801- "Ey nas kendinize geliniz! Siz ne sağıra ne de gaibe dua etmiyorsunuz, siz ziyadesiyle duyan pek yakın ve sizinle beraber olan (Allah’a) dua ediyorsunuz."

Hz. Muhammed

802- "Menfaate dayalı dostluklar, ergeç yıkılmaya mahkûmdur."

A.F.Y

803- "Kim Kur ‘an ‘ı okur ve onunla amel ederse, Kıyamet günü babasına bir taç giydirir."

Hz. Muhammed

804- "Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır."

Hz. Ali

805- "Yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün, kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi, güne yeter."

Hz. İsa

806- "Ameller, Allah 'a Pazartesi ve Perşembe arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum şekilde arz edilmesini severim."

Hz. Muhammed

807- "Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgâr yardım edemez."

Moliere

808- "Eğrinin gölgesi de eğridir."

Hz. Ali

809- "İlmi yazıp kitap haline getirmek sûretiyle kaydedip (koruyunuz)."

Hz. Muhammed

810- "Küfrün sizde oturması, yerleşmesi için ‘Ben bunu yapmasaydım’ demeniz yeterlidir."

A.F.Y

811- "Kim Allah'tan korkarsa; Allah, onu bütün korktuklarından korur."

Hz. Muhammed

812- "Ecel, verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir."

Mevlâna

813- "İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar."

Goethe

814- "Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir."

Mevlâna

815- "Kim bir musibete uğrarsa, benim yokluğum sebebiyle maruz kaldığı musibetini hatırlasın; çünkü bu, en büyük musibettir."

Hz. Muhammed

816- "Cenab-ı Hak, kendini örtmeyi dilediğinde Akla ve Hayale gelmeyecek şekilde bunu gerçekleştirir, ondan şüpheniz olmasın."

A.F.Y

817- "İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler."

Moliere

818- "Mü'min'i sevindirmiş olan, Allah'ı sevindirmiş olur."

Hz. Muhammed

819- "Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz."

Mevlâna

820- "Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir."

Moliere

821- "Cenazede çabuk olun; eğer salih biri ise, kendisine iyilik etmiş olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."

Hz. Muhammed

822- "İlkler son, sonlar ilk olacak."

Hz. İsa

823- "Her asır, büyük bir şahsiyetin adıyla anılır. Bundan sonraki asırlar da benim adımla anılacaktır."

Muhiddin-i Arabi

824- "Sizi İslâm'a öylesine bir nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir: İslam teslîm oluştur; teslîm oluş yakiyndir; yakiyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır; emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir."

Hz. Ali

825- "Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır.

A.F.Y

826- "İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir."

İmam-ı Gazâli

827- "Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil tayin eder."

Conficius

828- "İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlarıdır."

Hz. Ali

829- "Mü'minler birbirinin kardeşidir ve insanlık (âlem) bir tek nefis gibidir."

Hz. Muhammed

830- "Gökyüzünün Krallığı, gözle görülecek bir şey değildir. İnsanlar 'işte şurada ya da burada' diyemezler. O, sizin içinizdedir."

Hz. İsa

831- "Ziyaretin en hayırlısı, ziyaret edilecek olan kimseyi kaybetmektir"

Hz. Muhammed

832- "Ne bilginler geldi , neler buldular
Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar
Hangisi yarıp geçti bu karanlığı
Birer masal söyleyip uyuya kaldılar..."

Hayyam

833- "Biri diğerine ihânet etmedikçe, iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri diğerine ihânet etti mi, Ben aralarından çekilirim. Sonra, şeytan gelir."

Hz. Muhammed

834- "Sizler, tevbeye yakışır meyveler verin."

Hz. İsa

835- "Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider."

Goethe

836- "Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

Mevlâna

837- "Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir."

Hz. Muhammed

838- "Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir."

Hz. Ali

839- "Kardeşlerimi Allah yarattı; fakat dostlarımı ben buldum."

Goethe

840- "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye dünyaya geldim."

Hz. İsa

841- Dikkat ediniz! Size cennet ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Hor görülen her zayıf  (müslüman) dır ki, bu kimse Allah adına yemin etse Allah O’nun yeminini yerine getirir. Dikkat ediniz! Size cehennem ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Her katı kalpli, zenginliğine rağmen cimri olan ve büyüklük taslayandır.

Hz. Muhammed

842- "Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır."

Jaspers

843- "Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır."

Muhammed İkbâl

844- "Dünya sevgisi bütün yanılgıların başıdır."

Hz. Muhammed

845- "Kur'an'ın sergilediği dinin gayesi insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir."

Şatibi

846- "Kıyamete kadar yıkılmaz çatı; Kabir!
Ha doksanbir olmuş evlerin katı, Ha bir!
Karanlık, deştikçe dipsiz karanlık... Düş'ün!
Olanca gerçeği işte, bir anlık, Düşün!
Tükür bu hayatın irin yüzüne! Tükür!
Gam yeme, çıkmak var yolun düzüne; Şükür!

Necip Fazıl

847- "Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir."

Napolyon

848- "Her kim kalbinde zerre kadar îman olduğu halde ölürse cennete girer."

Hz. Muhammed

849- "İnsanın gözü, karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da..."

Montaigne

850- "İnsan, meyvanın çekirdeğini taşıması gibi ölümü kendi içinde taşımaktadır."

Rilke

851- "Nice saçları dağınık, üstü-başı tozlu ve bir çok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir."

Hz. Muhammed

852- "ARINMA, ARINMA, ARINMA..."

A.F.Y

853- "Yeni bir fikrin etkilerine karşı, aptallık dışında geçerli bir savunma yoktur."

Percy Williams Bridgeman

854- "Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

Hz. Muhammed

855- "Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır."

Schiller

856- "Kâinatta tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır."

Sokrates

857- "İmân etmek, gayba inanmaktır. Mükâfâtı, görülmeyeni görmektir."

Saint Augustine

858- "Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçtebiri gider."

Hz. Muhammed

859- "İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır."

Stehr

860- "Erbabı kemalin nutukları kısa, fakat veciz olur. Çoğalınca yavanlaşır.

Mustafa Aziz Çınar

861- "Kafirde olsa mısafire ikramda bulununuz"

Hz. Muhammed

862- "Kendini yenileyemeyen mazide kalmaya mahkûmdur."

A.F.Y

863- "Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncemiz olur.

Einstein

864- "Kişi kardeşiyle oturunca öğrenmek için sorsun. İnatlaşmak için değil."

Hz. Muhammed

865- "Ey özünün sırlarına akıl ermeyen;
Suçumuza, duamıza önem vermeyen;
Günahtan sarhoşum, ama dilekten ayık;
Umudumu rahmetine bağlamışım ben."

Ömer Hayyam

866- "Bırakın, gençler dünyayı düşledikleri gibi görsünler, büyüdükçe nasıl olsa olduğu gibi görecekler."

Voltaire

867- "Yeryüzünde, yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır"

Hz. Muhammed

868- "Yaşamak onu uygulamaktır, bunun tersi suya girmeden yüzme öğrenme olur."

John Dewey

869- "Allah rahmetini yüz parçaya bölüp, doksandokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler.

Hz. Muhammed

870- "Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen,başkalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın."

Voltaire

871- "Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz."

Hz. Ali

872- "Dost, kimseye söyleyemeyeceğin şeyleri çekinmeden ona söyleyebileceğin kimsedir."

Mahatma Gandhi

873- "Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır."

Hz. Muhammed

874- "Gerçek bir dehayı tanımak hiç zor değildir. Dünyanın bütün mankafaları ona karşı birleşirler."

Jonathan Swift

875- "İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey bir dostun candan uyarmalarıdır."

Bacon

876- "Hakikatını bilmediği bir şey üzerine mücadele eden; o hal müddetince Allahın gazabındadır."

Hz. Muhammed

877- "Bağı çöz hür ol. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydıyla bağlanıp esir kalacaksın?"

Mevlâna

878- "Sadakanın en değerlisi, bir müslümanın ilim öğrenip, diğer müslüman kardeşine öğretmesidir."

Hz. Muhammed

879- "Savaşta; dövüşenlerden çok, kaçanlar ölür."

S. Lagerlof

880- "Bir aşkın tesiriyle esvabı yırtılan kişi, hırstan da her ayıptan da temizlenmiştir."

Mevlâna

881- "İlmi öğreniniz, çünkü Allah uğrunda ilmi öğrenmek bir hasenedir. (Hayır ve hasenet cümlesinden bir iyiliktir.) ilimden bahsetmek (hak ve hakikatı söylemek) Allah adını tesbihtir ilmi aramak cihaddır, ilmi tahsil etmek ibadettir İlmi talim etmek sadakadır. İlmi ehline yaymak Allah'a yakınlıktır."

Hz. Muhammed

882- "Her sabah yeni bir gün doğarken,
Bir gün eksilir ömrümden;
Her şafak bir hırsız gibi gibidir
Elinde bir fenerle gelen."

Ömer Hayyam

883- "Eğer hemen değilse, NE ZAMAN..?"

Saint Fransuva Dasis

884- "Hak'tan vahiy telakki eden ve cevap alan kimse, her ne buyurursa söyledikleri doğrunun ta kendisidir."

Mevlâna

885- "Bilgili insan, diploması olan değil, istediği herşeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edendir."

Pascal

886- "Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de, en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı, en son saftır. En kötüsü de en öndekidir."

Hz. Muhammed

887- "Allah erlerinin işi parlaklıktır. İhlas ile calışmaktır. Alçakların işi hiledir, utanmazlıktır."

Mevlâna

888- "Benden sonra, birbirlerinizin boyunlarını vuran kâfirler durumuna dönüşmeyiniz."

Hz. Muhammed

889- "Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür ne de zor. Bizim gevşekliğimiz, güçsüzlüğümüzdür ona bu niteliği veren. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir, yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir yalnız, nasıl görüldüğüde önemlidir."

Montaigne

890- "Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir."

Hz. Ali

891- "Yazı yazan eli görmeyen, hareket etmekte olan kalem yazdı sanır."

Mevlâna

892- Veren el alan elden hayırlıdır. Harcamaya, bakmak zorunda olduklarınla başla, sadakanın  efdali zenginlikle olanıdır. El açmaktan sakınan kimseyi Allah dilenmekten korur. Verilene kanaat edenleri Allah başkalarına muhtaç etmez.

Hz. Muhammed

893- "Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz."

W. Churchill

894- "Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır."

Hz. Ali

895- "Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren ve Allah için men eden kimse îmanını kemâle erdirmiştir."

Hz. Muhammed

896- "Sen taş olsan da mermer olsan da kaya olsan da ilahi bir aşıkla buluştunmu inci olursun."

Mevlâna

897- "Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla."

Hz. Ali

898- "Mümin kul ölünce, dünyanın yorgunluk ve ağırlığından kurtulur; facir ölünce, ondan da kullar, memleket, ağaçlar, hayvanlar kurtulur."

Hz. Muhammed

899- "Allah'ın öyle kulları vardır ki; Allah onları kulların faydalarına hizmet etmek için nimetlerle nimetlendirmiştir. Onların ellerine nimetler (mal ve mülk) vermiştir. Onlar da o nimetleri kullara ihsân ederler. Fakat, ihsân etmediler mi de, o nimetleri onlardan alıp başkalarına verir."

Hz. Ali

900- "Sen kendin için ön ve arkan var zannında isen, cisme bağlısın, candan mahrumsun."

Mevlâna

 


Üst Ana sayfa e-mail