901- "Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir."

Hz. Muhammed

902- "İlim alçaktakileri yükseltir. Bilgisizlikse yüksektekileri alçaltır."

Hz. Ali

903- "Sevgi, bilgiyi ilme dönüştüren bir etmendir."

A.F.Y

904- "Okumayı hiçbir hazineye değişmem."

Gibbon

905- "Hayata anlam veren ölümdür."

Scott Peck

906- "Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür."

Mevlâna

907- "Yaşamın sırlarını bileydin.
Ölümün sırlarını da çözerdin;
Bugün aklın var, birşey bildiğin yok:
Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

Ömer Hayyam

908- "İki şey var ki, asla reddedilmez: Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirleriyle savaşa girdiklerinde yapılan dua..."

Hz. Muhammed

909- "Düşünce, nefsin idrakı ile kendi kendini bulmak ihtiyacında olanlara verilmiştir. Lakin göz bizzat ışıktan ibaret ise görmek için ışığa ihtiyaç hissetmez."

Plotin

910- "Şüphe imanın zıttı değildir. İmanın bir unsurudur."

Paul Tillich

911- "Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah’a havale eden kimseye Allah er veya geçinden bir rızık verir."

Hz. Muhammed

912- "Nifak sokma, Evliyalık alâmetlerinden değildir.

A.F.Y

913- "Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremessin."

Hz. İsa

914- "Dünya güzel bir kitaptır. ama okumayana faydası azdır."

Carlo Goldoni

915- "Uzağı düşünmeyen adam acıyı yanı başında bulur."

Conficius

916- "Mü’min bir bağırsağını dolduracak kadar yer,kafir ise yedi bağırsağını doldurur."

Hz. Muhammed

917- "Bir sırrın ucunu veren,  tamamını elde tutamaz."

Richter

918- "Cehenneme giden yolda yürümek kolaydır"

Yunan Atasözü

919- "Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik;
Yüzlerce incimiz vardı delinmedik.
Sersemliği yüzünden bilgisizlerin
Renk renk düşünceler kaldı söylenmedik."

Ömer Hayyam

920- "Bir insan gelişmişliğinin en iyi ölçüsü acı çekme kapasitesidir. Ama kamil insanlar aynı zamanda neşe dolu olurlar."

Scott Peck

921- "Nefs bir puttur eyle dikkat nesfsine
Kır; o puttan doğmasın bir put yine."

Mevlâna

922- "Din sezgi ve buğzdan başka birşey değildir."

Hz. Muhammed

923- "Fiillerin öğrendiklerin ile eşit düzeyde olmalı."

A.F.Y

924- "Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır."

Andre Gide

925- "Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir. Bir şeyi öğrenmeden fikir ileri sürmek tehlikelidir."

Conficius

926- "Her şeyin özünü görüp doğrusunu söyleyen insan, herkesin düşmanıymış gibi yumruklanmadan bir caddeyi bile zor geçerdi herhalde."

Lord Halifay

927- "Cennet ve cehennem size ayakkabınızın bağından daha yakındır."

Hz. Muhammed

928- "Umut iyi bir kahvaltı, fena bir akşam yemeğidir."

Francis Bacon

929- "Hakikat uçurumun dibindedir."

Demekritos

930- "Alışkanlık edinmek kolaydır, fakat onu üstünden atmaya kalkmak insanın derisini söker."

Josh Billings

931- "Fakirler cennete zenginlerden beşyüz yıl önce gireceklerdir."

Hz. Muhammed

932- "Eğer beynini gereğince kullanamıyorsan, tüm organların sana vebaldir."

Ahmed Hulûsi

933- "Bedensellik kokan sevgi, ergeç bitmeye mahkûmdur."

A.F.Y

934- Bir Nebi, ümmetinden kedisine imamlık edecek birisinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez.

Hz. Muhammed

935- "Genç ve yaşlının yanlışlıkla eğitildiği ilginç bir zamanda yaşıyoruz, doğruyu söyleme cesaretinde bulunanlara ise hemen deli ve aptal yakıştırması yapılıyor."

Eflâtun

936- "Eskileri takip için onların ayak izlerini arama, aradığın onların aradıkları olsun."

Basho

937- "Kaybetme cesareti olmayanın gerçeği söyleme kapasitesi yoktur."

Jeery Brown

938- "Hayyam bilgelik çadırları dokudu;
Sonra dert potasında yandı kül oldu.
Bir pula satıldı kader çarşısında,
Ölüm celladı geldi, boynunu vurdu."

Ömer Hayyam

939- "Geride bıraktıklarımızın kalplerinde yaşamak, ölmemektir."

Thomas Campbell

940- "Kargalar bağlara ve bahçelere çadır kurunca, bülbüller sükût ederler.

Mevlâna

941- "Doğru yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız sizi ezip geçeler."

Will Rogers

942- "Kendini kabir ehlinden say."

Hz. Muhammed

943- "Sevgi ve aşk kendini görmemeyi, paylaşmayı getirir."

A.F.Y

944- "Ben göklere bakıp varlıkların azametini müşahade edip Allah'a inanmayanlara hayret ediyorum."

Abraham Lincoln

945- "Sürekli ve yavaş giden yarışı kazanır."

Ezop

946- "Kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar, iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür."

Hz. Muhammed

947- "Gecenin hayalinde sultan olabilirsin; ama hakikat güneşi doğduğunda nereye kaçacaksın?"

Ahmed Hulûsi

948- "Kişisel elektiriklenmelerin sevgiyle alâkası yoktur. Elektiriklenme, fizyolojik yapının istek ve arzuları istikametinde doğar ve zamanla son bulur."

A.F.Y

949- "Gerçeği sev, hatayı bağışla."

Voltaire

950- "Âdemoğlu malım malım der. Ey Âdemoğlu; yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden, ya da hayır yoluna harcayarak önden gönderdiğinden başka ne malın var ki?

Hz. Muhammed

951- "Yüksekliğin sureti göklerde, manası ise temiz ruhlardadır."

Mevlâna

952- "Sevgiyle yuğrulmamışsa yüreğin
Tekkede manastırda eremessin.
Bir kez gerçekten sevdinmi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin.

Ömer Hayyam

953- "Altı güvenilir hizmetkârım var
(Bana bütün bildiklerimi onlar öğrettiler);
Adları; Ne, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Nerede, ve Kim.

Rudyard Kipling

954- "Canlardan perde kalksaydı, canların her sözü mesihane olurdu."

Mevlâna

955- "Herşeyin kendine ait bir güzelliği vardır, ancak herkes bunu göremez."

Confucius

956- "Acele etme ama tembellikte etme."

Goethe

960- "Uhud dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim."

Hz. Muhammed

961- "Gerçekler dosttur."

J. Irwin Miller

962- "İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır."

Atasözü

963- "Hayal kurma bilgiden daha önemlidir."

Albert Einstein

964- "Tembellik ölümün küçük kardeşidir."

N. Kemal

965- "Doğa birine başka diğerine başka davranmaz."

Tao Öğretisi

966- "İlim ibadetten efdaldir. Dinin nazımıdır. (nizam üzere yürütenidir.)"

Hz. Muhammed

967- "Günah, 'senin varlığından' doğar!.."

Ahmed Hulûsi

968- "Kendini kendine bırakırsan sonunda kendinle başbaşa kalırsın."

A.F.Y

969- "Bir şeye sahip olna kaybetmesini bilmeli,
Mutluluk içinde olan acıyı da tatmalı."

Schiller

970- "Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir."

Sadi

971- "Dünyalık yönünden üstünüzde bulunanlara değil,sizden daha aşağıda   bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizdeki Allah’ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur."

Hz. Muhammed

972- "Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır."

Aiskhylos

973- "Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam?
Ben haramı helâli karıştırmam:
Seninle içilen şarap helaldir,
Sensiz içtiğim su bile haram.

Ömer Hayyam

974- "Velilerde Allah'tan gelen bir kudret vardırki, onunla yayından fırlamış oku, yolundan geri çevirirler."

Mevlâna

975- "Korkan geceden yol alır. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Şunu biliniz ki Allah’ın metaı pahalıdır. Biliniz ki Allah’ın metaı cennettir."

Hz. Muhammed

976- "Kanâat eden muhtac olmaz."

Hasan Basri

977- "Zahidler ahiretin padişahıdır. Arifleer de zahidlerin."

Zünnun-u Mısri

978- "Can bağından "HAL" ve "ZEVK" eksik ise
çok mu? olgu er hep gam yese?

Mevlâna

979- "Aklın isbatı yanlızlığı sevmendir."

Cüneyd-i Bağdadi

980- "İhlas Allah ile kula arasında bir sırdır. melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, heva bilmez ki eğsin."

Cüneyd-i Bağdadi

981- "Allah, ancak ilim ve edebten mahrum olan kişiyi rezil kılar."

Hz. Muhammed

982- "Ömrünü koyduğun oyunda, yanlış ata oynamanın pahası, ebedi hüsrandır!."

Ahmed Hulûsi

983- "Zorlayıcı, barbar, tahakkûm dolu davranışların sevgide yeri yoktur."

A.F.Y

984- "İster bu cihanın aşkı olsun ister o cihanın aşkı... Gercek maşukta suret yoktur."

Mevlâna

985- "Varlık yokluk derdini aklından sil;
Bırak öteleri de kendini bil.
Doldur şarabı, geniş bir nefes al:
Kaç nefes alacağın belli değil."

Hayyam

986- "Tesadüf, inançsızların kadere taktıkları isimdir."

Andre Suares

987- "İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşiti olursun.

Hz. Ali

988- "Günah, yasak olduğu için acı vermez. Acı verici olduğu için yasaktır."

Goethe

989- "Bütün devir; günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmış bir "an"ın içine sığmıştır şu an..."

Şebüsteri

990- "Sabır bela ile karşılaşıldığında gereklidir".

Hz. Muhammed

991- "Çok kere, en güçlü tenkit ses çıkarmamaktır."

Charles Buxton

992- "Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez."

Garry Eınsenberg

993- "Uyuyan-erkek-kadın-her kulun ruhu iyice uykuya daldıktan sonra arşa çıkarılır: Arşın aşağısında uyanmayan kişinin rüyası doğrudur, onun altında henüz oraya varmadan uyanan kişinin rüyası ise, yalandır."

Hz. Muhammed

994- "Gökten iner mi tembel için arza maide,
Öyle küllük gibi yaşamaktan ne faide.

İsmail Safa

995- "Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür."

Aristotales

996- Sen bu dünyanın sırlarıa eremessin;
Erenlerin dilinide söktüremessin;
İyisi mi iç şarabı, cennet et bu dünyayı:
Öbür cennete ya girer, ya giremessin.

Hayyam

997- "Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür."

Hz. Ali

998- "Allah’ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse, sultan da olsa dilenci gözlüdür."

Mevlâna

999- "Sözün, gözsüzlere göz olsun."

Yusuf Has Hacip

1000- "Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol."

İmâm-ı Gazâli

 


Üst Ana sayfa e-mail