edepyan.gif (70 bytes)Ucu bucağı olmayan , sonsuz ve sınırsız evren içinde, Hz. Resûlullah'ın deyimiyle çöle atılan bir yüzük halkası kadar yer tutan Güneş sistemimize bağlı Merkür gezegenin rotarda iken yaptığı etkiler küçümsenmeyecek kadar önem taşımaktadır. İnsanların aktif hareket makenizmasını engelleyen merkürün rotarda oluşu devresinde son derece dikkatli olmak gerekiyor.

Astrolojik yönle Merkür rotarda iken neler getiriyor ona bakalım.

Astrolojide Rotar’ın anlamı; bir gezegenin belli bir düzenle, bir burçta bulunduğu süre içinde, belli bir zaman için yavaşlaması ve Dünyamızdan bakış itibari ile diğer gezegenlere nazaran geri gidiyor gibi görünmesi olayıdır. Ki; bu pozisyonda bulunan gezegenlerden gelen kozmik dalgaların etkileri normal zamanlardan farklı olur.

Genellikle o gezegenin yönettiği ‘konularda’ yavaşlama olur. Ama rotarların önemli bir avantajı vardır ki ; O da... rotardan çıkıp düzeldiği zaman, kaçırdığınız fırsatları tekrar karşınıza çıkarması ve değerlendirmenize bir şans daha vermesidir...

Ay ve Güneş hariç, tüm diğer gezegenler rotar yaparlar. Bunlardan özallikle “Merkür” gezegeninin rotarı, yaşamımızda çok önemli yer tutar. Fikir zeka ve iletişimle ilgili bu gezegen rotara bağladığı zaman; insanların beyinlerine ulaşan kozmik dalgaların onların düşünce sistemlerinde yavaşlamaya sebep olur. Bu yüzden, isabetli, düzgün ve dikkatli düşünüp konuşabilmeyi engeller.

Geçmiş yıllarda Merkür’ün rotara girişi ile ilgili bir örnek verelim .

27 Mart 1998 Cuma günü rotara başlayan Merkür 20 Nisan tarihine kadar konumunu devam ettiriyor. Evet bu süre içinde;

Koç burcunda rotara giren Merkür, özellikle fikir üretiminde, yeni başlangıçlar için alınacak kararlarda, idare ve liderlik konularında ve bu pozisyondaki kişiler üzerinde etkili olacağından dikkatli olunmasını tavsiye ederiz. Alınacak kararlarda ve yapılacak işlerde, ağızdan çıkacak sözlerde, hata oranının çok yüksek olması söz konusudur. Sonradan pişmanlık duyulacak şeylere sebep olabilir.

Koç, önder ve lider durumunda olan kişileri temsil ettiği için, bunların daha dikkatli olmaları gerekir. Başka insanlaryn sorumluluğunu üzerlerinde taşıyan siyasetçi, devlet görevlisi, yönetici ve medya görevlilerinin bu devrede dikkatli olmaları, hem kendileri, hemde sorumluluğunu taşıdıkları kişiler açısından önemlidir.

Merkür rotarı, tüm insanları bir ölçüde etkiler. Ancak rotara girdiği burç ve o yapıdaki kişiler en çok nasiplenenlerdir.

Bu rotar, özellikle koç ve diğer ateş yapılı Aslan, Yay insanlarını fazlasıyla etkileyebilir.

Siz siz olun Merkür rotarda iken düşüncelerinmizde dahi aktif olmamaya bakın!

Ahmet F. Yüksel 

 

 

 


Üst Ana sayfa e-mail