasavvuf felsefesini canlı tutan ilişkilerde yer alamaz. »

(Ahmet F. Yüksel)

2811-« Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? »

(ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM)

2812-« Rızk için hiç kıvranma; şuraya buraya saldırma… Herkes nasibinden fazla bir habbeye nail olamaz. »

(İbn-i Sinâ)

2813-« Erken kalkan yol alır. / Acele işe şeytan karışır. »

(Atasözü)

2814-« Bir kavmin (sofuların ) bir takım hareketlerini inkar ederdik. Bilahare hakkın onlarla beraber olduğunu müşahede ettik. »

(İmam-ı Gazali)

2815-« Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. / Lafla peynir gemisi yürümez. »

(Atasözü)

2816-« İlahi isimlerin manalarının bir terkip halinde zuhur etmesi, bireylerin dostluk anlayışlarının izafi olduğunu belgelemektedir. »

(Ahmet F. Yüksel)

2817-« Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma!

Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler. »

(Pompey)

2818-« Gün ola harman ola. / Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. »

(Atasözü)

2819-« Abdülkadir-i Geylânî Kuddise Sırruhu Hazretleri şöyle demiştir:
Recep, cefayı terk ayıdır; şaban, amel ve vefa ayıdır; ramazan ise, sadakat ve safa ayıdır.
»

(Abdülkadir-i Geylânî)

2820-« Kişinin aklı bol olursa zamanındaki kıtlıktan ona bir ziyan olmaz. Kıtlığa rağmen o, aklının bolluğu sayesinde hoş yaşayabilir. »

(İbn-i Sinâ)

2821-« İyilik yap denize at. / Merhametten maraz doğar. »

(Atasözü)

2822-« Durup dururken darılmak, yersiz konuşmak, tanımadan güvenmek doğru değildir. »

(Madame ROLAND)

2823-«İyiliklerin en faydalısı sadakadır. En iyi huy herkesin eza ve cefasına katlanmaktır, kimseye ses çıkarmamaktır. Yapılan işlerin en kötüsü riyakârlıktır. İnsan gönlünü dedikodudan, münakaşa ve kavgadan ve herhangi bir hale karşı infialden çekmedikçe, kir ve pastan temizlenemez. »

(İbn-i Sinâ)

2824-«Adalet, haksız olana zalim gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. »

(Daniel Defoe)

2825-« Dışarı bakan kimse hayal kurmaktadır, içine bakan ise uyanır. »

(Carl Gustav Jung)

2826-« Yaşam riskleri göze alanın yanındadır. »

(Ahmet F. Yüksel)

2827-« “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” beklentisinin insanları yanıltabileceğini söylemek herhalde yanlış olmaz. »

(Ahmet F. Yüksel)

2828-« Dünya dediğin budur: Kenetlenmesi kırılmak ve yapılması yıkılmak içindir. »

(İbn-i Sinâ)

2829-« Nice sevap zannolunan şeyler vardır ki sevap değil hatadır. »

(İbn-i Sinâ)

2830-« DÖRT KELEBEK !

Dört tane kelebek bir gün bir ateş görmüşler. Bunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istemişler. Birinci kelebek ateşe biraz yaklaşmış ve üzerinin aydınlandığını görmüş. Arkadaşlarının yanına gelmiş ve:
-Bu ateş aydınlatıcı bir şey ! demiş..
İkinci kelebek bununla yetinmeyerek daha fazla şey öğrenmek istemiş. Biraz daha yaklaşmış ve ısındığını hissetmiş..demiş ki:
-Aynı zamanda bu ateş ısıtıcı bir şey !
Üçüncü kelebek bununla da yetinmemiş, Biraz daha biraz daha yaklaşmış. Bir anda ateşin kanatlarını yaladığını hissetmiş ve yanmış kanatlarıyla geri dönmüş..Şöyle demiş:
-Ve bu ateş yakıcı bir şey !
Sonuncu kelebek daha da çok şey öğrenmek istiyormuş. Biraz yaklaşmış, aydınlandığını görmüş. Biraz yaklaşmış, ısındığını hissetmiş. Biraz daha yaklaşmış, ateş kanatlarını kavurmuş ve biraz daha yaklaştıktan sonra tamamen yanan kelebek "poff ! " diye ortadan kayboluvermiş... Ateşin gerçekten ne olduğunu belki bir tek o öğrenmiş ama geri dönüp söyleyememiş.. Çünkü o kaybolmuş ateş içinde ve bir şeyi, ancak içinde kaybolan bilebilirmiş !..
»

(www.sufizmveinsan.com)

2831-« İnsan avunur, aldanır; günler ise durmadan geçer, ilerler.»

(İbn-i Sinâ)

2832-« Talihin yüz göstermesinin ucu, kulpu, sebat ve kararı yoktur.»

(İbn-i Sinâ)

2833-« Gayeye uygun olmayan her amaç patlamaya mahkumdur.»

(Ahmet F. Yüksel)

2834-« Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. / Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev. »

(Atasözü)

2835-« İnsanın en endişeli hali “keşke” sözcüğünü kullandığı andır. »

(Ahmet F. Yüksel)

2836 İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. »

(J. Willard Marriot)

2837 Yalan atla gider, gerçek yürür.
Fakat yine de tam zamanında yetişir.
»

(Japon Deyişi)

2838 İnsan kıymetini insan bilir / İnsanoğlu çiğ süt emmiş. »

(Atasözü)

2839-« Buna ihtiyarlık derler; elbette saça, sakala kır düşecektir. İstersen saç ve sakalındaki akları kes, yol, istersen ört. »

(İbn-i Sinâ)

2840-« Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. »

(Muhammed İkbal)

2841-« Akıllı insanlara gülmek, delilerin ayrıcalığıdır. »

(Jean de La Bruyere)

2842-« İman etmek, görünmeyene inanmaktır. Mükafatı ise görünmeyeni görmektir. »

(St. Augustine)

2843-« Kaptanın ustalığı, deniz durgunken anlaşılır mı? »

(Lukianos)

2844-« İhtiyarlara hürmet eyle ve onları azizlemeyen gençlere darıl!.. »

(İbn-i Sinâ)

2845-« Çok dinlememiz ve az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. »

(Diogenes)

2846-« Düşünce, düşüneni değiştirir. »

(F. David Peat)

2847-« Herkes birbirinin ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarını ara. Kendi ayıplarınla meşgul ol! »

(Muhiddin Arabi)

2848-« Hayatın kendisi acımasız bir firavundur. »

(Ahmet F. Yüksel)

2849-« Akıl hazır değilse, göz göremez. »

(Emilie Serge)

2850-« Darılmada pek ileri gitme. Tasrih ve tayini bırakıp kinaye ile söz söyleme… »

(İbn-i Sinâ)

2851-« Havlu atmaya karar verenler, terlemeyenlerdir. »

(Ahmet F. Yüksel)

2852-« Öfkelenildiği vakit haykırılmamalıdır. »

(İbn-i Sinâ)

2853 Herkes dünya ile meşgûl olurken, sen Allahü teâlâyı hatırla. Yani din ile meşgul ol, dine uygun yaşa, dine uygun kazan, dine uygun harca! »

(Muhiddin Arabi)

2854 Herkes nafilelerle meşgûl olurken, sen farzları ifâ et. »

(Muhiddin Arabi)

2855 Fayda veya zarar Hâk'tan başkasından gelmez. Veren, alan, O'ndan gayri değildir, Buna inan. Ey Evlâd! Kaba elbise giymek iş değildir. Yeme içme işini bir tarafa atmakta da iş yoktur. Asıl önemli şey, kalbin kötü şeyleri kabul etmemesindedir. Doğru olan Sofu elbisesini önce içine giyer, Sonra dışına. »

(ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM)

2856 Fiziksel bilimlerle ilgili olarak edindiğim hiçbir bilgi, elem ve ıstırap anında, maneviyatın cahili olmama karşı benim için bir teselli unsuru olmayacaktır. Ama maneviyatla ilgili ilmim, fiziksel bilimlerin cahili olmama karşı benim için daima bir teselli unsurudur. »

(Blaise Pascal)

2857-« Ölümü tadıp öbür dünyaya geçeni melek karşılamış ve şöyle demiş:
-Sana bir iyi haberim var bir de kötü! Hangisini önce istersin?
Heyecanla istemiş:
Önce iyi haberi?
Bundan sonra ebeden yaşayacaksın ölüm diye bir şeyle karşılaşmayacaksın!..
Sevinerek sormuş:
Kötü haber?
Dünyadan kör olarak buraya geçtin burada da ebeden kör olarak yaşayacaksın! Dünyada görmekten mahrum kaldıklarını burada da ebeden göremeyeceksin!
(isimlerin ardını göremediğinden burada da ebeden göremeyecek isimlerle kavganı sürdüreceksin!)
»

(www.sufizmveinsan.com)

2858-« Herkes dünya ile meşgûl olurken, sen Allahû teâlâyı hatırla. Yani din ile meşgul ol, dine uygun yaşa, dine uygun kazan, dine uygun harca! »

(Muhiddin Arabi)

2859-« Asla mutlu olamıyorsanız, sebebini kimyanızda arayın. »

(Ahmet F.Yüksel)

2860 Kulluk iki şekildir. Hakk'ın kulları , Hakikat'ın kulları. Hakk'ın kulları '' Ya Rabb Hışmından Hoşgörüne sığınırım '' manasındadır Hakikat kulları ise '' Ya Mevlam Senden sana sıgınırım'' manasındadır.  »

(Cüneyd-i Bagdadı)

2861 İnsanın sufli alemlere girdiğinin işareti, kendisini kaybetmiş şekilde, akıllara durgunluk verecek bir uyuşukluk içersinde olmasıdır.  »

(Ahmet F.Yüksel)

2862 Tasavvuf yan gelip yatma boyutu değildir. »

(Ahmet F.Yüksel)

2863 Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et.Ona muhalefet etme.Çünkü o senin kendinde göremediğin şeyleri görür.Bunun için Resûl-i Ekrem:"Mümin,müminin aynasıdır" buyurmuştur.
Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir.Onun göremediği şeyleri bildirir.Ona,iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir.Ona,lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır"
»

(ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM)

2864 İnsan meleki olarak yaptığı şeyleri pek hatırlamaz. »

(Ahmet F.Yüksel)

2865 İnsanın ruhu kandil, Hilmi aydınlığı ve ilahi hikmet de ondaki zeytinyağı terkibidir. »

(İbn-i Sinâ)

2866 Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur. »

Baltasar Gracian

2867 İnsan meleki olarak yaptığı şeyleri pek hatırlamaz. »

(Ahmet F.Yüksel)

2868 Benim fazilet sahibi bir hekim olduğumu çekemiyorlar. Kendilerinin cehilleri karşısında, faziletlerimi görmek onlara ağır geliyor. »

(İbn-i Sinâ)

2869 Her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim diyenlerden uzak durun.

(Ahmet F.Yüksel)

2870 Görme frekansı, ses frekanslarını azaltan bir etmendir.

(Ahmet F.Yüksel)

2871 Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın. »

(Honore de Balzac)

2872 Onlar kendi akıllarıyla beni çekiştirmekte, didiklemekte olmalarıyla bana bir fenalık yaptıklarını zannediyorlar. Bence onların beni çekiştirmeleri, dağ keçilerinin dağa tos vurmalarına benzer. »

(İbn-i Sinâ)

2873 Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir. »

(Psyrus)

2874 İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. »

(İmam Gazali)

2875 Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz, eksik olanları ise daima!

(Schopenhauer)

2876 Eğer kekeme değilseniz, söylemek her zaman kolay, yapmak her zaman zordur. »

(R. Lewton)

2877 Bu gün, iki yarına bedeldir. »

(Franklin)

2878 Eğer hemen değilse ne zaman..? »

(Saint Fransuva Dasis)

2879 Tecrübe herkesin hatalarına verdiği isimdir. »

(Oscar Wilde)

2880 İnançlı bir birey gerginliğin yanında olmaz. »

(Ahmet F.Yüksel)

2881 Rekabetçi dünya, bize sadece iki alternatif sunuyor; ya kaybedeceksin ya da kaybetmek istemiyorsan değişimi gerçekleştireceksin. »

(Lester Thurow)

2882 Kabre yılanlar dışardan gelir sanmayınız. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek yılanıdır. Dünyâda iken yediğiniz haramlar da kabre yılan olarak gelir. »

(Abbâdî)

2883 İnsanların yaptığı sahte paralar kadar, paraların yaptığı sahte insanlar da vardır. »

(Sydney J. Harris)

2884 Tâun, vakt-i vebada çok vaki olur ve belli yerlerde de çoktur. »

(İbn-i Sinâ)

2885 Her ıstırabın öğrettiği birşey vardır. »

(Honore de Balzac)

2886 Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir. »

(Mevlana)

2887 İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. »

(Hacı Bayram-ı Velî)

2888 Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir. »

Cüneyd-i Bağdadi

2889 Halk iki sınıftır: Birincisi, dinde senin kardeşindir; ikincisi, yaratılışta senin eşindir, hepsine adaletli davran. »

Hz. Âli (k.v.)

2890 Pencereyi siz açarsanız temiz hava gelir; başkası açarsa cereyan olur. »

Lucill De Chazal

2891-« Issız yerlerde kendin için bir evren ol! »

Tibullus

2892 Güzel amel, senin en sevdiğin zahiren (gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl) olsun. »

Hz. Âli (k.v.)

2893 Arzu ve isteklerini kontrol altına al. »

Hz. Âli (k.v.)

2894 Kalbinde, halka karşı şefkat ve sevgi hissi uyandır, onlara iyi davran. Allah'ın seni nasıl bağışlamasını istiyorsan, sen de halkı bağışla. Bağışlayınca pişman olma, cezalandırınca sevinme. Öfkelenip ceza vermede acele davranma. »

Hz. Âli (k.v.)

2895 Dille ne desem boş, kendimi belki kandırırım ama seni kandıramayacağıma kalbim mutmain...
Halle söylediklerim ise, gücüm nispetinde buradayım, bizde işlenecek birşey varsa işle, yoksa da takdir ne diyim.
»

Ali Eren

2896 Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resûl-i Ekrem:"Mümin,müminin aynasıdır" buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

2897 Zikir:
1- Kalben 2- Sırren 3- Fiilen.
1- Kalben, esmayı sükûn ve huzur içinde dil ile zikirle elde edilir.
2- Sırren, Esmâda erimektir...
3- Fiilen, ki en kıymetli zikirdir. Bu zikir Allah'ın emirlerinde gizlidir. Resulün sünnetlerinde yaptığı hareketlerde görünür...
Zekât, sadaka el-Rezzak esmâsını fiilen zikirdir.
Merhamet ve şefkat; El-Rahim, El-Rahman esmâlarının fiili zikridir.
Muzır diye telâkki ettiğimiz hayvanlara bile şefkat ve merhamet şâmildir .
»

Muhiddin İbn-i Arabi

2898-« Yemek ile tamamıyla karnını doyurmadan önce yemekten elini çek. »

İbn-i Sinâ

2899-« Bağırsağını üçe ayır. Biri yiyecek, diğeri içecek, üçüncüsü de hava payı olsun.  »

İbn-i Sinâ

2899-« Allah'a isyân yolunda, hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. »

Hacı Bayram-ı Velî

2900-« Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki, Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. »

Hacı Bayram-ı Velî


Üst Ana sayfa e-mail