701- "Dilenci at üzerinde de gelse, ona sadaka verin."

Hz. Muhammed

702- "Arınmak, ateşle dağlanmak gibidir."

A.F.Y

703- "İnsanın beşiğini seçmesi kendi elinde değildir."

Alfred De Vigny

704- "Ben, kendim için hoş görmediğim birşeyi sizin için asla istemem"

Hz. Muhammed

705- "Kaza gelince feza daralır."

Arap Atasözü

706- "Ben, dayanıp yaslanarak yemek yemem."

Hz. Muhammed

707- "Her olayı hayır bil,
Her geceyi kadir bil,
Her geleni hızır bil."

Mevlâna

708- "Aza sahip olan değil, çoğu isteyen fakirdir."

Seneca

709- "Kendi nefsin için sevdiğin şeyi tüm insanlar için de sev ki, müslüman olabilesin."

Hz. Muhammed

710- "Dünü seven bugünü sevmedikçe dünü sevmiş sayılmaz."

A.F.Y

711- "Kötü tohumdan iyi meyve hasıl olmaz."

Sadi

712- "Kelimeler düşüncemizin giyimleridir."

Chesterfield

713- "Dünyaya yalnız geldiniz, yalnız gideceksiniz. Gene de bana göre, yaşarken gelip giderkene göre daha yalnızsınız."

Emily Carr

714- "Benim için kıyam edilmez (ayakta el bağlanıp durulmaz), kıyam yanlız ve yanlız Allah için yapılır."

Hz. Muhammed

715- "Başkalarını düzeltmek istiyorsanız ,önce kendinizi düzeltiniz."

Hz.Ömer

716- "Kendi kendini yenmek zaferlerin en büyüğüdür."

Platon

717- "Ben, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?

Hz. Muhammed

718- "Herkes kendi geleceğinin mimarıdır."

İngiliz Atasözü

719- "Kitap aklın ilacıdır."

Ovidius

720- "Sütsüz koyun fazla meler."

Japon Atasözü

721- "Konuş ki seni görebileyim."

Ben Johnson

722- "Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi; kadınlar, güzel koku ve namaz ki gözümün aydınlığı ona konmuştur."

Hz. Muhammed

723- "Dünü bugüne taşıyamayan, bugünü de yarına taşıyamaz."

A.F.Y

724- "Konuşmak bir ihtiyaç ise susmak bir sanattır."

Goethe

725- "Güzel konuşmak için tek bir yol vardır; dinlemeyi öğrenmek."

Marley

726- "Ben Ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttuğum gibi oruçsuz günler de geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirirse o benden değildir.

Hz. Muhammed

727- "Gönlün konduğu yer Allah’ın vechidir."

A.F.Y

728- "Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın."

Hz. Muhammed

729- "Ben ashabım için emanım."

Hz. Muhammed

730- "Uşağım dahi olsa hatalarımı düzleten efendim olur."

Goethe

731- "Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil;
İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının..."

Hz. Muhammed

732- "Hırs ile mutluluk, birbirini hiç görmezler."

B.Franklin

733- "Hud, Vâkıa, Mürselât, Nebe ve Tekvir sureleri beni ihtiyarlattı."

Hz. Muhammed

734- "İnsan nereye giderse oraya bütün varlığıyla gitmelidir."

Conficius

735- "Vahiy bana zaman zaman zil, çan ve çıngırak sesi gibi gelir. Beni en çok zorlayan şekil budur. Bu geliş şeklinde, ses benden uzaklaştığında ben vahiy elçisinin söylemiş olduğunu ezberlemiş haldeyimdir. Zaman zaman da vahiy meleği bana bir erkek şeklinde görünür, bana konuşur ve konuştuğu hafızama nakşedişir."

Hz. Muhammed

736- "Kalp korkuyu bilmedikçe korku yoktur."

Conficius

 737- "Varlığımı elinde tutan kudrete yemin ederim ki, faraza Musa sizin içinizde yeniden zuhur etse ve beni bırakıp da O'na uysanız sapmış olursunuz. şu bir gerçek ki, siz siz ümmetler içinde benim payımsınız. Ve Ben de Nebiler içinden sizin payınızım."

Hz. Muhammed

738- "İnsanı Allah’tan perdeleyen, şirki oluşturan en önemli duygu korkudur."

A.F.Y

739- "Testi taştan korkar.

Mevlâna

740- " Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

Swift

741- " Körler görmesede yıldızlar vardır."

Mevlâna

742- "Yaratanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür."

Hz. Ali

743- "Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır."

Beyazıd-ı Bestâmi

744- "Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider."

Ciyordano Bruno

745- "Namaz, her temiz kişinin Allah'a yaklaşmasıdır."

Hz. Ali

746- "Harâret Cehennem ‘den bir kabarmadır. Harâretinizi (soğuk) su ile söndürünüz."

Hz. Muhammed

747- "Burada sarhoş olup müptelâ olan kişi, âhirette şarap içemez.”

Hz. Muhammed

748- "Edep Haddini bilmektir."

Ahmed Hulûsi

749- "Kimin dünyada iki yüzü varsa, kıyâmet günü ateşten dili olacaktır."

Hz. Muhammed

750- "İbâdet türü çalışmalar arınmaya uzanan basamaklardır."

A.F.Y

751- "İnsanlara bir zaman gelip çatar ki; o zamanda Kur'ân'dan ancak eser ve yazı, İslâmdan da isim kalır. O gün, insanların mescitleri mâmurdur yapı bakımından; haraptır hidâyete mahâl olmak bakımından. O gün mescitlerde oturanlar, onları yapanlar, yeryüzünün en kötü kişileridir; fitne onlardan çıkar, suç ve hatâ onlara sığınır. Kim o fitneye girmemek isterse, sürüp götürürler; kim geri kalırsa yürütüp alırlar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan AlIah buyurur ki: 'Zâtıma and olsun ki; Ben o kavme öylesine bir fitne gönderirim ki, bilgi sâhibi bile şaşırır kalır ve o fitneye dalar.' Biz Allah'ın bağışlamasını, gafletle ayağımızı kaydırmamasını dilemekteyiz.

Hz. Ali

752- "Bir gün nefsime dedim: "gel seninle Rabbime gidelim." gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

Beyazıd-ı Bestâmi

753- "İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır."

Hz. Ali

754- "Cennet 'in toprağı, beyaz undan yapılmış ekmektir."

Hz. Muhammed

755- "En basit şey; insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü insan, istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır.

Demestan

756- "Hac, her zayıfın savaşıdır.

Hz. Ali

757- "Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir."

Eflâtun

758- "Kadının savaşıysa, kocasıyla iyi geçinmesidir."

Hz. Ali

759- "Hayat, inanmak ve mücadele etmektir."

Hz. Hüseyin

760- "Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür."

İmam-ı Gazâli

761- "En koyu cehalet, hakkında hiçbirşey bilmediğin bir şeyi reddetmektir."

J. Brown

762- "Kıyâmet günü insanların en çok azap görenleri, Allah ‘ın yarattıklarını taklit edenlerdir."

Hz. Muhammed

763- "Duygusal yönleri ibadet kılıfı altında gizleyenler kurtuluşa eremezler, asla arınamazlar."

A.F.Y

764- "İnsanlar, yalnızlıktaki mahsuru benim kadar bilseydi, hiçbir atlı,tek başına bir gecelik olsun yol yapmazdı."

Hz. Muhammed

765- "Allah, ezelde ilminde, öyle bir merdiven taktir etmiş, çizmiş ki, o merdivenin basamakları insanlar, merdiven ise insanlık!... Her bir insan, hangi basamak olarak takdir edilmişse, o basamağın yontusuna tabi olacak, bir ömür boyu yaşamından sonra gelip o basamağı oluşturacaktır!..."

Ahmed Hulûsi

766- "Nimete hamdetmek, gitmemesini sağlayan bir garantidir."

Hz. Muhammed

767- "Kaybettiklerin vardır, kaybettiklerinin yanın da..."

A.F.Y

768- "Elhamdu lillahi rabbil-alemin, yedi ayettir, onlardan biri Bismillahirrahmanirrahim’dir!
O, seb-i mesani’dir, Kur’an-ı aziimdir! O, Ümmül kitaptır. O, Fatihatül kitaptır."

Hz. Muhammed

769- "Bayram, (Ramazan) orucunu, geceleri ettiği ibâdeti Allah'ın kabül ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah'a isyan edilmezse, o gündür bayram."

Hz. Ali

770- "Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Eflâtun

771- "Dünya Mü’min için temiz olamaz, nasıl temiz olabilir ki? O’nun zindanı ve belasıdır."

Hz. Muhammed

772- "Dünya ahiret ehline haramdır ahiret te dünya ehline haramdır! Her ikisi de (kendilerini tamamen Allah’a verenlere) haramdır."

Hz. Muhammed

773- "Yaşamını sadece ibadete endeksleyenler, mahşerde elinde şirk bayrağı olduğu halde dolaşacak olanlardır."

A.F.Y

774- "Her şeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur."

Hz. Ali

775- "Hakikâte yalnız bir yoldan gidilir; fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir."

La Bruyere

776- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder."

İmamı-ı Gazâli

777- "Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz."

J. Brown

778- "Gençlik deliliğin bir parçasıdır! Kadınlar ise şeytanın kemendidir."

Hz. Muhammed

779- "Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıpta gündüzün yıkan kişi gibidir."

Hz. Muhammed

780- "Dünyadakiler, uykuda yol alan kervan ehline benzerler."

Hz. Ali

781- "Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için, bir felaket beklememek gerekir."

J. Brown

782- "Tatlı suyun başı, kalabalık olur."

Mevlâna

783- "Bir amacın başarı limitini, kendi inancımız belirler."

Conficius

784- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Beyazıt

785- "Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer."

Goethe

786- "Sübhanallah, bu gece ne fitneler nazil oldu! Ne hazineler de açıldı! Ezvac-ı tahirâtı uyandırınız.
Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar."

Hz. Muhammed

787- "Beynin size yapacağı en büyük zulüm; kendisini aktif hale getirmemesidir.

A.F.Y

788- "Oruç tuttuğun zaman başına yağ sür ve yüzünü yıka, ta ki gizlide olan babana oruçlu görünesin."

Hz. İsa

789- "Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur."

Samuel Johnson

790- "Her Peygamberin Peygamberlerden dostları vardır. Benim dostum ve ceddim, Rabbimin Halili olan İbrahim'dir."

Hz. Muhammed

791- "Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikcisidir."

Shakespeare

792- Namazın kısaltılması, Allah'ın sizlere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabul edin."

Hz. Muhammed

793- "Onda olanın, sende var olduğunu O söylemiyormu?

A.F.Y

794- "Tevhid, Allah'ı vehmine göre tavsîf etmemek (vasıflandırmamak).

Hz. Ali

795- "Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin."

J. Brown

796- "Mü'minin mü'mine bakışı, İbadet; yüzüne gülmesi, kefârettir."

Hz. Muhammed

797- "Her zaman yaptığın şeyleri yapmaya devam ettiğin sürece, her zaman elde ettiğin şeyleri elde edeceksin."

J. Brown

798- "Büyük ve üstün insan, daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise, daima üzüntü ve telaş içindedir."

Conficius

799- "Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa, İnsanların ona yük olması da çoğalır."

Hz. Muhammed

800- "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez."

La Fontaine

 


Üst Ana sayfa e-mail