3001- « Fiziğin ve kimyanın olmadığı yerde din var mıdır?»

Ahmet F. Yüksel

3002- « Nice cansız insan vardır ki yüksek mertebelere erişmişler ve kocamanlaşmışlardır. Bunların cansız olmalarına rağmen büyümelerine şaşılmaz mı? »

İbn-i Sinâ

3003- « 599 senei hicriyesinde Mekke de idim, bir gece rüyamda Kâbe duvarlarının kerpiçle bina edildiğini gördüm. Burada kullanılan kerpiçlerin cinsi, altın ve gümüş idi, yapıcılar bir kerpiç altın ve bir kerpiç gümüş kullanarak duvarı bina edip tamamlamışlardı. Bende hayran hayran ve bir zevkle bu güzelliği seyrediyordum. »

Muhiddin İbni Arabi

3004- « Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür. »

İbn-i Sina

3005- « Ey evlad, ana rahminde seni kim besledi. O halde iken ne kadar acizdin, bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın, parana, mevkine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var yarın yok olabilirler. Yüce ALLAH’tan (C.C) başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz.
Bütün bunlara sebeb Hak’tan başkasına güvenmiş olman, O’nun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır.
»

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

3006- « Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır. Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır. »

King Dse

3007- « Yaratan hayatı sana emanet olarak verdi, O’nun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları YARATICININ rızasına uygun yolda kullan. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

3007- « Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür. »

İbn-i Sina

3008- « İnsanın kötüsü iyi günde de belli olur. »

Ahmet F. Yüksel

3009- « Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz an dan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. »

Konfüçyüs

3010- « Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. »

Thomas Carlyle

3011- « Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.  »

William Shakespeare

3012- « Tenler ayakta durduğu sürece emir ve nehiy helal ve haram devam eder. »

Allah Dostlarından

3013- « Hiçbir kimse, dünyada ve ahirette kendisini utandıracak şeylerden uzak bulunmadıkça "Takva" makamına ulaşamaz.  »

Allah Dostlarından

3014- « Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. »

İbn-i Sina

3015- « Hiç bir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim. »

Henry Ford

3016- « Herkesin her şey olduğu yerde hiç kimse bir şey değildir. »

Ahmet F. Yüksel

3017- « Yazık sana! Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. »

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

3018- « Tıb ilmi ki beyte sığdırılmıştır. Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazmoluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazmolunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. »

İbn-i Sina

3019- « Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum. »

Napoleon

3020- « Biz, insanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz. »

Byron

3021- « Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır. »

La Rochefoucauld

3022- « Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre haraket ederiz. »

La Rochefoucauld

3023- « Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. »

Mirabeau

3024- « Bir sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, bize hizmet etmeli. »

Montaigne

3025- « Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. »

Cenap Şehabettin

3026- « Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız. »

Thomas Hughes

3027- « Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz. »

Saint-Euremond

3028- « En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır. »

Napoleon

3029- « Gerçek duyguları gizlemek, duygulu görünmeye çalışmaktan daha zordur.  »

La Rocheoucauld

3030- « Huzuru, kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur. »

La Rocheoucauld

3031- « Öyle sitemler vardır ki, bir övüştür ve öyle övmeler vardır ki, kötülemedir. »

La Rochefoucauld

3032- « Büyük iyilikleri tanımak için, küçük kötülükleri tanımamız gerekir. »

J.J.Rousseau

3033- « Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar korkusu ile çok kez bakamayız. »

Cenap Şehabettin

3034- « Gerçeğe yardım ediniz. Gerçek size yardım etmekte gecikmeyecektir. »

H. Newman

3035- « Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın. »

Alfred de Vigny

3035- « Hayatta herkes yanlışlık yapar, ne var ki ahmaklar yanlışlıklarında ısrar eder. »

Cicero

3036- « Savaşın en acı yanı, insanlığın en iyi amaçlarının, insanlığın en kötü isteklerini ortaya koymak için kullanılmasıdır. »

Harry Emerson Fosdiek

3037- « Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."  »

Caferi Sadık

3038- « Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir." »

Cüneyd-i Bağdadi

3039- « Her kişinin iki rasulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer. »

Hacı Bektaş Veli

3040- « Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. »

Bualo

3041- « Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın. »

Mahatma Gandi

3042- « Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.  »

Aristo

3043- « Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum. »

Seneca

3044- « Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. »

Goethe

3045- « Düşmanlarınızı kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir. »

William Hazlitt

3046- « Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.  »

Benjamin Franklin

3047- « "Yalnızlık" tek kelime. Söylenişi ne kadar kolay! Oysa taşınması o kadar zordur ki... »

Goethe

3048- « Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır. »

La Bruyere

3049- « Kuşku ve çekimserliklerin sayısı çoğaldıkça, gerçeklerin garanti bakımından aynı ölçüde pekiştirilmeye ihtiyacı vardır. »

Pitigrilli

3050- « Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. »

Rousseau

3051- « Yumuşak olma ezilirsin sert olma kıyılırsın. »

Victor Hugo

3052- « Bütün dünya bir sahnedir. »

William Shakespeare

3053- « İnsanlar eğer yalnız inandıkları zaman savaşsalardı, savaş çıkmazdı.

Tolstoy

3054- « Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.

Chilon

3055- « Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Honore de Balzac

3056- « Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. İkide bir başka yere dikilen bitki gelişmez.

Seneca

3057- « Size muhalif olan, tek yanlı düşünerek hakkınızda dedikodu çıkaran, nifak tohumları ekerek başta Allah Rasulünü üzen, sözde Allah ehline verilecek en iyi cevabınız, sadece susmak ve onun bu halini en kısa sürede atlatması için dua etmek olmalıdır.

Ahmet F. Yüksel

3058- « İyi kalpli insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır.

Benjamin Franklin

3059- « Erkek çocuk atmacaya benzer; istediği zaman gelir istediği zaman gider.

Turgenyev

3060- « Bazı horozlar, güneşin onların yüzünden doğduğunu sanırlar.

Theodor Fontans

3061- « Kendi isteği ile sevilmek kolay değildir ama saygı uyandırmak kolaydır.

Fontenelle

3062- « Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.

Muhittin-i Arabi

3063- « Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın

Rabindranath Tagore

3064- « Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.

Aristofanes

3065- « Değeriniz inancınız kadardır.

Ahmed Hulûsi

3067- « Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.

Seneca

3068- « Bir gün Bayezid-i Bistamî oturuyordu. İçeri bir girdi. Sağa sola bakmaya koyuldu. Niçin baktığı soruldu, namaz kılmak için temiz bir yer aradığını söyledi.
Bayezid ona döndü ve söyle dedi:
-Pisliğin görülmediği her yer temizdir. Yalnız kalbini temiz et. İstediğin yerde namaz kılmaya başla.

www.sufizmveinsan.com

3069- « Gecelerini, "ey gündüz hemen gel" demekle isrâf etme!

Ahmed Hulûsi

3070- « Her insan, bir diğerinden başka mükemmeliyete sahiptir.

Ahmed Hulûsi

3071- « Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Pascal

3072- « Akşam yatağa yattığınız zaman uyumadan evvel kendinizi vicdânî muhasebeye çekin! Bu vicdânî muhasebe ile sorun kendinize; "Ben neler yaptım, bu yaptıklarımı hangi gaye ile ve amaçla yaptım?". Bunu sorun kendinize, alacağınız cevap sizin o sınavdaki puanınızı gösterecektir!

Ahmed Hulûsi

3073- « Gelişmeyi isteyenler, gelişmenin çetin yönlerini de düşünmelidirler.

Carl Juckmayer

3074- « Aklın da bir hacmi olduğunu unutmayınız.

Ahmed Hulusi

3075- « Indiana’daki eski bir mezar taşında su ifadeler yazılıdır:
"Yabancı, yanımdan geçerken dur; Ben de bir zamanlar senin gibiydim, Sen de bir gün benim gibi olacaksın, bu yüzden ölüm için hazırlan ve beni takip et"

www.sufizmveinsan.com

3076- « İnsan, aklını ve mantığını kullandığı kadar değerlidir!

Ahmed Hulusi

'3077- « "Dost" seni; 'sen'den kurtarandır.

Ahmed Hulusi

3078- « Namaz kılınmaz, ikame edilmez ancak yaşanır.

Ahmet F. Yüksel

3079- « Yaradılmışın hakikatına eremeden giden insan, â'mâdır!.

Ahmed Hulusi

3080- « Algılayamadığın şeyleri inkâr, basitliğin ve Allahtan perdeliliğin bir işaretidir.

Ahmet F. Yüksel

3081- « Allahın azabı rahmetindendir, gazabından değildir.

Ahmet F. Yüksel

3082- « Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.

La Rochefoucauld

3083- « Tecellinin ve zuhur yerinin aynı olması bakımından esma mertebesine Kürsi adı verilmiştir.

Ahmet F. Yüksel

3084- « Sağlıktan daha tatlı bir şey yoktur derler, ama hasta olmadan önce hiç de öyle düşünmezler.

Eflatun

3085- « Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz.

Goethe

3086- « Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline geçeceğini bilemez, seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur.

ABDÜLKADİR GEYLANİ Gavsı AZAM

3087- « Uşağım bile olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.

Goethe

3088- « Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.

Goethe

3089- « Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.

Publius Cyrus

3090- « Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur,o gelince de ben olmayacağım.

Montaigne

3091- « Moda denilen şey o kadar çirkindir ki, onu her altı ayda bir değiştirirler.

Oscar Wilde

3092- « Şurada, burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir.

Augustinus

3093- « Bozuk saatler bile 24 saatte iki kez gerçeği söyler.

Pitigrilli

3094- « Dünyada hiçbir şey insani kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.

Nietzsche

3095- « Konuşmak, öğrenmeye yol açar ama dehanın okulu yalnızlıktır.

Gibbon

3096- « Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin.

Mevlana

3097- « Karanlık bir işten aydınlık hayatta olmaz.

Bcforbes

3098- « Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristo

3099- « Güzel gençler doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır; güzel yaşlılar yaşlanmasını bilen sanat eserleridir.

Walter Winchell

3100- « Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.


Üst Ana sayfa e-mail