3101- « Büyük olayların etkisindeyken genel bir prensip yarar sağlamaz.

G.Hegel

3102- « Gençliğe, yaşlılıktan çok hürmet etfmeliyiz.

Victor Hugo

3103- « Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiç bir zaman eşit değildirler.

Confucius

3104- « Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.

Goethe

3105- « Hiçbir söz yoktur ki, eskiden söylenmemiş olsun.

Terence

3106- « Bir adamın ünü, gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür.

Talleyrand

3107- « Ne kadar çok söylersen karşındaki o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok olsun.

Fenelon

3108- « Hz.Ömer bir cenaze namazını kıldıracağı sırada gaibten bir ses işitiyor. -Ey Ömer bizi de bekle Allahın rahmeti üzerine olsun. Bir adam gelip safa katılıp tekbir alıp namazı kılmaya başlamadan o adam -Yarabbi eğer ona azap edersen, bu şahıs günahkardır. Ama onun günahlarını affederek ona mağfiret kılacak olursan o merhametine muhtaçtır… Hz. Ömer eshabelerine bakıyor. Cenazeyi mezara koyup toprak atıklarında o adam diyor ki! -Ne mutlu sana ey mezar sahibi. Çünkü sen, arif, hain. Hazin(maliyeci). Katip(memur), ve zabıta(kolluk kuvveti) değildin. Hz. Ömer yanındakilere o zatı yanıma getirin diyor… Namazda ve buradaki konuşmasının manasını soralım. Eshab ı kiramlar onu aramaya gidiyorlar ve o zatı bulamıyorlar. Eshabeleri; Ey Ömer o zat kimdir?. - Vallahi o zat Efendimiz(s.a.v.) tarafından bize gönderildi o Hızır Aleyhisselamdı.

www.sufizmveinsan.com

3109- « Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.

La Bruyere

3110- « Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır.

Epictetos

3111- « Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.

A. Calaudius

3112- « Baskı ve şiddet yalnızlıktan doğar, karakter dünyanın fırtınaları ve dalgaları arasında şekil alır.

Goethe

3113- « Güneş Tutulması: Özellikle 7 Şubat tarihi hangi durum söz konusu olursa olsun, yeni bir atılım, değişiklik ve taşınmak için uygun bir gün değil! Tercih bize kalmış ise kesinlikle bu tarihi seçmemek lazım.7 Şubat günü duyguları kontrol etmeliyiz. Güneş tutulması 7 Şubat günü saat sabah 5:46 sıralarında gerçekleşecek ve 5: 58 e kadar devam edecek. Bu saatlerde dua ederek ve meditasyon yolu ile evrenle bütünleşmeye çalışmalıyız. Çünkü tutulma günü çok büyük bir kozmik enerji açığa çıkar ve onunla bütünleştiğimiz zaman onunla uyum içinde olur ve tutulmanın etkileri ile başa çıkabilecek duruma geliriz. Tutulmaların meydana geldiği zaman ve dakikalar çok önemlidir. Çünkü tutulmalar değişiklik meydana getirir ve değişikliği meydan getirecek olayları hayatımıza katar.
Ay Tutulması: 21 Şubatta etkileri güneş tutulmasından daha önemli olacak nitelikte bir tutulum gerçekleşecektir.

www.sufizmveinsan.com

3114- « Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar.

Kant

3115- « İnsanların arkasından konuşan sözde ilim sahiplerinden size asla fayda gelmeyecektir. Onlardan mutlaka uzak durun.

www.sufizmveinsan.com

3116- « Kötümserlik, delilik haline gelmiş bir gururun en tatsız biçimidir.

Franc Nohain

3117- « Fayda veya zarar Hâk'tan başkasından gelmez. Veren, alan, O'ndan gayri değildir, Buna inan.
Ey Evlâd! Kaba elbise giymek iş değildir. Yeme içme işini bir tarafa atmakta da iş yoktur.
Asıl önemli şey, kalbin kötü şeyleri kabul etmemesindedir. Doğru olan Sofu elbisesini önce içine giyer, Sonra dışına.

Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ

3118- « Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.

Browning

3119- « Ne derece sabırlı olduğunuzu çocuklardan öğrenebilirsiniz.

Franklin P. Jones

3120- « Eski evini yıkıp yenisini yapamayacaksan bırak eskisi kalsın.

Mevlana

3121- « Böbürlenmeyi bırakın, Yüce ALLAH’a (C.C) karşı büyüklük satmakta neymiş? Kullara da kibirli davranmayın, haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün; bir damla su.
Sonrası ne olacak malum...Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı?

Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ

3122- « Yaşama Anlam Ve Boyut Katan İki Şeyin Önemi  -1-

 İki şey "Kalitesiz İnsan" ın özelliğidir : 
1- Şikayetçilik 
2- Dedikodu  
İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer : 
1- Bakış açısını değiştirmek 
2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek  
İki şey yanlış yapmanı engeller : 
1 - Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek 
2- Hak yememek 
İki şey kişiyi gözden düşürür : 
1- Demagoji (Laf kalabalığı) 
2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)
İki şey insanı "Nitelikli İnsan" yapar : 
1- İradeye Hakim Olmak 
2- Uyumlu Olmak  
İki şey "Ekstra Değer" katar : 
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak 
2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek  
İki şey geri bırakır : 
1- Kararsızlık 
2- Cesaretsizlik  
İki şey kaşif yapar : 
1- Nitelikli çevre 
2- Biraz delilik

www.sufizmveinsan.com

3123- « Yaşama Anlam Ve Boyut Katan İki Şeyin Önemi  -2-

İki şey kaşif yapar : 
 1- Nitelikli çevre 
 2- Biraz delilik  
 İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar : 
 1- Baskın yeteneği bulmak 
 2- Sevdiğin işi yapmak  
 İki şey başarının sırrıdır : 
 1- Ustalardan ustalığı öğrenmek 
 2- Kendini güncellemek  
 İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır : 
 1- Niyetin saf olması 
 2- Ruhsal farkındalık  
 İki şey milyonlarca insandan ayırır : 
 1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak 
 2- Hayata ve herşeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek  
 İki şey gelişmeyi engeller : 
 1- Aşırılık (mübağala, abartı, ifrat, tefrit) 
 2- Felakete odaklanmış olmak  
 
İki şey çözüm getirir

 1- Tebessüm (gülümseme) 
 2- Sükut (susmak

www.sufizmveinsan.com

3124- « Derilerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi hep aynıdır.

Afrika Atasözü

3125- « “Türkler gayet mükemmel namaz kılan bir kavimdir. Fakat onların ibadetlerinde kelimenin yüce manasıyla çok din aranmamalıdır… Türklerde namaz günlük vazifelerdendir. Kendiliğinden anlaşılır ki, bu vazife elbise giymek, işini yapmak, yemek yemek ve uyumak vazifeleri gibi yerine getirilir. Eskiden beri alışılmış bir adet takip edilir. Ne halde bulunulursa bulunsun ve hal ne kadar elverişsiz olursa olsun namaz kılınır. Bir şahıs az nazik bir hikaye anlatır. O sırada müezzin ezan okumaya başlar. Hikaye anlatan hikayeyi keser, namazını kılar, sonra hikayesine kaldığı yerden devam eder… Bir tacir yalan söyler, aldatır, sonra namaz kılar, sonra yalan söylemeye ve insanları kandırmaya devam eder… Bir paşa vahşice bazı zulümler veya cinayet için emirler vermekle meşguldür; ezan okunduğunu işitir, gayet huzurla seccadesini yayar, sakalını sıvazlar, rahat olduğu kadar muhteşem bir sima ile namazına başlar. Namaz kılındıktan sonra zalimane talimatını vermeye devam eder. Çünkü namazı ile vicdanının hiçbir alakası yoktur ve hiç kimse bunda hayret edilecek bir şey görmez, hiç kimse bundan arlanmaz, herkes kılınması gereken zamanlarda namazını kılar ve bununla her şey olmuş bitmiş olur…”

Filibeli Ahmet Hilmi; Tarih-i İslam, s. 535-536

3126- « Hikmet bir şeyin özünden çıkması anlaşılabilir bir hale gelmesidir.

Ahmet F. Yüksel

3127- « İdrak mutlak uyanışın işaretidir.

Ahmet F. Yüksel

3128- « Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.

A. Calaudius

3129- « Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür.

Schiller

3130- « Sürekli ibadetle beraber Allah’ın sonsuz sınırsız azâmeti karşısında algılayabildiğimiz tüm varlığın yanında bir hiç olduğunu müşahede edebilirsen, SECDE etmiş olursun!

Ahmed Hulûsi

3131- « Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açığa vurur.

Seneca

3132- « Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir.

Snellman

3133- « Her ormanı boş sanma belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.

Sadi

3134- « Her ne kadar kendi fikirlerim pek hoşuma gidiyorsa da sanırım ki, başkalarının da kendi hoşlarına giden böyle fikirleri vardır.

Descartes

3135- « Son dakika olmasaydı, çoğu iş yapılmazdı.

Micheal S. Tarilor

3136- « Bozuk saatler bile 24 saatte iki kez gerçeği söyler.

Pitigrilli

3137- « Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp götürmediğidir.

Eflatun

3138- « Tutku her iklimde yetişen bir bitkidir.

Walter Scott

3139- « Bir insanın, gizlenmesi hususunda en çok güçlük çektiği şey, kendi hakkındaki fikridir.

Marcel Pagnol

3140- « Doğruyu bilmek, onu sevmek ve ona göre davranmak olsaydı, bu dünya bir cennet olurdu.

H. Newman

3141- « Bir kadın ne kadar uzun zaman kızından on yaş kadar genç görünüyorsa o kadar mutludur.

Oscar Wilde

3142- « Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.

Montesquiue

3143- « Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.

Aristo

3144- « Kızgınlık geçici bir deliliktir. Bu yüzden duygularınıza sahip olun. Yoksa onlar size sahip olurlar.

Horace Mann

3145- « Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız.

Thomas Hughes

3146- « Büyük şair, büyük edebiyatçı olmaktan daha önemli üç şey var; Birincisi, evlenip bir yuva kurmak; ikincisi, bir ev sahibi olmak; üçüncüsü, insanlara muhtaç olmayacak kadar parası bulunmak. Ben bunların üçünü de yapamadım. Akşam oldu mu dostlar dağılır, evlerine gider. Ben şu otel odasında yalnızlığı bütün şiddetiyle duyarım. Ne şiir, ne de dostlarım beni bu korkunç yalnızlıktan çekip alabilirler….”

Yahya Kemal

3147- « Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.

William Shakespeare

3148- « Korku suçu, suç cezayı doğurur.

Voltaire

3149- « Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız.

Pround

3150- « Güzellik, tabiatın kadınlara verdiği ilk hediye, aynı
zamanda geri aldığı ilk şeydir.

Şili Atasözü

3151- « Şöhret kabiliyetin gölgesidir.

İngiltere Atasözü

3152- « Hiç bir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim.

Henry Ford

3153- « Bazen iyi bir öğüt, zengin bir armağandan daha değerlidir.

Montaigne

3154- « Özgürlük içinde yanlışlık yapılabilir, ancak tutsaklık bir ulusu ölüme sürükler.

Matteotti

3155- « Hayatın binlerce hazinesi içinde umut ya da üzüntü seçmek bizim elimizdedir.

Gontrah de Poncins

3156- « Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum.

Napoleon

3157- « Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız.

Pround

3158- « Büyük bir adam olmak, iyi bir adam olmaktan kolaydır.

Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ

3159- « İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer.

Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ

3160- « Kin tutmak ve nefret beslemek, nifak tohumları serpiştirmek  evliyanın yapageleceği işlerden değildir.

Ahmet F. Yüksel

3161- « Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar.

Daniel Webster

3162- « Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.

Pitigrilli

3163- « İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimriden nefret ederler.

Voltaire

3164- « Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce ALLAH’ın (C.C) korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? O’ndan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? O’nu HAK tarafına çağırman nerede?

Gavsı Azam ABDÜLKADİR GEYLÂNİ

3165- « İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimriden nefret ederler.

Voltaire

3166- « Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.

Seneca

3167- « Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce ALLAH’ın (C.C) korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? O’ndan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? O’nu HAK tarafına çağırman nerede?

Gavsı Azam ABDÜLKADİR GEYLÂNİ

3168- « Ey içi bozuk, yakında öleceksin, öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç...Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı, ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalb yapmalı, yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır.

Gavsı Azam ABDÜLKADİR GEYLÂNİ

3169- « İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır.

Moğolistan Atasözü

3170- « Dün anlatılanlar mecaz ise bugün anlatılanlarda yarına göre mecazdır.

Ahmet F. Yüksel

3171- « Sevincin bir acı yanı, acının da bir sevinçli yanı olmalıdır.

Goethe

3172- « En alçakgönüllü insan bile ilgi çekmekten zevk alır.

Channing Pollock

3173- « Nefsinin peşine düşüp de, rehberi yol gösterici hakiki alimleri (ilmiyle amil olan Evliya) dinlemeyen kimse gerçekten nasipsizdir.”

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3174- « Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.

Coleridge

3175- « Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.

Milovan Cilas

3176- « Bize bir şey vermiş olanı hiçbir zaman tam olarak bağışlayamayız.

Emerson

3177- « Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür.

Alfieri

3178- « İnsana: "Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.

Cicero

3179- « Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.

Thomas Jefferson

3180- « Yazık sana! Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaratan hayatı sana emanet olarak verdi, O’nun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları YARATICININ rızasına uygun yolda kullan.

Gavsı Azam ABDÜLKADİR GEYLÂNİ

3181- « Dilinde olanı kalbin desteklemedikçe, Hakk'a doğru bir adım atamazsın.

Gavsı Azam ABDÜLKADİR GEYLÂNİ

3182- « Önce elimize, sonra dilimize düşen gerçek öyle kılık değiştiriyor ki, kısa bir süre sonra tanımak imkansız oluyor.

Pitigrilli

3183- « Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur.

Emerson

3184- « İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir.

George Bernard Shaw

3185- « Haksızca edinilmiş servet, üzerine sıcak su dökülmüş kara benzer.

Çin Atasözü

3186- « Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz.

Cicero

3187- « Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.

Tacitus

3188- « Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.

Konfüçyüs

3189- « Hiç bir işinizde aceleye kapılmayın. Ama durmayın da.

Rakım Ziyaoğlu

3190- « Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.

Shakespeare

3191- « Korku suçu, suç cezayı doğurur.

Voltaire

3192- « Başarı tek başına elde edilemez. Emeği dokunan herkesle mutluluğu paylaşanlar, daha büyük başarılara ulaşır.

Dr.Faruk Bayülkem

3193- « Kamış sepet hasır torbayı eleştirir ama ikisi de deliklerle doludur.

Filipin atasözü

3194- « Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de
yere dökülür.

Çin atasözü

3195- « Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

ABD atasözü

3196- « Her şeyin değeri zorluğundadır.

Ovidius

3197- « İş adamın en çok ihtiyacı olduğu şey, her an yardıma hazır bir belleğe sahip olmasıdır.

E.B. Gown

3198- « Yazık sana! Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3199- « Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3200- « Ey ALLAH (C.C) yolcularını bulamayan; varlığını ve yaratılmışları HAK varlığına perde eden kişi; ağla, başkasına bir ağlarsan kendine bin defa ağla

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3201- « Nefsinin peşine düşüp de, rehberi yol gösterici hakiki alimleri (ilmiyle amil olan Evliya) dinlemeyen kimse gerçekten nasipsizdir.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3202- « Ey evlad, ana rahminde seni kim besledi. O halde iken ne kadar acizdin, bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın, parana, mevkine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var yarın yok olabilirler. Yüce ALLAH’tan (C.C) başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz.

Bütün bunlara sebeb Hak’tan başkasına güvenmiş olman, O’nun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANI

3203- « Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür.

Schiller

3204- « Son dakika olmasaydı, çoğu iş yapılmazdı.

Micheal S. Tarilor

3205- « Yaşlanarak Değil, yaşayarak tecrübe kazanılır.Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.

Peyami SAFA

3206- « Hayatinizi seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatin kendisidir.

Benjamin FRANKLIN

3207- « Bozulduğu zaman, insandan daha korkunç yaratık yoktur.

SOPHOKLES

3208- « Yaratan hayatı sana emanet olarak verdi, O’nun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları YARATICININ rızasına uygun yolda kullan.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANI

3209- « ÂKİL, duyduğunda HİKMET arayan;
APTAL duyduğunda kusur arayandır.

Ahmed Hulusi

3210- « Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar.

Venezuela Atasözü

3211- « Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve YARATAN’ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kaz ki oradan hikmet pınarları fışkırsın, sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3212- « Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler?

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3213- « Evlenmeden önce gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra
yarı yarıya kapatın.

Portekiz Atasözü

3214- « Gerçek sevgi ayrılıkta unutulmaz.

Belçika Atasözü

3215- « Mutluluk herkesin hayatından bir kere geçer.

Venezuela Atasözü

3216- « İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlar.

İskoçya Atasözü

3217- « Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini
severler.

Uganda Atasözü

3218- « Yaşını söyleyen kadın ya genç olduğu için kaybedecek bir
şeyi yoktur ya da yaşlı olduğundan kazanacak bir şeyi yoktur.

Malezya Atasözü

3219- « Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan iyidir.

Arnavutluk Atasözü

3220- « Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa, masa, yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir, üzülme içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun, hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap...

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3221- « Farzet ki halkın sana ilgisi arttı, bunun ölüm anındaki sıkıntıya faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak, hesabı ve cezası da sana kalacak.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3222- « Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce ALLAH’ın (C.C) korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? O’ndan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? O’nu HAK tarafına çağırman nerede?

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3223- « Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce ALLAH’ın (C.C) korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? O’ndan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? O’nu HAK tarafına çağırman nerede?

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3224- « Kalb, dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve onun geçici lezzetlerinden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkanı yok, ahireti sevmiş olamaz".

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3225- « Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder
gibi başkalarını affet.

Çin  Atasözü

3226- « Erkek yaşını saklamaya, kadın ise saklamamaya başladığı zaman yaşlanmıştır.

Peru Atasözü

3227- « Hırsa kapılmayın, kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalık adamların kapısını aşındırmayın. Ezilip büzülerek onlardan dünyalık dilenmek size yakışmaz, sabırla doğru yoldan nasibini arasan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boşa çıkarsa... Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) “En büyük belâ, nasibte olmayanı aramaktır,” buyruğunu hiç duymadın mı? Nasibte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3228- « Ömrünün sonuna kadar eşeğe binmektense, bir yıl ata
binmek yeğdir.

Hollanda Atasözü

3229- « Üç taşınma bir yangına bedeldir.

Japon Atasözü

3230- « Bilgi inancın düşmanıdır.

Anonim

3231- « YARATAN’ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez, bu yolda yersiz arzu ve boş temenni ile yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade, tevbeyi bozmamak esas hünerdir.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3232- « Geliniz aşırı, uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp YARATANIMIZA koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek? O’na vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi HAK yoluna çevirelim, Rabbimizin Elçisine, Sevgilisine başvuralım, O’nun eteğini bırakmayalım.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3233- « Size gereken, Yüce Yaratanı sevmek ve O’ndan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak... Bunlar “Kalp” le olur, dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun?... Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duyman mümkün oluyor mu?... İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok... Kapı önünde “TEVHİD”, içeriye girince “ŞİRK”, yakışır mı? Bu, nifak, ikiyüzlülük alametidir, içi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana, sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbin ise fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun, ama kalbin daima itiraz halinde.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3234- « Nisan yağmuru Mayıs çiçeği getirir.

Kanada atasözü

3235- « Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer.

Kenya atasözü

3236- « Büyük acılar sessizdir.

İtalya atasözü

3237- « Yatağa yattığın zaman, problemlerini elbiselerinde bırak.

Hollanda atasözü

3238- « Böbürlenmeyi bırakın, Yüce ALLAH’a (C.C) karşı büyüklük satmakta neymiş? Kullara da kibirli davranmayın, haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün; bir damla su.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3239- « HAK’la çekişme, nefsin için O’nu kötüleme, malın azaldı diye O’nu itham etme, insanlar sana yüz vermiyor diye O’nu suçlama. Suçu kendinde ara. Her işin kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun, en büyük hüküm senin mi yoksa O’nun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa O’ mu? Merhametin O’nunkinden fazla mı?

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3240- « Bütün amacın yemek, içmek ve arzularının tatmini olmasın. Bunların hepsi amaç değil, Yüce ALLAH’a (C.C.) ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise YARATAN’ındır. O’nu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya AHİRET, yaratılmışlara ise bedel YARATAN’dır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini HAK alır.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3241- « Başkasında bulunan bir hatayı defetmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak İMAN yıkar. Bu durumda RABB’in sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur, O kötülüğü ezer ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte HAKK’ın rızası aranmalıdır.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3242- « Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler dilsizdir.

Nijerya Atasözü

3243- « Belli düşman gizli dosttan yeğdir.

Türk Atasözü

3244- « Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.

ABD Atasözü

3245- « Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah’ın (C.C) gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun O’nun uğruna sabır yolunu tutun, yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca “Kahraman” lakâbıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır.

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3246- « Sonrası ne olacak malum...Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı?

Gavsı Azam Abdulkadir GEYLANİ

3247- « Kişioğlu da ağaca benzer,
ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse,
o denli kök salar yere,
aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe....

Nietzsche

3248- « Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür, fakat gene de vaktinde yetişir.

Norveç Atasözü

3249- « Kendi doğrularından geçemeyen Allah’a yaklaşamaz.

Ahmet Fevzi Yüksel

3250- « Kusurlarıyla yüzleşebilme yürekliliğini gösterebilen kişilere ve onları bu şekilde kabul edip anlayabilenlere ne mutlu…"

Ahmet Fevzi Yüksel

3251- « Herşey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez.

Konfüçyus

3252- « Bilmek sevmek kadar güzel değildir, sevmek de zevk almak kadar.

Konfüçyus

'

3253- «1934 yılında soyadı kanunu çıktı, her Türk kendine bir soyadı alacaktı, herkes kendisine soyadını kendisi seçtiği için insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri 'Eliaçık', dünyanın en korkakları 'Yürekli', dünyanın en tembelleri 'Çal1şkan' gibi soyadları aldılar. Bir mektup yazabilecek zamanda ancak imzasını atabilen bir öğretmenimiz kendisine 'Çevikel' soyadının almıştı. Irkçılığın yayıldığı günler olduğundan, özellikle Türklüğü karışık olanlar ırkçılığı anlatan soyadlarını kapışıyorlardı. Her türlü yağmada hep sona kaldığım için güzel soyadı yağmasında da sona kaldım. Bana, ortada böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadığından, kendime 'nesin' soyadını aldım. Herkes 'Nesin' diye çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim istedim. '

Aziz Nesin

3254- İnsanlar zırdeli; daha bir tırtılı nasıl yaratacaklarını bilmezken düzinelerce tanrı yaratmışlar!.

Montaigne

3255- Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.

Epiktetos
 

3256- Ben ve Ali iki nurduk ; ALLAH ı tesbih ediyorduk. Ona hamdediyor ve tehlil getiriyorduk. Meleklerde onu bizim tesbihimizle tesbih ediyorlardı. Adem yaratılınca onun alnına intikal ettik. Onun alnında sülbüne , sonra Şite intikal ettik.

 

3257-İnsanlar eserleri ile yaşar, suretleri ile değil.

Ahmed F. Yüksel

3258- Kendini ne kadar  örtersen, o kadar asil ve yaşam sahibi, kendini ne kadar  ifşa edersen o kadar da rezil olursun.

Ahmed F. Yüksel

3259-  Nifak tohumu serpmek, bir insanı katl etmekten daha kötüdür. 

Ahmed F. Yüksel

3260- Bazen ses vermek, ses vermemek gibi;
Bazen ses vermemek ses vermek gibidir.

Ahmed F. Yüksel


3261-Adamın biri;
“Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir?”  dedi.
Hz. Ali cevap verdi: “Dünya acayiptir; dünyayı sevmek ise ondan daha acayiptir.”
“Zor nedir? Zordan daha zor nedir?” dedi.
Ve Hz. Ali, bu son soruya da, şöyle cevap verdi:
“Kabir zordur; azıksız, amelsiz kabre girmek ondan daha zordur.”

Hz.Ali

3262- Adamın biri;
Yakın nedir? Yakından yakın nedir?”
Hz. Ali cevap verdi:
“Kıyamet yakındır; ölüm ondan daha yakındır.”

Hz.Ali

 


3263- Kendini Beden Zanneden; İman Etmiş Olmaz!!!!
 

Ahmed Hulûsi

3264- Adamın biri Hz. Ali’ye (k.v.) geldi ve:
“Vacip nedir? Vacipten evvel vacip nedir?”
Hz. Ali cevap verdi:
“Tövbe etmek vaciptir; günahları terk ise ondan önce vaciptir.”

Hz.Ali

3264- Bir kimse, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin huzurunda geçim darlığından ve fakirlikten şikâyette bulundu. Bunun üzerine Mevlânâ o kimseye: “Eğer sana, organlarından birini mesela gözünü alıp yerine bin altın verelim deseler, râzı olur musun?” diye sordu.
O da: “Hayır, râzı olmam,” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Mevlânâ şöyle buyurdu: “Ey kardeşim! Mâdem ki râzı olmazsın, niçin geçim sıkıntısından şikâyette bulunursun? Fakirim diyorsun? Bu kadar altından daha kıymetli organlara sahipken, vücudun sıhhatte ve âfiyette iken, tencerende çorban da kaynıyorken niçin bunları sana bağışlayan Allah’a şükretmiyorsun?
Düşünmez misin ki, nice zenginler vardır ki sende olan bu nimetlerden mahrumdurlar. Elde edebilmek için bütün servetlerini feda etmek isterler de yine de mümkün olmaz.

Hz.Mevlana


3265- Necip Fazıl'dan
Akıl akıl olsaydı adı gönül olurdu
Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu

3266-HZ.iSA DAN

 Bu ahlâkı kimden öğrendin diye,
Gelip suâl ettiler, bir gün “Îsâ Nebî”ye.

Cevâben buyurdu ki: Kimseden öğrenmedim.
Sâdece insanların hâline dikkat ettim.

Hoşuma gidenleri, ben dahî yaptım aynen.
Beğenmediklerimi terk eyledim tamâmen.
3267-

“Lokman Hakîm”e gelip bâzı kimseler,
(Siz, edeb’i kimlerden öğrendiniz?) dediler.
 

Cevâben buyurdu ki: (Edebsizden öğrendim.
O kötü hâllerinden, tiksinip terk eyledim.)

3269- Allahü teâlâ, Musa aleyhisselama sordu:
- Ya Musa, benim için ne işledin?
- Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.

- Ya Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekatlar, kıyamette, sana gölgelik olur. Zikirlerin de, o günün karanlığında, sana ışıktır. Bunların faydası sanadır. Benim için ne yaptın?
- Ya Rabbi, senin için ne yapmak gerekirdi?

- Sırf benim için dostlarımı sevip, düşmanlarıma düşmanlık ettin mi?
Musa aleyhisselam, Allahü teâlâyı sevmenin, Onun için olan en kıymetli amelin, Hubb-i fillah ve Buğd-i fillah olduğunu anladı. (Mektubat-ı Masumiyye)
 

3270- İncil'den
Cenâb-ı Hak, İsa aleyhisselama da vahyetti ki:
(Eğer yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç faydası olmaz.) [K.Saadet]

3271-
Benim düşünce sistemimde herkes herkesle görüşüp fikir alır bilgi alır sonunda kendi aklıyla yolunu çizer.
şununla görüşülmez, şu kitap okunmaz, şu konu incelenmez araştırılmaz diye bir şey yoktur. bunun aksini söyliyenler benim düşüncemi paylaşmamış olurlar. Bunu herkes bilmeli.

Ahmed Hulûsi


3272- Herkes rüya görür ama gerçekleri göremez..

Ahmed F. Yüksel

3273- Eşinizi sevin. Korkmayın sevdiğiniz haktır.

Ahmed F. Yüksel

3273-
 

Size üç nasihatım var;
iyi düşünün,
sağlıklı düşünün,
çok çok düşünün..

Ahmed F. Yüksel

3275-Yalnızlıktan şikayet edenler Allahı tanımayanlardır.

Ahmed F. Yüksel

3276-ÜÇ ayların bereketine yoğun oruç ve gece namazlarıyla ulaşıp, TEK indindeki değerler ile varlığı müşahedenin hazmını niyaz ederim.

Ahmed Hulûsi

3277-"İNSAN", Allah ismi "ayna"sında kendini seyredendir!.
Mental hayvan ise biyolojik hayvan aynasına kendini seyredip öylece tanımlayandır.
Mental hayvanın bir diğer adı da "bilinç"tir.
"Şuur", "insan"a aittir. Bilinç ise mental hayvandır.

Ahmed Hulûsi

3278- Bilinç..kendini bir beden olarak kabul eden mental kafa yapısının sahip olduğu haslettir...
diğeri ise allah ismine ayna olan şey yani şuurdur..

Ahmed F. Yüksel

3279-"OKU" hükmü "İNSAN"a gelmiştir, "mental hayvan" olmadığını hatırlatmak için!.

Ahmed Hulûsi


3280-"İman ve riya; aynı kişide bir araya gelmez!."

Ahmed Hulûsi


3281"Riyazat, mental hayvana mertebe kazandırmak
için yapılırsa, açlıktan başka kârı olmaz!

Hayvanın aklı fikri,riyazatı bitirip, yiyemediklerine saldırmakta olur!
Riyazat, "İNSAN"ın hissedilip yaşanması içindir ki; hedefine ulaşmasının işaret ve alameti, hayvanın lezzetlerinden kopmasındadır!
Riyazat sonrası, hala hayvani istek ve arzular
yaşama yön verirse; çok yazık!"

Ahmed Hulûsi


3282- Öğrenmenin ve şükretmenin yaşı yoktur.

Ahmed F. Yüksel

3283- Şükrü olanın, nifakı olmaz.

Ahmed F. Yüksel

3284-

AN!

Mental hayvanın dünyası genelde tefekkürsüz geçer. Ya daima ileriye dönük düşüncelerle vakit geçirir. Plânlar kurar, olmasını arzu eder. Ya da geçmişi ile özdeşleşecek hayallere dalar. Bulunduğu anı değerlendirmek aklına gelmez. Oysa geçmişi yaşadığı idi, ilerisi de yaşayacağı günler. Her ikisini de bu anda yaşadığına göre herhalükar da tek bir AN olmaz mI?

Ahmed F. Yüksel

3285-

Sen ve Ben

Sen bensin ben sen
Şu halde ortada olan çok görünümlü bir ben.
Ben ortaya çıktığımda sen yok olursun,
Sen ortaya çıktığında ben yok olurum.

Ahmed F. Yüksel

3287-