201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür."

Fransız Atasözü

202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)"

Hz.Muhammed

203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)"

Hz.Muhammed

204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)"

Hz.Muhammed

205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)

Hz. Muhammed

206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir."

Eflâtun

207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."

Bud Holiday

208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."

Ovidius

209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.."

Pir Sultan Abdal

210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."

Hz-Ali

211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."

Shakespeare

212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."

John Gaisworty

213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır."

Darwin

214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

Voltaire

215- "Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."

Cüneyd-i Bağdadi

216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.."

Ebu Hafs

217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."

Hz.Muhammed

218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.."

Hz.Muhammed

219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.."

Serrac

220- "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.."

Hz.Muhammed

221- "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.."

Cüneyd-i Bağdadi

222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!."

Ahmed Hulûsi

223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."

Hz.Muhammed

224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.."

Cüneyd-i Bağdadi

225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.."

Hz.Muhammed

226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,

Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...

Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,

Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..."

Abdulkerim Ceyli

227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.."

A.F.Y

228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."

Albert Einstein

229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."

A.F.Y

230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."

Ahmed Hulûsi

231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."

A.F.Y

232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."

Hz-Ali

233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır."

Lucille S. Harper

234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."

George Bernard Shaw

235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."

Philip Sidney

236- "Okunacak en büyük kitap insandır.."

Pir Haci Bektasi Veli

237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."

Tolstoy

238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir."

A.F.Y

239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.."

Ahmed Hulûsi

240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!."

Ahmed Hulûsi

241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,

Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...”

Abdûlkerim Ceyli

242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."

Montesquieu

243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."

Albert Einstein

244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.."

Leo Tolstoy

245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."

Hz.Muhammed

246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.."

Yunus Emre

247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."

Hz.Muhammed

248- "Bilinenin ispatı gerekmez.."

AFY

249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."

A.F.Y

250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."

Ken'ân Rifâî

251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..

   'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..

   Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...

   Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.."

Ahmed Hulûsi

252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol

   Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,

   Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..

   Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

   Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

   Hoşgörülükte deniz gibi ol,

   Ya olduğun gibi görün,

   Ya göründüğün gibi ol...."

Mevlâna

253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir."

A.F.Y

254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"

Balzac

255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."

Geothe

256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."

Sadi

257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Beyazıt

258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."

Necip Fazıl

259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."

W.Shakespeare

260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

Balzac

261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."

Hyman Rickover

263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."

H. Dunant

264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."

Conficius

265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Conficius

266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"

Hz. Muhammed

267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur"

Hz. Muhammed

268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz"

Hz. Muhammed

269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"

Hz. Muhammed

270- "Yolculuk azaptan bir parçadır"

Hz. Muhammed

271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"

Hz. Muhammed

272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"

Hz. Muhammed

273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"

Hz. Muhammed

274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"

Hz. Muhammed

275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;

1) Ganimetler bana helal kılındı

2) Bana şefaat etme yetkisi verildi

3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)"

Hz. Muhammed

276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"

Hz. Muhammed

277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"

Hz. Muhammed

278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili)

Hz. Muhammed

279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur."

Hz.Muhammed

280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır"

Hz. Muhammed

281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır."

Hz. Muhammed

282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"

Hz. Muhammed

283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"

Hz. Muhammed

284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"

Hz. Muhammed

285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"

Hz. Muhammed

286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"

Hz. Muhammed

287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"

Hz. Muhammed

288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."

Seneca

289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."

Seneca

290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."

Zukianos

291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."

Zukianos

292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."

Eflâtun

293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."

Eflâtun

294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."

Geothe

294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."

Conficius

295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."

Gazâli

296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."

Hz. Ali

297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."

Cuneyd-i Bağdadi

298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."

Berthard Russel

 

299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım."

Hallac-ı Mansur

300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."

Seneca

 


Üst Ana sayfa e-mail