Düşünce ve Bilgi Devri : Orak-çekiç devrinin bittiğini göremeyenler için...

 

Geçenlerde bir televizyon kanalında kendini sosyalist olarak tanımlayan meşhur biri konuşuyor. Geçen on beş  yıldan, dünyanın geldiği noktadan hiçbir şey anlamadığı açık ortada. “İşçiler, emekçiler ve onların emeği en büyük değerdir” diyor.

Malum yüzyıl öncesinden kalmış bu düşünce tarzının, insanın temel özelliklerini atladığını fark etmek insanlığın yüzyılını aldı.

İnsanın evriminde beynin gelişmesi ile düşünce ve tasavvur (hayal-tasarım) yetenekleri mükemmelleşmiştir. Bugün gördüğümüz otomobilden, uçağa kadar bütün teknoloji bu yeteneklerin sonuçlarıdır. Genler ile sonraki kuşaklara aktarılan bilgilerin, yazı ile gelecek kuşaklara aktarılması evrim sürecinin bir kestirme yolu olmuştur.

Orak-çekice ve böyle bir emeğe artık gerek kalmamıştır. İnsan asli vasıfları olan düşüce gücü ile bunların üstesinden gelmiştir. Üretilen pozitif düşünceler bilimin gelişmesinin önünü açarken, bilimin sonucunda teknoloji müthiş bir ivme kazanmıştır.

Günümüzde mutlak değer artık orak çekiç emeği değildir. Artık mutlak temel değer, düşünce ve bilgidir. İnsanlığın en basit düzeyde de en üst düzeyde de her zaman gereksinimi bu olacaktır. Bedensel emeğe artık çok az düzeyde gerek kalmıştır. Gelinen son noktada sıfır emekle toplumsal düzen kurulabilmektedir. Bunun dünyada en güzel öreneği Japonya’dadır. Japonya’da bu yüzden eğitim oldukça yüksektir. Çünkü okuma yazma bilmiyorsanız tren bileti bile alamazsınız, hangi trene bineceğinizi bile bulamazsınız. İnsansız bilet gişeleri, insansız danışma noktaları hatta insansız-sürücüsüz trenler günlük hayatın içinden şeyler olmuş. Toplum genelinde üniversite mezunları %40’lara ulaşmıştır. Nitelikli eleman ihtiyacı her zaman toplumda mevcutken emeğe dayalı işler ve bu işlere talep oldukça azalmıştır. İnsanlardan beklenen düşünce, bilim, teknoloji, sanat üretmek yani milyonlarca yıllık evrim yatırımın mahsullerini toplamak.

Dr. Turhan Doğan
turhan-sufizmveinsan@hotmail.com
Tokyo -
10.10.2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail