2901 Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca delilerle ölülerdir.»

T. Lowell

2902 Sanat tabiattan daha zayıftır. »

İbn-i Sinâ

2903 Hacı Bayram-ı Velî' den :
Çarşıda ve câmi avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticâret erbâbının dükkânlarında uzun müddet oturmayınız.
»

Hacı Bayram-ı Velî

2904 Nazar kendinden kendine olan bir olgudur. »

Ahmet F.Yüksel

2905 Her ne isen sor, korkma. Her hastalığın devasını bilen ve her söylediğini anlatmaya kadir kimsenin karşısındasın. Tıbbın gizli sırlarını sana haber verir.Hipokrat, Batlamyus, Sokrat, Calinos’tan sonra bu meydanın sahibi benim. »

İbn-i Sinâ

2906 Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve YARATAN’ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kaz ki oradan hikmet pınarları fışkırsın, sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et.

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

2907-« Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalbleri şeytanın konağı olur. »

Hacı Bayram-ı Velî

2908 Gül satanla dolaşan gül, lağımcı ile dolaşan lağım kokar. Zahir ehli ile dolaşanda zahir ehli olarak kalır. »

Ahmet F. Yüksel

2909-« Bir şeyin tek oluşu ile sayısal çokluğu aynı şeydir. »

Ahmet F. Yüksel

2910-« Helâlinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe veriniz. »

Hacı Bayram-ı Velî

2911-« Her şeyin içinde her şey vardır. »

Muhiddin İbn-i Arabi

2912-« İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir. »

Atasözü

2913-« Bana ne elalemin bal şerbeti, ben bakarım önümdeki ayran tasına. »

Hz. Mevlana

2914-« Konuşmak, öğrenmeye yol açar ama dehanın okulu yalnızlıktır.»

Gibbon

2915-« Karanlık yüzler asla aydınlığa çıkamazlar. »

Ahmet F.Yüksel

2916-« Allah dostu ahiret dostudur...
Dünya dostu dünyada kalır... »

Ahmet F.Yüksel

2917-« Pir Gavsul Azam (KSA) Hz.leri kötü arkadaşlardan uzak olmayı tavsiye eder, şöyle buyururdu: “Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık meydana gelir. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

2918-« Bir şeyini kaybedipte, kaybettiğini aramaya koyulan kimse;  kendi ÖZ'ünü kaybedipte onu aramazsa ona şaşarım, hayret ederim. »

Hz.Zekeriya

2919-« En uzun yolculuklar bile küçük adımlarla başlar »

Çin atasözü

2920-Helâlinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe veriniz. »

Hacı Bayram-ı Veli

2921-Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düşünür; gülistan olursun,
Diken düşünür; dikenlik olursun. »

Mevlana

2922-« Fevkalade muhtaç olmadıkça hiçbir ilaç ve şerbeti içme !.

İbn-i Sinâ

2923-« Gök kafesler, Magazin türü TV ler, şiddet olayları, aşırı uçlar nesil kıyametinin habercisidirler. »

Ahmet F.Yüksel

2924-« Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz. »

Hacı Bayram Veli

2925-« Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık. »

Konfüçyüs

2926-« İnsanın en zayıf yanı çabuk paniğe kapılmasıdır. »

Ahmet F.Yüksel

2927-« Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyâret ediniz. Zîrâ o büyükler, kendilerini ziyâret edenlere şefâat ederler. »

Hacı Bayram Veli

2928-«Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın, sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size emânettir. Emânete hıyânet ise, çirkin bir harekettir.  »

Hacı Bayram Veli

2929-« Gördüğün çıplak bir yoksulu giydirdikten sonra, fakir görürsen onu soymuş olursun. »

Filemon

2930-« Hayatı yaşamanın iki yolu vardır;
Biri hiç bir şeyin mucize olmadığını düşünmek,
diğeri ise, HER ŞEYİN mucize olduğunu düşünmektir. »

Albert Einstein

2931-« Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesâbınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız. »

Hacı Bayram Veli

2932-« İnsan kıymetini insan bilir / İnsanoğlu çiğ süt emmiş. »

Atasözü

2933-« Öfke baldan tatlıdır. / Öfke ile kalkan zararla oturur. »

Atasözü

2934-« Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz. »

Hacı Bayram Veli

2935-« Benliğinden kurtulan kendine ilişkin hiç bir şey söylemez. »

Ahmet F.Yüksel

2936-« Yaşamda insanlar normal aktivitelerini yapamaz hale gelirlerse hep eskiyi anarak yaşarlar. »

Ahmet F.Yüksel

2937-« Kuşun ötüşü, böceğin cırıltısı, suyun akışı ve yaprağın hışıltısını duymayan evrenselliği algılayamaz. »

Ahmet F.Yüksel

2938-« Yalnızca fiillerinizden değil aklınızdan geçenlerden de sorumlu olduğunuzun farkına vardığınızda olgunlaşabilirsiniz. »

Ahmet F.Yüksel

2939-« İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. »

Doris Lessing

2940-« Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. »

Confucius

2941-« İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! »

La Rochefoucauld

2942-« Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz! »

A.Maurois

2943 Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. »

Oscar Wilde

2944 Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. »

Oscar Wilde

2945-« Her insanın sevinmeye ve mahzun olmaya kudreti vardır. Fakat insanların bazısı feraha ve bazısı da daima hüzne müsaittir. »

İbn-i Sinâ

2946 Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. »

Çin Atasözü

2947 Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir! »

Alman Atasözü

2948 İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne denli güçlü eserse, ağaç da o denli sağlam olur. »

J.Willard Marriot

2949 İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar.»

Daniel Defoe

2950 Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. »

Oscar Wilde

2951 İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler. »

Montaigne

2952 Ayni dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. »

Mevlana

2953 Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. »

Shaw

2954 Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. »

J.J.Rousseou

2955 Bir alim, ilmiyle amel etmediği sürece ilmine aldanmamalı.
İlmiyle amel eden biri de ihlaslı olmadıkça, ilmiyle amel etmesine aldanmamalı. İhlaslı biri de ihlasında yok olmadıkça ihlasına aldanmamalı
. »

İbn-i Arabi

2956 Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa... »

Mevlana

2957-« Avam gördüğüne duyduğuna, Havas her şeye inanır. Hassül Havas ise inandıklarını yaşar. »

İbn-i Sinâ

2958-« Toplum hayatında kendine, benliğine, yakınlarına yer bulamamışsan öz benliğine yaklaşmış durumdasın demektir. »

Ahmet F.Yüksel

2959-« Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir. »

İbn-i Sinâ

2960-« Zorla güzellik olmaz. / Zora dağlar dayanmaz. »

Atasözü

2961-« Aşk çıtanın gökyüzüne yükselmesidir..ya da öze ulaşması.»

Ahmet F.Yüksel

2962-« Duygular bireyi, sevgi de duyguları istiva eder. »

Ahmet F.Yüksel

2963-« Kızgınlık çabuk geçerse hayalde tesiri sürmez, bozulur ve kin hasıl olmaz. »

İbn-i Sinâ

2964-« Allah, her alına kendisine secde etmeye izin vermemiştir. »

Mevlana Celaleddin-i Rumi

2965-« Akıl akıldan üstündür / Aklın yolu birdir.  »

Atasözü

2966-« Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır. »

Theodor Walker

2967-« Perhiz tabiatın yardımcısı ve her türlü dert ve hastalıklardan kurtaran şifacısıdır. »

İbn-i Sinâ

2968-« Her uzvumuzun kendisine göre bir mizacı vardır. Ruh mizacının diğer uzuvların tabiatı ile karışmaya ihtiyacı yoktur. »

İbn-i Sinâ

2969-« Eğer ben insanların gönüllerinde bir tesir ve sevgi bırakmamış olsaydım benimle ilgilenmezler ve leh ve aleyhimde bulunmazlardı. »

İbn-i Sinâ

2970-« Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. »

Balzac

2971-« Dünya hayatı bir kuşun gölgesi kadar kısadır. »

Ahmet F.Yüksel

2972-« Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. »

Mevlana

2973-« Yaşayan az ama öz konuşur. »

Ahmet F.Yüksel

2974-« Ey beni hasta olmayan gözleri ile hastalandıran güzel! Senin gözlerin beni hasta ettiği gibi aynı zamanda benim hastalığımın dermanıdır.. »

İbn-i Sinâ

2975-« Öğüt verme dozunu ayarlayamazsan örnek olamazsın. »

Ahmet F.Yüksel

2976-« Hiç kimse komplo teorileri ile bazı olayların üzerine şal örtme hevesine girmemelidir. »

Ahmet F.Yüksel

2977-« Allah' seven, Allah'ın ahkâmını seven, Allah'ın emrini, yasağını, buyruğunu seven, haramını, helâlini tam öğrenip uygular. »

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

2978-« Her şeyi bildiğini sanma! Gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek cesaretin olmalı. »

Ivan Pavlov

2979-« İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir.Bana bu akları boya diyenler oldu.ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım. »

İbn-i Sinâ

2980-« Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. »

Ahmet Mithat

2981-« Nefissiz kalan dilediğini yapar, yaptığından sorumlu da olmaz. »

Ahmet F. Yüksel

2982-« İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. »

Hz. Ali

2983-« Hipokrat hekim ne güzel demiştir: İlaç hem temizler, hem fenalık yapar. »

İbn-i Sinâ

2984-« Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. »

Helen Keller

2985-« Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir. »

Browning

2986-« Renksiz insanların tutkuları vatanları yoktur. Onlar herkesin kalbinde yer alır. »

Ahmet F. Yüksel

2987-« Ne derece sabırlı olduğunuzu çocuklardan öğrenebilirsiniz. »

Franklin P. Jones

2988-« Dostlarınızla ilk tanıştığınızda gösterdiğiniz saygı, sevgi ve ahlâkî ilkelere uygun davranışları zaman skalasında daha da artırarak devam ettiriniz, ki o gönüllerde VEFA ahdiyle anılıp, o dostların da dostlarına ulaşabilesiniz...  »

TALYA YASALARI

2989-« TAKLİTÇİLER
Kulağı normal duyan insan, yanında yapılan latifeye bir kere güler. Kulağı iyi işitmeyenler ise iki defa gülerler. İlkinde herkes güldüğü için onları taklit ederek güler. Neye güldüğünden haberi yoktur.İçi boş neşesiz bir kıkırdamadır. İkincisinde ise neden güldüklerini sorar,sebebini anlayınca tekrar güler. Taklitçi kişiler de kulağı işitmeyenlere benzer. Taklitten kurtulup gerçeğe ulaşmaları için öğrenmeleri gerekir.
»

Mesnevi’den

2990-« Büyük felaketler karşısında büyük cesaretler doğar. »

Regnard

2991-« İnsanlar yaşamdan aldıkları tecrübe oranında olgunlaşırlar.

Ahmet F. Yüksel

2992-« Ey beni hasta olmayan gözleri ile hastalandıran güzel! Senin gözlerin beni hasta ettiği gibi aynı zamanda benim hastalığımın dermanıdır. »

İbn-i Sinâ

2993- « İnsan sadece konuşarak değil, gözlerinin içine bakarak ta çok şeyler anlatabilir. »

Ahmet F. Yüksel

2994- « Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün de erimez sertliği var.Şu halde sevdiğim, aşk ve sevda yolunda ikimiz de iki katı taşız. »

İbn-i Sinâ

2995- « Hiçbir şey taklitten daha tehlikeli değildir. »

Ahmet F. Yüksel

2996- « Ey ALLAH (C.C) yolcularını bulamayan; varlığını ve yaratılmışları HAK varlığına perde eden kişi; ağla, başkasına bir ağlarsan kendine bin defa ağla. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

2997- « Ey heva vü hevese bağlanmış nefis! Acele et ki bir nefesin himayesindesin. »

İbn-i Sinâ

2998- « Böbürlenmeyi bırakın, Yüce ALLAH’a (C.C) karşı büyüklük satmakta neymiş? Kullara da kibirli
davranmayın, haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu
düşünün; bir damla su. Sonrası ne olacak malum...Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali
böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı? »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

2999- « Ey içi bozuk, yakında öleceksin, öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç...Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı, ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalb yapmalı, yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

 

3000- « İnsanlıkta büyüklük fizikte değil düşüncededir. »

Ahmet F. Yüksel


Üst Ana sayfa e-mail