501- "Kişi ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır."

Hz. Muhammed

502- "Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır."

Ahmed Hulûsi

503- Ümmetimin helâkı  şu üçtedir: Asabiyye... Kaderiye... birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Hz. Muhammed

504- "Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür."

Muhiddin Arabi

505- "Müslümanı terk onun kanını akıtmak gibidir."

Hz. Muhammed

506- " Yapılan en kolay iş, havanda su dövmektir."

A.F.Y

507- "Bir şeye halâ inanmakla, yeniden inanmaya başlamak arasında çok büyük bir fark vardır."

W.H. Auden

508- "Peşin fikirler, muhakemesiz hükümlerdir."

Voltaire

509- "Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir."

Muhyiddin Arabi

510- "Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!."

Hz. Muhammed

511- "Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar."

Hz. Muhammed

512- "Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.

Montaigne

513- "Dünden ibret alan, yarını inşa etmeye başlar."

A.F.Y

514- "Uhud, şahid ol! şüphesiz senin üzerinde nebi, sıddîk, ve şehid vardır."

Hz. Muhammed

515- "Seven kişi, içindeki eriyiğin sürekli değişmesiyle rengini değiştiren saf beyaz camdan yapılmış bir kase gibi, sevgilinin rengiyle renklenir."

Muhiddin Arabi

516- "Beni üç yerde anmayın; yemek yerken, hayvan keserken, aksırdığınız zaman."

Hz. Muhammed

517- "İnsanın cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır."

Disraelli

518- "İnsanların çoğu kıymetli değerli taşlar gibidir. Tüm güzelliklerinin ve parlaklıklarının meydana çıkması için, daha iyi insanlarla bir araya gelip cilalanmaları gerekir."

S. Smiles

519- "Günah, başkasının başına da beladır. Onu ayıplarsa, aynı şey kendi başına da gelir, onu gıybet ederek kötülerse bu defa günaha girer, onu hoş karşılarsa bu sefer aynı günaha ortak olmuş olur."

Hz. Muhammed

520- "Ölünce melekler onu yolcu eder. Ben de ruhlar içerisinde ona rahmet indiririm..."

Hz. Davud

521- "Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür."

Hz. Muhammed

522- "Amaç insanlık değil Üst İnsansır."

Nietzsche

523- "Kaydederek aklınıza yardımcı olun."

Hz. Muhammed

524- "Cehennem dediğinde dal odun yoktur,
Herkes ateşini buradan götürür.

Pir Sultan Abdal

525- "İman 70 kûsur şubedir; en üstünü Lâ ilahe illallah sözüdür. En aşağı mertebesi ise insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir."

Hz. Muhammed

526- "Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helak oldu."

Hz. Muhammed

527- "Kendisine hakim olamayan insan hür değildir."

Cladius

528- "İnsanlar beni anlamıyor diye kaygılanmam; ben insanları anlamazsam kaygı
duyarım."

Conficius

529- "Hasenât'ül Ebrar, Seyyiât'ül Mukarrebin.."

Hz. Muhammed

530- "Istıraplar,insanı gökyüzüne götüren merdivenlerdir."

İngiliz Atasözü

531- "Boş çuval dik durmaz."

G. Herbert

532- "Nefsine zor gelen, hakkında hayırlıdır."

Hz. Muhammed

533- "İnsan,içi oyulmadıkça ötmeyen bir kamışa benzer."

Mevlâna

534- "İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir."

Hz. Muhammed

535- "Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler."

Muhiddin Arabi

536- "Cehennem şehvetler ile, Cennet de nefsin hoşlanmadığı şeylerle örtülmüştür."

Hz.Muhammed

537- "Ramazana Ramazan demeyiniz. Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazana Şehr-i Ramazan (Ramazan Ayı) deyiniz."

Hz.Muhammed

538- "Ömür akan su gibidir, durmadan yenilenir,
Beden sabit görünse de her an değişir.

Mevlâna

539- "Rabbim beni Adem'e 2 şeyde üstün tutmuştur. Benim cin'im müslüman, Adem'in cin'i kafir, idi. Benim hanımım bana yardımcı oldu, Adem'in hanımı onun günah işlemesine sebep oldu."

Hz.Muhammed

540- "Ben hataları gören gözleri yok ettim."

Mevlâna

541- "Bilgi ibadetten üstündür."

Hz. Muhammed

542- "Eğer bir müminin kalbini kırarsan
    Hakk’a eylediğin secde değildir."

Yunus Emre

543- "Toprak ne kadar zengin olursa olsun, ekilmedikçe mahsul vermez.
Kafalar da öyle;ekilmeyen kafalar da fikir üretmez.

Senaca

544- "Ümmetim yağmur gibidir; önü mü, sonu mu hayırlıdır bilinmez..."

Hz. Muhammed

546- " Gündüz kandilini bulmayan,gece karanlığına razı demektir."

Cenap Şehabettin

547- "Kapalı gözler ,ruhu seyretmenin en güzel şeklidir."

Victor Hugo

545- "Her gün bir önceki günden daha şerlidir.. (Bu durum) Rabbinize kavuşuncaya kadar (devam eder)..."

Hz. Muhammed

548- "Çok gülenin heybeti azalır."

Hz. Ali

549- "Bu dünyada kim güldü ki sen gülesin."

Yunus Emre

550- "Bulanmadan ve donmadan akmak ne hoştur."

Mevlâna

551- "Güçlü mü'min, Allah katında zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat her ikisinde de ayrı ayrı hayır vardır. Sana fayda verecek şeye sarıl. Allah'tan yardım iste! Acze düşme! Eğer başına birşey gelirse; "Şayet şöyle yapsaydım, böyle olurdu" deme. Ancak: "bu Allah'ın takdiridir. O dilediği gibi yaptı" de. Zira (şöyle yapsaydım, böyle olurdu) denilmesi, şeytanın işine kapı açar.

Hz. Muhammed

552- "İnsanın hissettiği, idrak ettiği şeyler, klasik anlamın dışında bir tesbih ve duadır."

A.F.Y

553- "Hâlikin nâ-mütenâhi adı var en başı "Hakk"
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak
Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken
Mutlaka sure-i ve'l asr okurmuş bu neden
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrar-ı felâh
Başta imân-ı hakîki geliyor sonra salâh
Sonra hak sonra sebât; İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık.

M. Akif Ersoy

554- "Vukûf-i zamânî nefsin ahvaline vâkıf olman, bu haller şeriata ve Allah'ın rızasına uygunsa şükretmen, değilse istiğfar etmendir."

Nakşibendi

555- "Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir."

Ebu Siad-i Ebu'l Hayr

556- "Yaşam, zemini kaygan, zorluklarla dolu, yürüyen bir bant gibidir."

A.F.Y

557- "Gücünüz nisbetinde amel işleyiniz. Zira siz usanmadıkça Allah (ibadetlerinizin karşılığını vermekten) usanmaz.

Hz. Muhammed

558- "Körler, güneşi görmese de güneş vardır."

Atasözü

559- "Kur'an ile İnsan ikiz kardeştir."

Hz. Muhammed

560- "Allah, her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, "her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim" der.

Hz. Muhammed

561- "Herkesin anlayış derecesi farklı farklıdır. Benim sana anlatacaklarım, ancak senin anlayabileceğin kadardır.

Mevlâna

562- "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükredemez."

Hz. Muhammed

563- "Kıyamete yakın, en az bulunacak olan, helal para ve kendine itimad edilecek dosttur."

Hz. Muhammed

564- "Kim iki rekât namaz kılar ve bu esnada içinden başka birşey geçirmezse, geçmiş günahları affolunur."

Hz. Muhammed

565- "Yaşama pencereden dışarı bakar gibi bakın."

A.F.Y

566- "Merhamet edenlere, Rahman olan Allah da Rahmetiyle merhamet eder, yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin."

Hz. Muhammed

567- "İşaretler onlara bağlanmak için değil, gösterdiklerinin değerlendirilmesi içindir."

Ahmed Hulûsi

568- "Ya Rabbi; örneklerle, beni insanları uyandırman için vesile kıldıysan, onlara teşekkür ederim. Sana şükretmeme vesile oldukları için..."

A.F.Y

569- "Bakılan manzara üzerinde bulunulan tepenin yüksekliğine bağlıdır."

Fransız Atasözü

570- "Din nasihattır."

Hz. Muhammed

571- "Allah'ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah'ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır."

Hz. Muhammed

572- "Güneşin varlığı yanında, ayın hükmü düşünülemez."

A.F.Y

573- "En doğru rüya gündüzleyin görünen rüyadır. Çünkü Allah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir."

Hz. Muhammed

574- "Kazananları kaybedenlerden ayıran tek şey, kaderin her yeni oyununa gösterdiğiniz tepkidir.

Donald Trump

575- "Kişi, oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü olunca ona ancak aklı ve güzel huyu kadar sevap verilir."

Hz. Muhammed

576- "Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.

Eflâtun

577- "Halifeler Kureyştendir."

Hz. Muhammed

578- "Ay Dünya'nın etrafında döner, ancak Dünya'yı etkiler."

A.F.Y

579- "Allah indinde şefâat bakımından en faziletlisi  Kur'an'dır. Ne Nebi, ne Melek, ne de başkası..."

Hz. Muhammed

580- "Tutsaklığın, insan kalbine yerleştiğine inananlar yanılırlar. Vücut, bir efendinin emri altına girebilir, hatta onun malı olabilir, ama dimağlar özgürdür. O, hiçbir kayıt ve şart taşımaz, içinde tutuklandığı duvarlar bile onu kapatamaz.

Seneca

581- "Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalb'ten ve doymayan nefisten sana sığınırım."

Hz. Muhammed

582- "Bir saati olan saatin kaç olduğunu bilir. İki saati olan asla emin olamaz."

Lee Segal

583- "Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için   ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz."

Hz. Muhammed

584- "Size kafanız hükmediyorsa kralsınız. Vucudunuz hükmediyorsa, köle!."

Cato

585- "Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allahtan başka bir ilah yoktur ve Allah herşeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yanlız Allah'ındır."

Hz. Muhammed

586- "Seviyorum demeyin, beğeniyorum deyin. Zira sevgi kolay yutulur bir lokma değildir."

A.F.Y

587- "Bataklıkta yetişen gül bile olsa yakana takma."

Mevlâna

588- "Her sabit düşünce sahibi için zindandır."

Neitzsche

589- "Ne yaparsan onu bulursun, hangi ölçekle ölçersen o ölçekle alırsın."

Hz. Muhammed

590- "İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz."

Rahibe Teresa

591- "Adamın birine, 'yanlış trene bindiniz' demişler. Adam itiraz etmiş: 'Hayır, makinist ters gidiyor' demiş."

Nietzsche

592- "Öc almaya gücü yeterken af ile muamele eden kimse ne azizdir.

Hz. Muhammed

593- "Bedenin ışığı el, elin ışığı şekildir..."

A.F.Y

594- "Bir yanda ölümdür ama o yanda doğumdur. Ölüm batma gibi görünür ama aslında doğmaya hazırlıktır."

Mevlâna

595- "Bana birisi iyilik ederse onu hiç unutmam,
Bana birisi kötülük ederse hemen unuturum,
Birisine kötülük edersem hic unutmam,
Birisine iyilik edersem hemen unuturum."

Deveci

596- "Bildiğim bir şey varsa o da hiçbirşey bilmediğimdir."

Sokrates

597- "Geniş mesken, dürüst komşu, ve rahat binek insanın saadetindendir."

Hz. Muhammed

598- "Ölüm, yaradılmışın Yaradan’a kavuşmasıdır,Seb-i arus’dur."

Mevlâna

599- "İnsan insanı sevdiği zaman, onu sevdiğini ona haber versin."

Hz. Muhammed

600- "Gen boyutu, enerjiyle beyin arasında aracı katıdır."

A.F.Y

 Üst Ana sayfa e-mail